Nieuwsbrief

5 januari 2024

GeMEEnteLEVEN

Blijdschap bij Daniël en Yvonne de Wit; nog op de valreep van 2023 mochten zij op 31 december Levi Samuël ontvangen uit Gods hand. Ze zijn er superblij mee… en wij met hen! Ze hebben een lange spannende periode achter de rug en ook de geboorte ging niet heel soepeltjes, maar uiteindelijk is Levi er. Na zuurstof en andere technisch-medische ondersteuning, is hij nu krachtig genoeg om vanuit Utrecht te verhuizen naar Gorinchem. Hij heeft nog sondevoeding nodig. Als het verder goed gaat, dan hopen ze begin volgende week met z’n allen naar huis te gaan. God zij geloofd voor dit wonder, na jaren van verlangen en uitzien naar een kind. God heeft de gebeden verhoord. We feliciteren jullie van harte en wensen jullie heel veel plezier, wijsheid en liefde voor en met Levi en dat hij ook via jullie, zijn Heer en Heiland mag leren kennen.

Kees en Wilma van der Leer maken moeilijke tijden mee, van afscheid nemen van geliefde familieleden! Op 3 januari is zijn zus overleden; zij was al een tijd ziek en zij verlangde naar de heelheid van het geschonden leven bij haar Heer. Op 5 januari is de vader van Kees overleden op de leeftijd van 95 jaar. Zijn wereld werd steeds kleiner en onbegrijpelijker voor hem. Door een val en een breuk kwam het afscheid toch sneller dan verwacht. Zijn vader is nu in de ruimte ‘gezet’ en krijgt vergezichten voor de troon van God samen met alle heiligen; want dat was zijn houvast in leven en sterven. Mag God jullie Kees en Wilma, omringen met Zijn troost en jullie een tijd van rouwen geven, in het perspectief dat Het Leven overwint.

Gijsbert Koelewijn, heeft afgelopen woensdag de uitslag gehad van een onderzoek en dat was een zorgwekkende uitkomst.  Als ik het eenvoudig probeer weer te geven, dan is er bij hem een progressieve vorm van bloedvatziekte in de hersenen geconstateerd. Dat heeft tot gevolg dat er cognitieve en lichamelijke functies uitvallen. En hoe snel of langzaam dat zal gaan, is niet te voorspellen. Ze hebben e te horen gekregen dat er geen behandeling mogelijk is; hij gebruikt nu bloedverdunners, om het proces wellicht iets te kunnen vertragen. De uitslag is behoorlijk hard bij hen aangekomen en het geeft veel onzekerheid hoe het in de nabije toekomst zal gaan verlopen. Zij vinden houvast aan hun geloof, dat God ook in deze situatie hen bij de hand zal nemen. Wij  geloven in de kracht van het gebed, om het proces van afbraak te stoppen en vertrouwen op Zijn wijsheid. We wensen jullie Ilse en Gijsbert heel veel sterkte en als een “gebeds-ring” staan we om jullie heen.

De  familie Mak maakt in een korte tijd hoogtepunten en dieptepunten mee. Contact met een van hun kinderen was verbroken, werd plotseling hersteld en is opnieuw verbroken. Dat is voor de ouders, maar ook voor de broers, zussen en hun aanhang niet gemakkelijk en onbegrijpelijk. De werkelijkheid is weerbarstig en laat zich niet altijd vangen in het plaatje zoals we dat graag voor de ander en onszelf zouden willen zien. We wensen jullie wijsheid en Gods nabijheid toe in het verwerken van emoties van verdriet, boosheid, onbegrip en verlangen naar heelheid. Ons gebed is om jullie en jullie kind heen.

Ds anne rienk

ZONDAG 7 januari

Zondag : 11.30 uur gaat ds Peter Colijn (GKN Hardinxveld – Giessendam) voor. Ter introductie op de preek schrijft hij: Na het grootste begin van Gods Zoon, compleet met engelenzang, gaat het nu heel eenvoudig verder. Het kind Jezus blijkt ook gewoon maar één van de vele joodse jongetjes te zijn die in de tempel worden gebracht. Het wordt zelfs nog erger: er wordt door Simeon en Hanna gezongen over lijden. Opvallend is ook hoe verbindend Jezus vanaf het begin al is: als je de eerste 2 hoofdstukken van Lucas hebt gelezen, is ieder wel iemand tegengekomen met wie hij/zij zich kan identificeren. En als jij verbindt met dit verhaal, waarin Jezus zich aan ons verbindt, wat betekent dat dan? Ik eindig de preek met wat handvatten. Lucas 2 vers 21 tot 40 lezen we.”

