Nieuwsbrief

9 februari 2024

GeMEEnteLEVEN.

Wanneer gemeenteleden niet in de kerk kunnen komen, vanwege ziekte of andere omstandigheden, wil het niet zeggen dat ze geen meelevende leden zijn. Op afstand en via de media zijn ze betrokken, al zouden ze het liefst ook samen in de kerk zijn, voor een optimalere gemeenschapszin. En het is zeker waar dat je als gemeente ook iets meer moet inspannen om deze broers en zussen niet te vergeten.Gelukkig hoor ik van mooie en trouwe initiatieven zoals bij Eline Bakker en Robin. Fijn dat er een trouwe kring van zussen om hen heen staat. Want Eline heeft het niet gemakkelijk. Door haar ziekte (zenuwpijn; tunnelsyndroom bij de pezen) is ze behoorlijk beperkt in haar bewegingsruimte. Daarnaast mist zij ook haar ‘tweede helft’, haar tweelingzus Marjet die in okt 2022 is overleden. De tijd verzacht misschien wel iets, maar als tweeling ervaar je misschien nog wel meer het gemis van een geliefde zus dan anders. Eline heeft veel steun aan haar geloof en vertrouwen op God, die uiteindelijk alles zal doen meewerken ten goede. Mag God jullie nabij zijn in moeite en verdriet en dat ook de vreugde van het leven met Hem ervaren mag worden.

Afgelopen week is Anne, zus van Dico en Corinne Melissant, getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig was de medische hulp snel ter plaatse. Zij opgenomen in het ziekenhuis met een linkszijdige verlamming. Zoals het er nu naar uitziet verwacht men dat  er met revalidatie het een en ander hersteld kan worden. We bidden voor haar, haar man Hans en zoon Johan, om herstel, kracht en geduld;  ook zij weten zich in de handen van God. We bidden ook voor Gods nabijheid bij Dico en Corinne om hun zus en zwager bij te staan.

Ds anne rienks

ZONDAG 2 februari  

De eredienst om 11.30 uur gaat ds Joop Schreuder voor. Het thema: “De rijke man en de arme Lazarus. Laat met je geld je geloof zien.” Uit Lucas 16:19-31

Leerhuisdienst om 19.00 uur : ds. Anne Rienks : De derde avond van het boek Openbaring. Het derde ‘wee’ is uitgesproken en de oordelen van God over de goddeloosheid worden heviger. Na de 7 zegels en de 7 bazuinen, vanavond de 7 schalen die uitgegoten worden. Maar wie is de draak en hoe herkennen hem? Welke bemoediging is dit voor de christenen? Mocht je de andere twee avonden gemist hebben ; in scipio vind je de beide pp-presentaties met de toelichting.

Verjaardagen:

Lennard Voorberg (11 feb ); Bianca Bartels – Vuyk (11 feb) ; Joy Wassink (11 feb); Yinthe Weerheijm (12 feb) Siebren           Jongsma (13 feb) ; Corinne Melissant (16 feb)  en Monica Klein (17 feb)  Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte: Het Overweeghuis Arnhem Nijmegen. Marte Streefkerk geeft in de dienst daar een toelichting bij.

WEEKAGENDA.

Maandag 12 febr; Moderamen vergadering

ATHELETES IN ACTION 2024, 15-19 juli 

Atheletes in Action sportweek 2024

Na een pauze van 2 jaar zijn willen we weer een sportweek rond ons kerkgebouw organiseren. Voorgaande jaren hebben we super gave sportmomenten gehad aan de Kalkhaven en Stalkaarsen. Samen sporten, eten, ontspannen en veel lol hebben met elkaar en de gasten. Op een laagdrempelige manier contact maken met de wijk en iets van het (Ooster)Licht delen.Natuurlijk wil je daaraan mee doen, dus meld je snel aan. Er zijn taken en mogelijkheden genoeg; het zou mooi zijn om dit samen als gemeente te doen, met ondersteuning van The Mall en Athletes in Action. Concreet willen we op korte termijn met een project team aan de voorbereidingen beginnen. Verderop staat een flinke lijst met de taken, er is dus zeker nog plek om mee te doen (voor vragen of opgeven, meld je even bij Anne of Erik).

Zonder sporters geen sportweek!

Ben je ouder dan 14 jaar en (een beetje) sportief meld je dan aan voor een super leuke week en voorbereiding(13 t/m 19 juli). Opgeven kan bij Bart of Erik, graag met voorkeur sport (voetbal, basketbal, volleybal, streetdance, ….).

Beschikbare rollen in het project team:

Taak Korte omschrijving*
1.     Toerusting Organisatie van de geestelijke toerusting van het sportteam. Dagelijkse bijbelstudie in voorbereidingsweekend en tijdens de sportweek. Ondersteunen in het weekthema van het sportteam.
2.     Gebed Gebed in de voorbereiding (richting gemeente) en dagelijkse gebed(spunten) tijdens de sportweek
3.     Locatie Afstemming met gemeente Gorinchem m.b.t. de locatie en de vergunningen
4.     Materialen Regelen van materialen via Gorinchem Beweegt en overige (sport)materialen aanschaffen
5.     PR Communicatie en promotie van de sportweek in de media etc.
6.     Vrijwilligers Coördinatie vrijwilligers voor o.a. koffie schenken, maaltijden, schoonmaak, op/afbouw tijdens de sportweek
7.     Gastgezinnen Coördinatie van gastgezinnen waar de sporters tijdens de sportweek kunnen slapen, maar ook hun ervaringen kunnen delen
8.     Financiën Opstellen begroting en beheer financiën rondom het project
9.     Sportteam Teamleider sportteam. Dagelijkse leiding van het sportteam op geestelijk en praktisch gebied. Sturend in de voorbereiding van het sportteam en verbinding met project team
10.   Kerkdiensten In afstemming met voorganger voorbereiden van de “uitzend dienst” voor de sporters (14 juli) en de afsluitende dienst (21 juli) na de sportweek (met hopelijk veel gasten uit de wijk)
11.   Wijkmaaltijd Coördinatie van de afsluitende gezamenlijke maaltijd (19 juli) met de sporters, wijk en gemeente
12.   Kidscorner Coördinatie van de activiteiten voor leeftijd t/m 6 jaar tijdens de sportweek

* Meer informatie (er zijn draaiboeken aanwezig): Anne Rienks, Erik Drewes

Sportweek: 15 t/m 19 juli 2024

Namens het team; Anne Rienks, Bart Verhaar, Henriette van den Berge, Jonathan den Toom, Nick Dees en Erik Drewes (06-21423285)