Activiteiten en kringen (contactgegevens)

Binnen onze gemeente zijn veel activiteiten die aansluiten op de interesses van gemeenteleden. Hieronder een overzicht van deze interessekringen. Zijn er wijzigingen, ontbreekt er een kring, of wil je zelf een activiteit organiseren? Neem dan contact op met de coördinator van de interessekringen Christiaan Streefkerk (christiaan@cstreefkerk.nl / 06 83606333).

 

 

JEUGD

Onze gemeente telt veel jonge gezinnen met kinderen. Ongeveer de helft van onze gemeente bestaat uit kinderen of jongeren. Dat vinden we een grote rijkdom. We proberen onze erediensten zo in te richten dat er aandacht is voor elke leeftijd. Daarnaast verzorgen we onderwijs en ontspanning om onze jeugd te betrekken bij het gemeente zijn. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met andere kerken.

 

Crèche

Er is tijdens de ochtenddiensten opvang voor de allerkleinste kinderen (0-4 jaar).

Contactpersoon: Jolanda Mulder (06 81123944)

 

Kinderwerk

Tijdens onze ochtenddiensten op de zondag vindt er kinderwerk plaats. De kinderen die aan de beurt zijn, verlaten na het eerste lied de kerkzaal en gaan in een aparte ruimte aan de slag met een eigen programma. Dit jaar hebben we vier groepen; zij komen om de week bij elkaar. De ene week zijn dit de Sterren (groep 1 en 2) en de Parels (groep 3 en 4). De andere week zijn dit de kanjers voor God (groep 5 en 6) en de Bijbelklas (groep 7 en 8).

 

Club

Twee keer per maand organiseren wij clubavonden voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. Het doel van deze avonden is het versterken van de onderlinge band. De clubavonden vinden plaats in het kerkgebouw. De begeleiding tijdens de avonden ligt in handen van de ouders. De begeleiders zorgen ook voor de invulling van de avond: spelletjes, quiz, film, etc.

 

Jongerenwerk

Het jongerenwerk (onderwijs) wordt georganiseerd voor onze jongeren en voor de jongeren van de CGK. Op dinsdagavond of zondagavond komen verschillende groepen wekelijks samen. Jongeren van 12 tot 15 jaar komen onder de naam Follow Me samen. Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er de opvolger: Follow Me Next. Tenslotte is er een groep voor 18 jaar en ouder die om de week samen komen.

 

Soos

In samenwerking met andere kerkgemeenten in en buiten Gorinchem worden ontspannende activiteiten georganiseerd door een speciale commissie.

Contactpersoon: Bart Verhaar (06 81376413)

 

Kamp

Samen met omliggende GKV kerken wordt eens per jaar een kamp voor jongeren van 12-15 jaar georganiseerd. Voor oudere jongeren is er op een ander moment een 16+ kamp.

 

BIJBELKRINGEN

 

Bijbelstudie Ora et Labora

Bijbelstudiekring ’Ora et Labora’ (bid en werk) is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de Bijbel en op zoek wil gaan naar Gods plan.
We komen tweewekelijks op woensdagavond bij elkaar bij iemand thuis en werken aan de hand van verschillende onderwerpen, boekjes, gemeenteschetsen etc. Deze informele setting zorgt voor mooie, respectvolle gesprekken over geloof, Gods woorden en Zijn beloften. Zo kunnen we elkaar in vertrouwen bemoedigen en aansporen.

Contactpersoon: Teresa Wild (06 23001566)

 

Beth Moore bijbelstudie

Sinds enkele jaren starten er in de maand september (en enkele ook in januari) groepen van max. 10 vrouwen met een bijbelstudie van Beth Moore. Deze bijbelstudies omvatten een diepgaande studie voor thuis en onderwijs op video. Om de 2 weken komen de groepen bij elkaar om een afgeronde studieweek met elkaar te bespreken en de video te bekijken. Er zijn bijbelstudies over bijbelse personen en over bepaalde thema’s. Eerdere deelneemsters geven aan diep onder de indruk te zijn geraakt door de verhalen en personen in de bijbel. Zij werden gestimuleerd het geleerde toe te passen in hun eigen leven met God.