In deze dienst vieren we het heilig Avondmaal

Mededelingen:

In de nieuwe week zijn jarig: Erik van Westerlaak (7/1); Sharon van Campenhout (8/1); Mila Bekkink (8/1); Bart Loor (11/1);Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte zondag voor: st . ZOA ; stichting voor Noodhulp en Vluchtelingenzorg ; De avondmaalscollecte is voor Zilt: een leefgemeenschap in Gorinchem, waar mensen worden opgevangen, die een tijdje zorg en rust nodig hebben om afstand te nemen van problemen en moeiten

WEEKAGENDA

Maandagavond 8 jan : extra kerkenraadsvergadering over het vervolg van “de nodigging aan het heilig avondmaal”

DE ZONDAG AVONDDIENSTEN IN 2024  

Algemeen:

We hebben er al eerder over geschreven, dus dit is gedeeltelijk een herhaling en voor de pas binnengekomen gemeente/ gastleden is het nieuw: Op de zondagavonden bieden we een programma van geestelijke toerusting aan. Alle samenkomsten starten we om 19.00 uur (uitzonderingen daargelaten). Ook de jeugd komt op zondagavond samen in de kerk voor hun programma “Belong”, Zij starten eveneens om 19.00 uur en gebruiken de andere zalen in de kerk. En indien mogelijk en gewenst kunnen we dan bv. om 20.00 uur gezamenlijk afsluiten in de hal met een drankje/ koffie/thee.

Het avondaanbod bestaat uit 3 “type” invullingen:

“Leerhuis” twee keer in het jaar , elk met een blok van 4 zondagavonden wordt er in de vorm van een cursus Bijbelse toerusting gegeven. Een Bijbelboek, of Bijbelse lijnen, of een Bijbels thema wordt uitgediept. Deze avonden worden verzorgd door de eigen predikant.

–  “Leerdienst” Daarnaast zijn  er interactieve leerdiensten, die door eigen gemeenteleden of door externe predikanten zullen worden ingevuld, inhoudelijk gericht op de geloofsleer (de belijdenisgeschriften van de kerk).

“……&Zo bijeenkomst” Dit zijn avonden die onder verantwoordelijkheid vallen van gemeenteleden om deze te vullen: de zgn . Bij de  “……&Zo” bijeenkomsten kun je denken aan een zangdienst, gebedsdienst, bespreking van actuele maatschappelijke thema’s, al of niet met een gastspreker, etc. Wie een Idee heeft, kan contact opnemen met  Johan vd Minkelis en Truus Holwerda)

Het rooster voor het eerste half jaar ziet er als volgt uit:

datum tijd Wat
14 jan 19.00 ….&Zo
28 jan 19.00 leerhuis
04 febr 19.00 leerhuis
11 febr 19.00 leerhuis
18 febr 19.00 leerhuis
17 maart 19.00 …&Zo
7 april 19.00 Leerdienst
21 april 19.00 …&Zo
05 mei 19.00 Leerdienst
19 mei 19.00 …&Zo
26 mei 19.00 Leerdienst
23 juni 19.00  Leerdienst
30 juni 19.00 …&Zo

We hopen dat deze aanpak ons mag stimuleren om samen te groeien in geloof, met een diversiteit in aanbod en beseffend dat dit mede valt of staat met de deelname en betrokkenheid van de gemeenteleden. En neem gerust ook je buren, collega’s en/of  kennissen mee! In de maand juni zullen we als kerkenraad deze opzet van de avonddiensten evalueren. Laten we ook bidden om de Heilige Geest, die ons helpt om steeds meer van Christus te ontdekken en als christen sterk te staan in de strijd om het geloof !    De kerkenraad

* VOEDSEL & ZO – zondagavond 14 januari 2024

Welkom aan tafel voor een gesprek over voedsel.
Misschien ga je heel bewust met voedsel om. Of ben je hier juist niet mee bezig. Hoe dan ook, het is iets waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. En dus alleszins de moeite waard om er dieper over na te denken. We hebben Wim Simonse uit Gorinchem uitgenodigd om het gesprek te leiden. Hij is deskundig op dit gebied. Hij heeft als consultant jarenlange ervaring opgedaan in voedselketens en specifiek de cashew waardeketen in Afrika.
Wim gaat met ons in gesprek naar aanleiding van het thema ‘Christen in de keten’. Wat is eerlijk voedsel en hoe verhouden we ons tot eerlijk voedsel? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met producten die van ver komen en wat is mijn voedselafdruk? Hoe geef je invulling aan ‘recht doen’ als je nadenkt over voedsel?
Opnieuw een tafelgesprek dat aansluit bij ons jaarthema ‘Samen aan tafel’. Welkom!
We ontmoeten elkaar in het Oosterlicht om 19.30 uur. Na afloop is er koffie!

* LEERHUIS:  28 jan / 4 febr / 11 febr / 18 febr;  19.00-20.00 uur : “HET BOEK OPENBARING… onbegrijpelijk?”

In vier avonden wil ik het Bijbelboek Openbaring bespreken: De volgende subthema’s komen aanbod: Algemene overzicht van het boek Openbaring; historisch perspectief en  duiding van onze wereld;  relatie met Israël;  de eindtijd, betekenis van de beelden en getallen, koppeling met het OT en hoe zien we onze toekomst. In principe kan je een keuzemenu maken, maar het is handig om alle vier avonden te volgen. De avonden worden ingeleid met een powerpoint presentatie en/of een filmpje En er is gelegenheid voor het onderlinge gesprek of vragen. De avonden hebben een eenvoudige liturgie, met gebed , een lied en bijbellezing. Welkom ! (neem svp je bijbel mee) Ds. anne rienks