Nieuwsbrief

7 april 2023

geMEEnteLEVEN

Een dikke week geleden was er mooi nieuws voor Jasper en Esther Cornet; hun dochtertje Rox mochten ze na wekenlang verblijf in het ziekenhuis meenemen naar huis. Na een zeer kwestbare periode van spaningen, van hoop en vrees als gevolg van een vroegegboorte is ze voldoende gegroeid en aangesterkt. Grote dankbaarheid dat zij nu thuis van haar mogen genieten. Tegelijk is er ook het verdriet omdat haar tweelingbroertje Nate het niet gehaald heeft. Dan blijft het dubbel: heen en weer geslingerd worden tussen blijdschap en pijn van het gemis. We wensen hen veel sterkte om beide emoties een goede plek te geven en we gunnen hen vooral ook de vreugde van het genieten van de kleine Rox.  Mag God hun daarin ook tot steun zijn en mensen om hen heen geven die hun daarin helpen en nabij zijn..

ZONDAG 9 APRIL

12.00 uur: ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst “Alles wordt anders” in het 40dagen thema “verander je mee?” Vanmorgen het verslag van Johannes van de ‘derde dag; : Jezus opstaan uit de dood en welke conclusies er door diverse mensen wordt getrokken  (Johannes 20)

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Lukas Fokkema (11/4), Boaz Scholtens 13/4) , Alise Boddeüs (14/4) , Felix van de Nadort (14/4),  Cees Oosterhuis (15/4),  Daniëlle Drewes (15/4) en Kyran Wild (15/4)

We zijn blij dat de gemeente heeft ingestemd met de benoeming van Gerrit Leppink als scriba/ouderling. De bevestiging van Gerrit als ouderling/scriba staat gepland op 23 april.

We begroeten als gasten van de gemeente Herman en Marijke Wieringa; (wijk Laagdalem-zuid) ze hebben zich in scipio al voorgesteld ; hartelijk welkom in ons midden en we hopen dat jullie je opnieuw thuis mogen voelen in onze gemeente.  

Er vanmiddag geen middagdienst.

Collecte voor deze zondag: MAF

Na de dienst een feestelijke paaslunch , verzorgd door de wijken …..

GODS ‘DROOM’ VOOR RELATIES & SEKSUALITEIT  (herhaling)

Één van de thema’s voor gemeente-brede toerusting voor dit en volgend jaar is “relaties & seksualiteit”.Er gebeurt veel in de wereld om ons heen als het gaat om identiteitsontwikkeling (bv. genderdiscussie, LHBTIQ+), seksuele voorlichting op basisscholen en middelbare scholen (bv. lentekriebels) en verschuivingen in seksuele moraal (waarden en normen). Hoe verhoud je je als christen tot deze thematiek? Welke bijbelse boodschap kan je helpen om weerstand te bieden? Wat is Gods verlangen en hoe wil Hij je beschermen? Een klein groepje is al een tijdje achter de schermen bezig om hiervoor een plan uit te werken. Dat ziet er nu als volgt uit:

Zondag 16 april: eerste preek over “seksualiteit: Gods geschenk aan de mens’”

Zondagavond 14 mei: een jeugdavond met als spreker / ervaringsdeskundige : Richard Oostrum

Zondagavond 4 juni: een toerustingsavond voor heel de gemeente: spreker: ds. Dick Westerkamp

Zondag 18 juni: tweede preek over dit thema (afh, van de input van de avonden)

Na de zomervakantie willen we nadenken hoe we een veilige kerk zijn voor onze LHBTIQ+ broers en zussen. De kerkenraad hoop daar samen met de gemeente over te spreken en een pastorale notitie te schrijven. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, of wil je meedenken? Wees welkom !

De werkgroep: Jopie Koole, Susanne Schoonderbeek en Anne Rienks