Nieuwsbrief

27 januari 2023

Geliefde gemeente

We pakken de draad weer op, wat een tijdje is blijven liggen: het nieuws voor en uit de gemeente en het ‘wel en wee’ van gemeenteleden. Er zijn vele ‘kanalen’ waar berichten tot ons komen, maar er mistte een centrale ‘plek’ waar berichten gebundeld gelezen konden worden. Hopelijk voorziet de wekelijkse Nieuwsbrief in deze behoefte. De redactie is voorlopig in de handen van onze predikant, maar als een van de gemeenteleden dit als een gave uitdaging ziet, dan staat hij graag deze taak af!

In de wekelijkse Nieuwsbrief zullen een paar vaste rubrieken komen, zoals de geMEEnteLEVEN; DE ZONDAG + mededelingen, WEEKAGENDA en verwijzingen naar SCIPIO BERICHTEN. Ook gemeenteleden kunnen een bericht plaatsen. De Nieuwsbrief wordt vrijdag opgemaakt en vrijdagavond of zaterdagmorgen in Scipio geplaatst. De wekelijks Nieuwsbrief willen we beperken tot maximaal twee A4’tjes, zodat het ook leesbaar en ‘behapbaar’ blijft. We zullen na een half jaar evalueren of dit communicatiemiddel voldoet aan de verwachtingen.

Ds. Anne Rienks

GeMEEnteLEVEN

Afgelopen zondag hebben we gebeden voor de familie Mak (Michiel, Alice en kinderen). In de familie maken ze een moeilijke periode mee, wat tot gevolg heeft dat Michiel tot de zomervakantie zijn taken in de gemeente neerlegt voor rust en om er te zijn voor zijn gezin. Laten we hen ook in onze gebeden meenemen.

De moeder van Ernst Loor en de oma van Maartje, Giovanni, Bart, Marlene & Luke, Annieke & Jonathan en de kleinkinderen is afgelopen dinsdag op 98 jarige leeftijd overleden. Zij mocht in rust heengaan in de vaste zekerheid dat haar Heer haar stond op te wachten. Haar leven is op aarde beëindigd, maar zet zich voort in de hemel, in afwachting van de komst van de Nieuwe Aarde. Met Psalm 16 nam ze afscheid. Dat is een rijke troost, maar tegelijk heft dat het gemis van een geliefde moeder en oma niet op! Wij wensen de familie kracht voor de begrafenis van as donderdag en dat ze ook bemoedigd mogen worden, meedragend de mooie herinneringen aan haar als kostbare geschenken.

Jaquelina Kortleve heeft tijdens sporten haar pols gebroken, wat haar bewegingsvrijheid enigszins belemmert. Het was volgens de artsen een ‘mooie’ breuk waardoor het waarschijnlijk niet nodig is om het alsnog te opereren. Door rust zou het vanzelf moeten genezen. We wensen je een goede genezing en voor Jan de nodige energie als ‘mantelzorger’.

Dico en Corinne Melissant waren al een paar keer bij ons in de gemeente te gast en we hebben in de gebeden aandacht besteed aan de ziekte en het overlijden van zijn broer. En tegelijk werd Dico geconfronteerd met een ernstig hartfalen, waardoor hij een openhartoperatie moest ondergaan. Dat is gelukkig goed gegaan en hij is nu weer thuis om te herstellen mbv revalidatie. Ze zijn God dankbaar voor de medische zorg die kon worden gegeven en we dragen hen aan de Heer op, bij het verwerken van een groot verlies van zijn broer (de derde op rij, die allen op relatief jonge leeftijd zijn overleden).

Op de valreep van deze nieuwsbrief een vreugdevol bericht over de geboorte van Daniël. Zoon van Nick en Marjolein Dees, broertje van Jaïr. Daniël is geboren in de vroege morgen van 27 januari. De bevalling is goed gegaan. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een mooie tijd met jullie zonen. Gods zegen bij het grootbrengen en het doorgeven en voorleven van het grote nieuws dat Jezus ook zijn Redder en Vernieuwer van zijn leven is.

De zondag: 29 januari

11.30 uur : ds. Wim Schaaij van de zusterkerk GKV Leerdam.

Het thema van de dienst is: “Zachtmoedigheid” n.a.v. Mat 5:5 Wat is dat eigenlijk? Is het in deze harde en competitieve wereld wel zo gelukkig om zachtmoedig te zijn? Zachtmoedigheid tekent in ieder geval die de Here Jezus is, in het diepst van zijn wezen. Hij gaat zachtmoedig met ons om. We zijn welkom bij Hem en mogen leren zijn voorbeeld te volgen.

Mededelingen: De jarigen vandaag deze week: Roos; Jaap; Linde; Inge; Arco

Collecte: Youth for Christ | The Mall.

Weekagenda

31/01 Atlethes in Action, zomer 2023; opstartvergadering

01/02 Moderamen vergadering

Scipioberichten

Ieder lid heeft gaven van de Heilige Geest gekregen om zich in te zetten voor de opbouw en uitbouw van de gemeente! Welke gave wil jij inzetten voor onze gemeente? Er staat nog een aantal vacatures open:

  • Coördinator middag leerdiensten
  • Taakgroep “liturgie & eredienst”
  • Coördinator bloemen in de kerk
  • Contactpersoon HIP
  • Lid audioteam
  • Mentor Follow Me

Zie verder in scipio bericht ‘Talent’

Vanuit de Pastorie

Sinds november ben ik bezig met de nadere kennismaking van gemeenteleden. Ik heb al aan veel eettafels mogen aanschuiven, bij de gezinnen met kinderen (misschien moet ik daarna naar een sportschool… 🙂 maar ook op de middag en avondbezoeken was ik welkom. De (oudere) jongeren nodig ik vaak uit om bij te komen eten. Door de ‘huisbezoeken’ leer ik ook aardig de stad en de omgeving kennen en ik voel me er thuis! Mijn streven is om voor mijn vertrek naar Curaçao (24 april) alle adressen een keer bezocht te hebben. Schroom niet als je graag bezoek wil hebben, voordat ik me gemeld heb, om mij even te bellen, te w-appen of te mailen. Ondertussen heb ik ook al wat collega’s, oudsten uit andere kerkgenootschappen ontmoet. Ben ook al ingedeeld in het rooster van weeksluiting bij de “Rivas” huizen en draai als spreker mee in de interkerkelijke cursus “Eye Catcher” over het Markusevangelie. Mooi dat er allerlei werk of taakgroepjes voor het eerst of opnieuw tot leven komen. Ik draai bv mee in het jeugdteam en mag oa de FollowMe XL jeugd begeleiden. En tussentijds ontspan ik me donderdagavond bij de volleybalvereniging DAVO en zing mee in een projectkoor.

Ds. Anne Rienks