Nieuwsbrief

de wekelijkse nieuwbrief 3 maart 2023

geMEEnteLEVEN

Ons “oudste” lid van de gemeente, maar nog ‘jong van geest’ hoopt op 8 maart zijn 75ste verjaardag te vieren: het vermelden waard! Alvast van harte gefeliciteerd Ad Wondergem: we wensen je een mooie dag toe en mag God je nog vele mooie jaren geven in gezondheid en vreugde!

Zondag 5 maart

11.30 uur: de dienst wordt geleid door Petra van de Minkelis.
Omdat er geen predikant beschikbaar is, zal het HA verplaatst worden naar volgende week zondagmorgen

Mededelingen:
Woensdagavond 8 maart : BIDDAG 19.30 uur de dienst wordt geleid door Benne Holwerda

De jarigen van deze week: Myrte Hamelink (5/3) , Marjolein Dees (7/3), Ad Wondergem (8/3) , Naira Smit (8/3), Mark vd Gaarden (10/3)

Morgenavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Op de agenda staat de talstelling voor twee diakenen en een scriba.

Zondagmorgen 12 maart hopen we het HA te vieren.

Op zondagavond 12 maart om 19 uur een speciale bijeenkomst voor alle jongeren in Oosterlicht. Ook iedereen die zelf ooit jong is geweest is van harte welkom.

Collecte is voor de Voedselbank Gorinchem.

Weekagenda

Maandagavond 6 maart : kerkenraad
Woensdagavond 8 naart; BIDDAG ; 19.30 uur

Alvast te noteren: woensdagavond 22 maart: GEMEENTEVERGADERING !!

Van de diakenen

Alternatieve invulling avondmaalscollecte

Al geruime tijd collecteren we tijdens het avondmaal voor de diakonie. We verkeren nu in de gezegende omstandigheid dat onze kas voldoende gevuld is. We vonden het tijd om eens na te denken over een ander doel voor deze collecte. Op welke manier kunnen wij met onze gaven in onze omgeving dienstbaar zijn? Het leek ons een mooi idee om te kiezen voor een plaatselijk/regionaal project en hier drie keer voor te collecteren. Op deze manier kunnen we een mooie diaconale bijdrage leveren op de plaats waar we wonen en kerken. Voor de komende drie maanden zijn we uitgekomen op een project van Klik: de vrouwenavonden. Iedere twee weken organiseert Klik een avond waarop vrouwen met verschillende achtergronden bij elkaar komen. Ze praten met elkaar over thema’s die ieders leven raken. Er wordt geluisterd naar woorden van God, naar aanleiding van een verhaal uit de bijbel. Er is ruimte, aandacht en herkenning. Hierna gaan de vrouwen creatief met het thema aan de slag, zodat er iets tastbaars mee naar huis kan als aandenken aan het thema. Klik hoopt dat deze avonden ertoe bijdragen dat de woorden van God in de harten van deze vrouwen gaat leven.
De diakonie vindt dit een mooi initiatief en wil dit graag financieel ondersteunen. Helpt u mee?
Mocht u zelf nog ideeën hebben voor een plaatselijk/regionaal diaconaal doel, dan horen wij dat graag!

Zondagavondsamenkomsten

Heb je ideeën voor invulling van de zondagavondsamenkomst / activiteit vanaf 19.30 uur: ?

26 maart en 28 mei staan nog open

Geef het z.s.m. door aan Bart Verhaar (coördinator)