Contactpersoon: Diane Pince van der Aa (06 55583573)

 

Connect(ed)

Connect(ed) is voortgekomen vanuit de oude wijkindeling. Connected staat open voor iedereen die wil groeien in geloof door samen bijbelstudie te doen, maar ook wil ontmoeten en zoekers ruimte wil geven om hun vragen over geloven te stellen. Een keer per maand eten we eerst met elkaar om daarna bijbelstudie te doen. Dit seizoen bespreken we het EW boekje ‘Leef je geloof’.

Contactpersoon: Saakje Elzinga (06 22273995)

 

 

GEBEDSKRINGEN

 

Gebedsgroep

Iedere twee weken komen we bijeen om met elkaar een uur te bidden. Dit doen we om God te zoeken en Hem alles te bidden zoals Hij ons ook heeft voorgehouden. We merken dat het goed is om samen te bidden voor het werk binnen onze gemeente, voor hen die het nodig hebben, maar ook voor de wereld om ons heen. Wil je meebidden? Je bent van harte welkom. We komen bij elkaar om de week op dinsdagmorgen om 8.45 uur bij Elma van Heukelum, Dr. Zwaanstraat 13. Wil je meer weten of gebedspunten inbrengen? Bel dan met Elma.

Contactpersoon: Elma van Heukelum (0183 62 19 19)

 

MANNEN EN VROUWEN

 

Drijfkracht

Drijfkracht is de overkoepelende naam van de bende van broeders die elkaar opzoeken in allerlei activiteiten. Van wandelavonden tot mannenweekenden, en van sporten tot kampvuurtjes. Voor alle mannen in Gorinchem en omstreken. Op de site www.drijfkracht.org is alle info te vinden.

Contactpersoon: Erik van de Nadort (06 22841919)

 

Mannen onder elkaar (Appgroep)

Contactpersoon: Erik van de Nadort (06 22841919)

 

Powervrouwen (Appgroep)

Contactpersoon: Diane Pince van der Aa (06 55583573)

 

Vadergroep

Het vaderschap is een van de mooiste dingen maar niet altijd de makkelijkste. Onregelmatig komen verschillende vaders bij elkaar om ervaringen te delen.

Contactpersoon: Erik van de Nadort (06 22841919)

 

RECHT DOEN EN DUURZAAMHEID

 

Justice Seekers (Appgroep)

Een appgroep waar ideeën worden gedeeld over rondom het thema ‘recht’. Soms bezoekt (een deel van) de groep een event of conferentie rondom dit thema.

Contactpersoon: Diane Pince van der Aa (06 55583573)

 

Less Waste (Appgroep)

Een appgroep waar ideeën worden gedeeld over een samenleving met minder verspilling.

Contactpersoon: Charlotte Scholtens (06 12739234)

 

SPORT EN ONTSPANNING

 

Motorclub (Appgroep)

Heb je een motor en wil af en toe met anderen rijden? Meld je bij Freek.

Contactpersoon: Freek Scholtens (06 25366574)

 

Spelletjesavond (Appgroep)

Onder het genot van een gezelschapsspel leer je elkaar vaak nog beter kennen en ontstaan er mooie gesprekken. In deze groep wordt het op prijs gesteld als je initiatief toont om zo’n avond te organiseren of om aan te haken als een ander dit doet. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar fanatiek zijn mag best. Vereisten: houden van gezelschapsspellen, gezelligheid en sportiviteit.

Contactpersoon: Erik Pince van der Aa (06 25115712)

 

Wielrennen (Appgroep)

Sluit je aan bij de app groep van het wielrennen en laat weten wanneer je wil fietsen. In deze spontane app groep is er altijd wel iemand te vinden die een rondje wil fietsen. Geen vaste avonden, maar de maandagavond en zaterdag zijn geliefd! Verschillende niveaus en snelheden!

Contactpersoon: Eline Voorberg (06 18953706)