Nieuwsbrief

8 september 2023

GeMEEnteLEVEN

Daniël en Yvonne de Wit zijn in blijde verwachting en tot nu toe ging alles goed. Bij de controle van de 20 weken, bleek dat er risico bestaat dat het kindje al veel eerder komt, dan verwacht, met alle mogelijke complicaties of gevaar voor levensvatbaarheid van dien. Yvonne heeft daarom afgelopen woensdag een ingreep gehad om dat te voorkomen of te vertragen. De operatie is gelukkig goed verlopen en nu moet ze het heel rustig aan doen. Het kindje doet het gelukkig super goed. We bidden dat God het nieuwe leven nog een tijd in de baarmoeder mag geven en dat zij de rust mogen blijven ontvangen voor de komende tijd.

Julia Verhaar moest afgelopen week een kleine ingreep ondergaan; het was gelukkig van korte duur, zodat ze na een paar uur weer naar huis kon om te herstellen. We wensen je dat je snel weer beter mag worden en dat de ingreep je ook hebt geholpen.

Wat een schitterend weekend kregen we vorige week als start voor het nieuwe seizoen! Het was een mooi cadeau aan en voor ons allen. De gezellige, sportieve en culinaire zaterdagmiddag en -avond (met pubquize). En op de zondag de prachtige openlucht doopdienst in het Lingebos. Allereerst dank aan onze goede God, die ons dit schonk. En ook grote dank aan de organisatoren die het bedacht hebben en aan de uitvoerders die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. “Dat smaakt naar meer”, hoorde ik om me heen. Dus wie weet wie het de volgende keer (en dat hoeft geen jaar te duren) ….. willen oppakken. Ook is er op zondag de “jaarthema-folder” uitgedeeld; mocht je h’m nog niet hebben: deze ligt in de hal van de kerk , maar is ook digitaal te vinden in Scipio, onder ‘documenten’. Binnenkort zal er in scipio een oproep worden gedaan voor medewerkers die een bepaald onderdeel voor hun rekening willen nemen (de eerste heeft zich zelfs al gemeld!)

De komende zondagen mogen we ons verheugen in een aantal doop- en belijdenisdiensten! God is goed en zeer te prijzen!

Op zondag 17 september zal de tweeling Lev en Jens Voorberg gedoopt worden. Een bijzondere gebeurtenis voor hen, maar ook voor ons als gemeente.

Op zondag 24 september, eveneens bijzonder, hoopt Sharon van Campenhout belijdenis van haar geloof te doen. Zij is als kind in de RK- kerk gedoopt. Daarna zal Jasmijn, dochter van René en Sharon gedoopt worden. Luxx de zoon van Petra en Remon van Rijswijk, zal in deze dienst ook de doop ontvangen. Zowel René als Remon, beiden ‘gasten’ van onze gemeenten, staan van harte achter de doop en zij zullen met een aangepaste vraag ook betrokken zijn bij de doop van hun kind. Met alle doopouders zijn mooie geloofsgesprekken gevoerd, waar we erg blij mee zijn!

Op zondag 1 oktober zal Jari Ivens door belijdenis en doop lid worden van onze gemeente; een hele bijzondere weg die God met hem gegaan is. Verdere informatie volgt later.

Ds anne rienks

ZONDAG 10 september

11.30 uur ds. Arie Reitsema ; het thema van de preek: “Heeft God ons voorspoed beloofd?” nav psalm 73. De preek gaat over de geloofsworsteling van Asaf. Hij kan het niet verkroppen, dat het met de ongelovigen goed gaat, terwijl hijzelf in de problemen zit. Wat wil God daarmee? Hij vindt uiteindelijk de oplossing als hij zijn leven leert zien vanuit Gods perspectief. Hij beseft, dat God altijd bij hem is. En dat God goed is. Dat zien we tenslotte in Jezus Christus. Niets kan ons scheiden van zijn liefde!

16.30 uur; ds. Lukas van der Veen hoopt voor te gaan. Thema: ‘Alleen waar recht is, komt vrede’ nav Jesaja 32. Het is een interactieve leerdienst en een vervolg op een voorgaande preek (19/2) over Jesaja 30; ‘de weg uit de crisis’.

Mededelingen

Volgende week zijn jarig: Levi Weerheijm (11 sept) , Levi Boddeüs (12 sept) en Noa de Boon (12 sept)   alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: de plaatselijke voedselbank

WEEKAGENDA

Woensdagavond 13 sept. Moderamina overleg (PKN-NGK)

Vrijdagavond 15 sept.: 19.30 uur : welkomavond voor de nieuwe leden  (nog niet aangemeld?…. graag z.s.m. )

Zondagavond 17 sept.: 19.30  uur: ouders van de jeugd die BELONG volgen (voorheen FollowMe) over de nieuwe methode; in de kerkzaal