Nieuwsbrief

de wekelijkse nieuwsbrief 10 februari 23

 

geMEEnteLEVEN

Donderdag 16 februari hopen Egbert en Jojanneke van den Berg hun zilveren huwelijksjubileum te vieren! Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal, wat bepaald geen vanzelfsprekend is. God heeft hen een “rijk” leven geschonken, wat niet betekent dat er geen zorgen zijn geweest. (denk bv. aan het ongeluk dat Egbert jaren geleden kreeg). God is met hen meegegaan en zal dat naar Zijn belofte ook in de toekomst blijven doen. We wensen jullie een fijn feest en een mooie gezegende toekomst, samen met jullie kinderen.

Daisy van Loon heeft al een tijd weer last van haar rug. Onlangs is er een uitgebreid onderzoek (oa MRI) geweest en daar is uitgekomen dat er op dezelfde plek als de vorige keer, opnieuw een hernia te zien is. Dat is redelijk uitzonderlijk. Ze zal opnieuw moeten worden geopereerd en hopelijk gaat dat snel gebeuren; ze staat in ieder geval boven aan op de wachtlijst. Het is vervelend nieuws, maar nu is wel duidelijk waar de pijn vandaan komt. We wensen haar veel kracht, rust en Gods nabijheid voor de komende operatie, met hopelijk een goede afloop en genezing. We bidden ook voor Jan en de kinderen Jesse, Fleur en Suus om in de komende tijd haar te ondersteunen.

Met onderstaande leden heeft de kerkenraad / predikant gesprekken gevoerd over lidmaatschap en we zijn blij dat we drie belijdende leden mogen toevoegen aan ons gemeentebestand; Fijn dat jullie nu ook mede verantwoording willen dragen voor de gemeente en dat we samen met jullie het heilig avondmaal mogen  vieren!

Esther Leppink – van de Kolk is al een aardig tijdje in ons midden als gastlid. Onlangs heeft ze aangegeven dat zij graag ook volwaardig lid wil worden van onze gemeente. Zij was lid van de baptisten gemeente in Utrecht en ze heeft daar door de geloofsdoop, haar geloof beleden. En daarom verwelkomen we haar graag als belijdend lid, aangezien de GKv deze geloofsdoop bij kerken die dit praktiseren, beschouwen als hun geloofsbelijdenis. De gemeente stemt hier van harte mee in, wanneer er binnen 2 weken er geen gegrond bezwaar bij de kerkenraad is binnengekomen.

Daniël en Yvonne de Wit hebben aangegeven dat zij graag belijdend lid willen worden van onze gemeente.Daniël is gedoopt in de PKN (HK) Ameide en Yvonne in de GKv Nieuw-Lekkerland. Beiden hebben een warme plek gevonden in onze gemeente en willen daar nu ook voluit deel vanuit gaan maken. Zij willen van hun geloof belijden op zondag 26 februari in de morgendienst. Mooi dat God met jullie deze weg is gegaan !

ZONDAG12 FEBRUARI

11.30 uur: Erik Pince van der Aa zal de dienst leiden: thema: “discipelschap”; wat betekent het dat je leerling van Jezus bent?   nav de tekst Lucas 6: 12-26.

De middagdienst begint om 16.30 uur en ds. Ronald Elzinga (GKv Almkerk) gaat voor. Thema: “wie is de auteur van jouw levensverhaal?”, met als bijbeltekst: Esther 2:5-11 en 15-18

Collecte(n):

Collecte is voor St. “Het Scharlaken Koord”; zij bieden professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit , met een drievoudige missie op preventie, veldwerk en hulpverlenin

WEEKAGENDA

13/02      vergadering van de kerkenraad

16/02      de eerste kennismaking met de nieuwe regiovergadering GKV/ NGK in H’-Giessendam

SCIPIOBERICHTEN

Bij nieuwsberichten zie je een oproep om mee te helpen met het uitdenken en organiseren van een gemeenteweekend/ activiteiten op 2 en 3 september 2023. In september 2024 hopen we dan weer een ‘groot’ gemeenteweekend te hebben in Helvoirt.

Vanuit de PASTORIE

Sommigen zullen misschien gedacht hebben, “we hadden toch ee

n eigen predikant…. heeft hij zoveel vakantiedagen dat we hem op zondag niet zien?”Mijn vakantiedagen zijn niet karig, maar dat was niet de reden van mijn afwezigheid. Het is een samenloop van omstandigheden, waardoor ik 4 zondagen achter elkaar niet in Gorinchem ben. Het heeft te maken met een classisruiling, een vrije zondag die ik besteed heb voor de GKV in Eindhoven /Eindhoven-Best; een bijzonder verzoek vanuit mijn oude gemeente Nijkerk om daar voor te gaan en een ruiling met de ‘oud-predikant’ Lucas vd Veen. En voor de rest ben ik gewoon aanwezig en werkzaam! Dan weet je hoe het zit ….Overigens ben ik afwezig van 3 t/m12 maart: dat is dan wel een vakantie. In voorkomende gevallen is je wijkouderling dan je vraagbaak of hulppastor.

Ds anne rienks