Nieuwsbrief

de wekelijkse nieusbrief 17 februari

geMEEnteLEVEN

In het kerkenraadsverslag is te lezen dat onze scriba Harro van Heukelum, ontheffing heeft gevraagd vanwege gezondheidsproblemen. Hoewel er door artsen nog niets bijzonders is geconstateerd bleef hij lasthouden van een chronische verkoudheid en hoesten. De arts raadde hem in ieder geval aan het wat rustiger aan te doen. Het was voor hem geen gemakkelijke stap om ontheffing te vragen, maar gezien zijn situatie wel het beste. De kerkenraad heeft zijn verzoek ingewilligd en voor de tijd die nodig is hebben we de taken onderling verdeeld, al hopen we op korte termijn een nieuwe scriba te hebben !! Vanaf  deze plaats Harro hartelijk dank voor jouw inzet en betrokkenheid, want het scribaat vraagt de nodige tijd en alertheid. We gunnen je de rust en verbetering van je gezondheid.

ZONDAG 19 FEBRUARI

11.30 uur: ds. Lucas van der Veen, (Waddinxveen): thema: “de weg uit de crisis” n.a.v. Jesaja 30: 15,18 

Mededelingen:

  • De jarigen van deze week: Chris van den Berge (19/2) Wout van Leviere (20/2), Esmee Dekker (22/2), Jasper Sijbrandi (22/2), Levi Fokkema (22/2), Anniek de Hoop (25/2) en Mathilde Brandsma (25/2)  Van harte gefeliciteerd !
  • Collecte is voor st Tearfund; zij ondersteunen mensen om op te staan uit armoede en onrecht .
  • door het vertrek van de scriba en het komende aftreden van de diakenen (Bertus en Robert) in juni, willen we de gemeente nu al oproepen om ons te dienen met namen van zusters en broeders, die men bekwaam acht om één van deze ambten te gaan bekleden. je kunt dat doen via de mail: scriba@gorinchem.gkv.nl. ; graag voor 27 februari.

WEEKAGENDA

Vrijdag 24 februari: 19.30-20.30 uur interkerkelijke gebedssamenkomst in de Immanuëlkerk: n.a.v. 1 jaar oorlog in de Oekraïne

Zondag 26 februari: eerste zondag van de 40 dagen tijd/ Openbare Geloofsbelijdenis van Daniël en Yvonne de Wit.

SCIPIOBERICHTEN

In de veertigdagentijd hebben we gekozen voor het thema “VERANDER JE MEE?”  start; 26 februari.Er is voor de kinderen een verwerkingsboekje voor thuis en in de kerk. Deze wordt uitgedeeld op zondag 26 februari. Voor de volwassenen is er een digitale bijbelleesrooster beschikbaar en een podcast.  Heb je vragen of opmerkingen: welkom bij Ilse Macleane, Lenneke Klapwijk of Anne Rienks.