Nieuwsbrief

4 juli 2024

GeMEEnteLEVEN

Zaterdag 6 juli zijn Arjo en Willeke de Vroome 25 jaar getrouwd. Ze zijn God dankbaar dat ze al zoveel jaren samen gekregen hebben. Hij was er bij in de mooie en moeilijke tijden. Ze zijn dankbaar voor Zijn liefde en zorg. We wensen hen samen Gods zegen toe voor de komende jaren!

In deze rubriek vandaag ook aandacht voor Wout en Nayomi. Een jeugdvriend van Wout heeft suïcide gepleegd. Laten we bidden voor zijn familie en vrienden, in het bijzonder ook Wout en Nayomi. Laten we ook andere jongeren en volwassenen die kampen met mentale problemen opdragen in ons gebed!

Ook kregen we bericht dat Meester Hamstra is overleden. Hij is hoofd van de Zevenster geweest, de basisschool in Hardinxveld-Giessendam waar ook veel Gorcumse kinderen hun basisschool tijd hebben doorgebracht. Voor velen in de gemeente dus een bekende. We wensen zijn familie sterkte en troost in deze periode.

Zondag 7 juli

De eredienst start om 11.30 uur; de voorganger is zr Marike de Haan. De collecte is in deze dienst bestemd voor de diaconie.

De viering van het heilig avondmaal is verplaatst naar zondag 14 juli.

Na de morgendienst hebben we een extra gemeentevergadering over de vraag of we de inzet van ds Anne Rienks ook na zijn reguliere pensioendatum willen verlengen. Notabene: er is vrijdagavond ook nog wat extra informatie geplaatst voor deze vergadering.

Verjaardagen:

Charlotte Scholtens (7 juli); Levi Rozendaal (8 juli) ;Wim van Dam (9 juli); Anita van Rozendaal (10 juli); Willem Bekkink (10 juli); Liam Wild (11 juli);Joël Klapwijk (11 juli) en Daniël de Wit (12 juli). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.