Nieuwsbrief

8 maart 2024

GeMEEnteLEVEN

Omdat Anne met vakantie is mag ik (Benne) deze twee weken de nieuwsbrief schrijven. Vanaf deze plaats wens ik hem een fijne en veilige tijd in Zwitserland.

Van Ernst Loor kregen we bericht dat er bij hem een bloedprop achter zijn oog is gevonden. Daardoor heeft hij nu slecht zicht. Een spannend bericht. Aanstaande maandag is er verder onderzoek. We bidden voor een goede behandeling en herstel voor Ernst!

Apart in de Scipio app schrijft de taakgroep Jeugd een bericht over hoe het gaat met het jeugdwerk Belong. Mooi om te lezen dat de methode goed bevalt en als kerkenraad onderstrepen we de oproep van de taakgroep Jeugd aan de kinderen en hun ouders om prioriteit te geven aan deze bijeenkomsten.

Uit verschillende wijken hoor ik dat goede gesprekken worden gevoerd over het onderwerp ‘wie mag deelnemen aan het avondmaal’. Ook bij de Belong groepen zal hierover worden gesproken. Het is goed dat we ons met elkaar verdiepen in dit thema en elkaar daar ook op bevragen. Om zo samen verder te komen in ons denken.

Zo in het voorjaar is ook traditioneel de tijd dat er ouderlingen en diakenen hun periode afronden. Dit seizoen zijn dat Willem, Bart en Michiel. Dat betekent dat we ook weer op zoek zijn naar twee ouderlingen en een diaken. Vorige week nodigden we je al uit om hierover na te denken en namen aan te leveren bij de scriba (scriba@ngkgorinchem.nl) van zussen en broers waarvan je denkt dat die geschikt zijn voor het ambt van ouderling en of diaken. Het is fijn als je daarbij wilt aangeven waarom je diegene geschikt acht. Dank je wel als je al gereageerd hebt. En anders nodigen we je graag uit om uiterlijk komende dinsdag de namen door te geven. Ook vragen we jullie gebed hiervoor.

ZONDAG 10 maart

In de kerkdienst om 11.30 gaat ds Cor van Breemen voor. Het thema in deze dienst is: “Jezus onderwijst ons over zijn lijden dat is – aangebroken; – aangekondigd; – aangewezen.”

De collecte is deze zondag voor het eerst voor het doel Young. Dit is initiatief van jongeren uit Gorinchem om jongeren te verbinden, inspireren, prikkelen en aan te moedigen in een relatie met God.

De jarigen van deze week: Laura van der Plas, Maarten van den Boogaard, Lenneke Klapwijk en Anna de Kraker. Voor nu en later van harte gefeliciteerd en Gods zegen in je nieuwe levensjaar! 

WEEKAGENDA

Komende woensdag is het biddag, de dienst is dan om 19.30 in ons kerkgebouw. Aansluitend heeft de kerkenraad een korte vergadering over de talstelling voor de nieuwe ouderlingen en diakenen.

STILLE WEEK

Vanuit de gemeente ontvingen we verschillende vragen of we ook in onze gemeente Vespers houden in de stille week. Dat is niet het geval. Wel is er op de woensdag in de stille week de Sederviering waarvoor je je kunt aanmelden.