Nieuwsbrief

24 februari 2023

geMEEnteLEVEN

Na zes weken van hoop en onzekerheid is Nate, een van de tweeling, zoon van Jasper en Esther overleden; de kleinzoon van Martin en Arda Cornet . Het is was een hele intensieve periode voor de (groot)ouders met deze twee kwetsbare kinderen. Het jonge leventje moest worden afgestaan. Een enorm groot verdriet; al heerst er ook dankbaarheid, dat zij hem in deze korte tijd toch hebben mogen leren kennen. Zij mogen nu hun zorg en  liefde geven aan zijn tweelingzusje Rox, waarmee het gelukkig naar omstandigheden goed gaat.

En in diezelfde week, is ook de broer van Arda overleden aan een herseninfarct; hij had daar eerder mee te maken gehad, maar nu was het definitief en ook vrij plotseling. Wat kan een mens hebben aan, na zoveel leed en verdriet? Wij brengen het bij God en we zoeken het bij Hem. Naar wie anders zouden we moeten gaan? Mag God Jasper en Esther, Martin en Arda, Darrisha en Ruchil en overige familieleden, bemoedigen en uitzicht geven op een leven dat eens geheeld gaat worden in al zijn facetten. Dat God ook vandaag er voor hen is om in de rouw hen te omringen met Zijn zorg, troost en kracht om verder te kunnen.

Gert van de Nadort wordt na alle chemobehandelingen steeds goed in de gaten gehouden; in de uitslag die hij van de week kreeg waren de waarden toch wel wat hoger dan artsen hadden verwacht. Dat was een tegenslag. Maar het heeft hen er niet van weerhouden om nog een keer naar hun geliefde ‘tweede vaderland’ te gaan : Zuid-Afrika; as dinsdag hopen we ze daar naar toe te vliegen voor enkele weken, beseffende dat dit waarschijnlijk wel de laatste keer zou kunnen zijn. Het is Gert en Tiny van harte gegund en we wensen hen een prachtige reis met mooie ontmoetingen van vrienden !

Twee Ywamers (Youth With A MissionERS): Jonathan Scholtens komt deze week terug uit Dubai en Bahrein na twee maanden praktijkervaring “getuigen van het Evangelie”, Hij vliegt eerst naar Oslo. Hopelijk krijgt hij dan te horen dat hij nog een periode mag blijven werken voor deze organisatie (vanaf augustus 2023). Binnenkort hopen we hem weer life te zien in ons midden en zijn belevenissen met Jezus en anderen te horen. Lizette van den Berge is vandaag (vrijdag) terug gevlogen uit Zuid- Afrika. Ook zij neemt een ‘koffer vol herinneringen en belevenissen” mee. Lizette verblijft nog een week op de ‘campus’ in Nederland en dan hoopt ze na drie maanden weer thuis te zijn en ook in ons midden. We zijn nieuwsgierig wat zij met ons wil delen!  Dank aan God, die deze twee jongeren tijd, energie, moed, inzet en kracht gaf om zo te mogen getuigen van het schitterende evangelie; mag God hun verdere weg ook zegenen

ZONDAG 26 FEBRUARI

11.30 uur: ds. Anne Rienks,: thema: “na de doop/ belijdenis begint het pas…wees op je hoede!” n.a.v. Matteus 4:1-11, Jezus verzocht in de woestijn.

De avond samenkomst die gepland stond, gaat niet door (zie bericht hieronder)

Mededelingen:

De jarigen van deze week:  Henriëtte Kooyman (28/2) ; Isan de Boon 28?2); René Vink (1/3) ; Tineke Folkers (2/3) en Arie Schreuder (4/3)

In deze dienst, doen Daniiël en Yvonne de Wit belijdenis van hun geloof

Door het vertrek van de scriba en het komende aftreden van de diakenen (Bertus en Robert) in juni, willen we de gemeente nu al oproepen om ons te dienen met namen van zusters en broeders, die men bekwaam acht om één van deze ambten te gaan bekleden. je kunt dat doen via de mail: scriba@gorinchem.gkv.nl. ; graag voor 27 februari.

Zondagmorgen 5 maarti  hopen we weer het HA te vieren (Indien we op tijd een predikant bereid vinden om voor te gaan…; mogelijk wordt anders de viering verschoven naar 12 maart.)

Collecte is voor st de Hoop: bijdrage voor nieuwbouw en uitbreiding van voorzieninge

 

WEEKAGENDA

Maandagavond 27 februari : moderamen

Dinsdagavond: AiA kernteamvergaderin

 

SCIPIOBERICHTEN

In de veertigdagentijd hebben we gekozen voor het thema “VERANDER JE MEE?”  start; 26 februari.Er is voor de kinderen een verwerkingsboekje voor thuis en in de kerk. Deze wordt uitgedeeld op zondag 26 februari. Voor de volwassenen is er een digitale bijbelleesrooster beschikbaar en een podcast. Heb je vragen of opmerkingen: welkom bij Ilse Macleane, Lenneke Klapwijk of Anne Rienks.

 

ZONDAGAVOND SAMENKOMSTEN

Ha broers en zussen,, Alweer even geleden zijn we gestart met de vrije invulling van een avond samenkomst elke maand. Dankbaar kijken we terug op enkele samenkomsten. Fijn om te zien hoe deze samenkomsten door gemeenteleden tot stand komen. Ook hebben we een enkele avond niet ingevuld gekregen. Ook deze zondagavond  (26/2) is er geen invulling en zal er geen samenkomst zijn ‘s avonds. Daarom nog even een reminder.Het gaat om de volgende data (avondsamenkomst / activiteit vanaf 19.30 uur):

26 maart : nog in te vullen

30 April Sing-In,

28 mei nog in te vuillen

25 Juni is ingevuld .

27 augustus nog in te vullen

24 septembernog in te vullen

22 okotober nog in te vullen

26 november nog in te vullen

Heb je een idee of wil je invulling geven aan een avondsamenkomst? Geef het door aan mij. We zijn benieuwd naar de invulling.  Bart Verhaar (coördinator)