Logo NGK Gorinchem (wit)

Kerkdiensten

zondag 28 juli 2024
11:30 uur - ds. Anne Rienks

Wij zijn NGK Gorinchem

We zijn een jonge, frisse kerkgemeenschap met een open blik naar de samenleving. We zijn een relatief jonge gemeente van zo’n 300 leden met veel kinderen en jongeren. Gastvrijheid en laagdrempeligheid zijn enkele van onze kenmerken. Zoekers en nieuwsgierigen zijn van harte welkom om samen te groeien in de liefde van Christus. We laten ons leiden door het evangelie uit de Bijbel. Daarin maakt God zijn reddingsplan voor ons leven bekend. Een leven dat wij op een eigentijdse en aantrekkelijke manier vieren.

Wat belijden wij?

Als christenen weten wij dat wij thuis mogen zijn bij God, onze Vader. Deze Vader leren wij kennen door Jezus Christus. Jezus laat zich vandaag de dag op verschillende manieren aan ons zien en werkt het geloof in ons door de Heilige Geest. Door dit geloof weten wij dat Jezus in ons leeft. En met Jezus in ons, leren wij de Vader kennen en daarmee is Jezus de weg tot de Vader.

  • We willen in alles Jezus Christus centraal stellen.
  • We willen ons wijden aan het gebed.
  • We willen leven uit de genade van God
  • We willen de gemeenschap met elkaar, de heiligen, vormgeven, beleven en vieren.
  • We willen getuigen van Jezus Christus die levens van mensen verlost en verandert.

Wij willen mensen die Jezus zoeken ruimte geven om Hem te vinden in gemeenschap met elkaar. Kort gezegd is dit onze missie: Mensen bij Jezus brengen.

Kerk in de wijk

Als we zeggen ‘we willen een kerk zijn voor de wijk’ bedoelen we dat letterlijk. Heel wat leden van onze gemeente wonen in Gorinchem-Oost. Ze zien het Oosterlicht als hun thuishaven. Ook voor andere wijkbewoners in Gorinchem-Oost en geïnteresseerden van elders willen we die plek bieden. Je bent welkom in onze kerkdiensten en bij activiteiten in het Oosterlicht. Ook organiseren we regelmatig activiteiten in de wijk.

Omzien naar elkaar

Als gemeente zijn we geroepen in navolging van Christus dienstbaar om te zien naar elkaar en zijn liefde door te geven. Binnen en buiten de gemeente geven we handen en voeten aan het diaconaat. We willen beschikbaar zijn in onze directe omgeving maar ook breder in onze stad, ons land, onze wereld. Dit doen we onder andere door praktische en financiële ondersteuning te geven aan personen en organisaties die hulp nodig hebben. Lokaal werken we bijvoorbeeld samen met de Voedselbank, Youth for Christ The Mall en Klik. De Bijbelse opdracht om goed met de schepping om te gaan nemen we serieus. NGK Gorinchem is een groene kerk.

Onze predikant

Ds. Anne Rienks is sinds augustus 2022 verbonden aan onze gemeente. Hij heeft een bijzondere weg ervaren in zijn roeping tot predikant. Tot 2009 was hij met veel plezier leraar, decaan en leerlingbegeleider van een grote middelbare scholengemeenschap. In 2006 zette de kerkenraad van de gemeente waar hij lid van was hem op de gedachte predikant te worden. Hij was daar niet mee bezig en had er niet om gevraagd, maar zag na vele gesprekken en gebed Gods leiding toen er allerlei ‘deuren’ zich openden. Dat leerde hem te durven loslaten en vertrouwen.

Anne: ‘Dat is precies waar het in het geloof om gaat. Ik was geneigd veel zaken in eigen hand te houden en te vertrouwen op mijn eigen inzichten. Maar geloven is overgave, met inschakeling van je eigen kunnen en mogelijkheden. En vertrouwen op God. Hij kan je verder laten kijken dan je kan zien. Daar kan een gemeente je bij helpen: samen ontdekken wat Gods plan is voor je leven en samen groeien in de liefde en de genade van Christus. Ik blijf me verwonderen hoe God ons telkens weer inzichten geeft vanuit de Bijbel en ons leert te ontdekken hoe groot en heilig Hij is als liefdevolle en vergevende hemelse Vader, door het offer van Jezus Christus, Zijn Zoon. Het is mijn verlangen dat ook u en jij dat in onze gemeente mag herkennen en ervaren.’

Ds. Anne Rienks, omringd door kinderen

Ds. Anne Rienks tijdens zijn bevestigingsdienst in september 2022 in de Grote Kerk van Gorinchem.

Wat organiseren we?

De eredienst op zondag is ons belangrijkste ontmoetingsmoment. Elke zondagmorgen hebben we om 11.30 uur een dienst in het Oosterlicht. Je bent van harte welkom in dit nieuwe kerkgebouw. Je vindt het aan het Dalemplein (Kruithoorn 1) in Gorinchem Hoog-Dalem. Twee keer per maand hebben we op zondagmiddag of -avond een tweede samenkomst. Zie de kalender voor de tijdstippen. Ook doordeweeks ontmoeten we elkaar tijdens allerlei activiteiten, thuis of in de kerk.

"Kerk zijn betekent voor mij een gemeenschap waarin je zowel van betekenis kunt zijn voor een ander als een ander voor jou."

Aline

"Ik vind het een verrijking voor mijn geloof om met de jeugd te werken. Ik leer ook van hen en vind het mooi dat ik bij mag dragen in de opbouw van hun geloof."

Nayomi

"Kerk zijn betekent voor mij onderdeel zijn van een familie, tot eer van God samenkomen en hem lofprijzen met muziek."

Maarten

"Kerk zijn betekent voor mij leven in verbondenheid met God en met elkaar."

Marike

Meedoen?

In de kerk is iedereen welkom. Sommige mensen komen zomaar een keertje buurten. Anderen zijn al hun hele leven lid en zijn intensief betrokken bij onze kerkgemeenschap. Daar tussenin is alles mogelijk. Als je overweegt om je bij NGK Gorinchem aan te sluiten is direct lid worden misschien een stap te ver. In dat geval kun je gastlid worden. Het is een mooie tussenvorm waarmee je er helemaal bijhoort en je rustig de tijd kunt nemen om je te oriënteren op een volwaardig lidmaatschap. Maar zoals gezegd, ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom.

Contact

Wil je meer weten over NGK Gorinchem? Of heb je misschien interesse om (gast)lid te worden? Neem contact met ons op en we vertellen graag meer. Stuur een mail naar het secretariaat: scriba@ngkgorinchem.nl.

NGK Gorinchem
Kruithoorn 1, 4208 CJ Gorinchem

Locatie

Kruithoorn 1
4208 CJ Gorinchem