Nieuwsbrief

7 oktober 2023

GeMEEnteLEVEN

De nieuwsbrief wordt deze maand door mij (Benne Holwerda) verzorgd. Elders in Scipio kunnen jullie lezen dat ds. Anne Rienks goed is aangekomen in Curaçao en dat hij daar, zoals we hem kennen, zijn werk voortvarend heeft opgepakt. We wensen hem een goede tijd op het eiland waarin hij de kleine gemeente daar mag dienen.

De moeder van Michiel Schoonderbeek is op 29 september overleden en afgelopen donderdag begraven. We leven mee met Michiel, Susanne, Linde Annemijn en Mees nu ze hier op aarde afscheid hebben moeten nemen van hun moeder en oma. Voor haar is Jezus het Licht in de wereld en in dat vertrouwen is ze nu naar de Vader gegaan. Tegelijk is het een groot verdriet als we hier op aarde afscheid moeten nemen van een geliefde. Veel sterkte en troost voor jullie!

Benne Holwerda

ZONDAG 8 oktober

11.30 uur Erik Pince van der Aa; het zal gaan over kwetsbaarheid

16.30 uur ds. Ruud ter Beek

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig:  Erik Kers, Ronald Knol, Baukje van Dam-Heringa, Thijmen Jongsma en Nadine Hopman van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: De gewone collect is voor de NBG. Daarnaast is er nog een speciale extra collecte voor noodhulp aan Libië via ZOA Vluchtelingenzorg

Herhaalde oproep van de kerkenraad:

Als kerkenraad zijn we op zoek naar:

–                een extra ouderling voor pastoraat, zodat Benne Holwerda zich volledig kan richten op het voorzitterschap en beleidswerk. Wat houdt dit ouderlingschap in? Je maakt deel uit van de kerkenraad en denkt en besluit mee over vragen en gespreksthema’s die op tafel liggen. Je voornaamste taak is om met  de gemeenteleden in je twee wijken contact te hebben. Dat kan door middel van bezoek, telefonisch contact of via social media, om zo mee te leven met haar/zijn/ hun situatie. Maar ook om elkaar te helpen in geloofsontwikkeling en geloofsgroei. Je maakt actief deel uit van een wijkteam, die een paar keer per jaar bij elkaar komt en je voelt je betrokken op de wijkactiviteiten. En wanneer je gaven hebt om een deel van de eredienst te leiden, dan is daar ruimte voor.

–                een notulist van de vergaderingen die Gerrit als scriba kan gaan ondersteunen (de notulist is geen ambtsdrager, maar heeft wel geheimhoudingsplicht). De notulist maakt een verslag van de kerkenraads vergaderingen. Gemiddeld is dat 1 x per maand.

Wil je svp meedenken? Misschien is het wat voor jou? De namen kun je doorgeven bij de scriba: scriba@ngkgorinchem.nl    graag vóór 9 oktober