Nieuwsbrief

7 juni 2024

GeMEEnteLEVEN.

Op zondag 9 juni gaan we afscheid nemen van twee gezinnen die naar Curaçao vertrekken voor een periode van 3 jaar (nee, ik heb daar geen aandeel in gehad, mocht die gedachte bij je zijn opgekomen 😊  maar ik vind het wel leuk om hen daar t.z.t. te ontmoeten! ). Koos en Eveline Weerheijm met hun kinderen Levi, Yinthe, Bente en Dick en Claudia Wassink met hun kinderen Yoy en Bodhi zullen in deze maand verhuizen naar het verre Westen. Koos en Eveline hebben al eerdere ervaringen opgedaan op de Antillen (Aruba), maar een verhuizing blijft altijd een spannende operatie, zeker als je het huis in Nederland aanhoudt; want we hopen hen wel weer terug te zien. We wensen jullie beiden heel veel plezier in de warme subtropen en we bidden dat God jullie ook daar zegent en tot zegen laat zijn voor de bevolking en voor de broers en zussen in Christus. Jullie blijven (gast)lid zij het op afstand van onze gemeente en hopelijk horen we af en toe eens hoe het jullie daar vergaat. Bon biahe i kuDioskè et despues !

En over buitenlandse gemeenteleden gesproken: Jonathan Scholtens is al bijna weer een jaar werkzaam bij de DTS in Oslo, Noorwegen (en hij is van de week ook nog jarig…) Jonathan het ga je goed en we hopen dat je nog steeds daar op je plek bent om Gods Koninkrijk te dienen!

De jonge jeugd is vandaag vertrokken naar hun kamp in Noord Limburg! We wensen hen daar een mooie tijd met elkaar (samen met de jeugd van Leerdam). Ik hoop zondag bij hen te zijn.

Mocht je vermeldenswaardige feiten voor de nieuwsbrief hebben, laat het me weten (t/m vrijdag 12.00 uur in te leveren) Ds Anne Rienk

ZONDAG 7 juni

In de eredienst van 11.30 uur gaat voor ds. Peter Colijn : thema: “Vrij zijn, dankzij de Geest van Jezus”. Pinksteren hebben we gevierd. We hebben wel een paar weken nodig om uit te pakken wat de heilige Geest ons allemaal geeft. Vanochtend luisteren we samen naar 2 Korinthe 3:17 “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”. Over wat voor vrijheid hebben we het dan? Daarvoor gaan we te rade bij Johannes, die ons schrijft: “Liefde laat geen ruimte voor angst. Angst veronderstelt straf”. Waar ben jij bang voor? En hoe zou je meer de “vrijheid” kunnen ervaren in je leven? En die uitdelen aan anderen? We gaan ontvangen van wat de heilige Geest ons geeft. Tot zondag!

Verjaardagen:

Arda Cornet (9 juni), Lizette van den Berge (10 juni); Marijn Leppink (12 juni); Jonathan Scholtens (15 juni)  en Yentel Verschoor (15 juni).  Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: KLIK : In Gorinchem is een noodopvang waar circa 200 asielzoekers en statushouders verblijven. KLIK coördineert activiteiten en betrokkenheid vanuit de stad bij de noopdopvang

De LITURGIE  9 juni  morgendienst.

Lofprijzing : OPW 815: Vul dit huis met Uw glorie

GK 171 “Wees stil voor het aangezicht van God” :1+2+3

Woord van vertrouwen en groet

Gebed

Kinderen vertrekken

Kinderlied

Lezen: 1 Johannes 4:7-19 / 2 Korinthe 3:7-18

Geref kerkboek Psalm 87:1+2+3+4+5 (vs 3 vrouwen, vs 4 mannen)

Tekst: “waar de ​Geest van de ​Heer​ is, daar is vrijheid” (2 Korinthe 3:17b)

Preek

Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=8Jjy0wwYvcQ

Samenzang: “Ik zal er zijn” van Sela

Afscheid:  LB 416: Ga met God

Gebed met voorbeden

Collecte

Leefregels

Zegen

Mededelingen

Slotlied: OPW 876 voor altijd heilig

AFSLUITING  JAARTHEMA  23 juni

Slotfestijn ‘Samen aan tafel’

Het einde van het kerkelijk jaar nadert en we willen het jaarthema ‘Samen aan tafel’ op een mooie, gepaste manier afsluiten. We mogen terugkijken op vele mooie activiteiten en dat laten we nog even de revue passeren…

Zondag 23 juni om (10.30 uur ) gaan we dit met elkaar vieren in eenbuitendienst. Afsluitend is er gelegenheid om met elkaar te lunchen. Hoe mooi is het om samen God en elkaar te ontmoeten door middel van een viering en met elkaar te eten. Meer informatie over hoe dit er praktisch uit zal zien volgt nog. Locatie: familie Klapwijk A.M.A van Langeraadweg 14, Giessenburg

Marian Verhagen, Margreet de Kraker en Anne Rienks

GEMEENTEWEEKEND 7-8 september

Ready, steady, go!!
De start van een nieuw seizoen! En wel tijdens het gemeenteweekend in het prachtige Helvoirt, waar we samen 2 dagen mogen doorbrengen in het klooster bij ‘Bezinningscentrum Emmaüs’. https://emmausbezinningscentrum.nl

Twee dagen die in het teken staan van verbinding, allereerst met God, maar ook met elkaar.
Op zaterdag komt een spreker en er zijn talloze activiteiten waar zowel aan jong als aan oud is gedacht! Op zondag zal de kerkdienst daar plaats vinden in plaats van in het Oosterlicht en zal er nog een gezellig middagprogramma zijn. Crèche  en kinderwerk voor de kinderen wordt geregeld op beide dagen.

Het weekend start op zaterdagochtend rond 9:00 uur en eindigt op zondagmiddag 15:30 uur.
Het klooster beschikt over diverse slaapkamers, variërend van privé  kamer tot familiekamers.
In de link kun je je aanmelden. De vraag is of je dit voor eind juni wil doen, aangezien dit de organisatie voor Emmaüs als voor ons veel makkelijker maakt. Snel daarna start namelijk de vakantie en is er weinig ruimte meer voor voorbereiding.

De kosten kun je ook in onderstaande link vinden.
Als deze kosten een probleem voor je zijn, kun je dat ook aangeven. We vinden het belangrijk dat dat geen reden voor je hoeft te zijn om niet mee te kunnen gaan! Dus geeft het gerust eerlijk aan. Als je meer te besteden hebt, dan kun je dat ook aangeven bij de aanmelding. Zo kunnen we elkaar helpen. (dit naar het zgn. Bijbels solidariteitsprincipe)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCH760EweOfF1bv68ooLzEXhhBgw4w_Lxm8tJVZKaBgLkCsA/viewform?usp=sf_link

We hebben een mooi voltallige commissie, dus heb je vragen, dan horen we het graag!
Hopelijk allemaal tot ziens in Helvoirt!

Rob IJsselstijn, Marieke Schenkel, Henriëtte en Steven van de Berge, Maarten Klapwijk, Elise en Bart Verhaar en Susanne Schoonderbeek