Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief 10 maart 2023

geMEEnteLEVEN

We waren blij om afgelopen week Jonathan Scholtens weer in ons midden te begroeten, welkom terug! Verder zijn er een aantal gemeenteleden die zijn benaderd om beschikbaar te zijn voor een van de ambten in de gemeente wilt u voor hen bidden voor een luisterend hart en wijsheid?

Zondag 12 maart

11.30 uur: ds. Ruud ter Beek gaat voor, het thema van de dienst is: ‘hoe God over je denkt, lees je van de handen van Jezus’. We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal

 Het stond eerst in het rooster, maar er is op 12 maart geen middagdienst.

In plaats daarvan is er zondagavond een speciale bijeenkomst voor onze jongeren ook die normaal op dinsdag samen komen en iedereen die normaal niet aansluit. Alle andere gemeenteleden zijn ook welkom, de vraag is of zij dan in de zijbanken willen gaan zitten. Dus welkom op 12 maart om 19.00 uur in de kerk.

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Laura van der Plas (13/3), Gert vd Nadort (14/3), Maarten vd Boogaard (14/3), Lenneke Klapwijk (15/3), Anna de Kraker (16/3), Corry van Malssen (18/3) , Erik Pince vd Aa (18/3)

Maandagavond 13 maart hoopt de kerkenraad te vergaderen en op de agenda staan de talstelling, pastorale en diaconale zorg in de wijken en de Fusie en Nieuwe KerkOrde

Collecte is voor het Passion en de avondmaalscollecte is voor KLIK vrouwenavonden.

Weekagenda

Maandagavond 13 maart : kerkenraad

Alvast te noteren: woensdagavond 22 maart: GEMEENTEVERGADERING !!

Zondagavond samenkomsten

Heb je een idee voor invulling van de zondagavondsamenkomst meld je aan er zijn nog twee mogelijkheden beschikbaar:

26 maart en 28 mei 19.30 staan nog open

Geef het z.s.m. door aan Bart Verhaar (coördinator)