Nieuwsbrief

4 augustus 2023

GeMEEnteLEVEN

Het is een tijd van terugkomen en vertrekken: gemeenteleden die hun vakantie er al op hebben zitten en gemeenteleden die van de week zijn vertrokken naar een vakantieadres. Voor degene die de arbeid alweer hebben opgepakt, of dat as maandag gaan doen: wens ik veel werkplezier met hopelijk hernieuwde energie.  Voor de degene die op vakantie zijn of gaan; geniet van deze tijd, van de andere omgeving en van elkaar!

Ondertussen ben ik zelf ook alweer een week aan het werk, na een mooie tijd in Bretagne met vrienden. Daarna had ik een bijzondere tijd op de New Wine conferentie, met mooie ontmoetingen (oa met gemeenteleden), heb veel geestelijke bagage ontvangen en heb zaken meegenomen om over na te denken, wat bruikbaar zou kunnen zijn voor onze gemeente.

Uit de gemeente mogen we in onze gebeden voor God brengen fam Maclean; we danken met hen dat ze een fijne vakantie hebben gehad en dat zij de zorgen even hebben kunnen parkeren. We bidden voor Demi die a.s. dinsdag een kleine ingreep (biopsie) krijgt in Rotterdam, zodat de artsen kunnen bepalen wat voor tumor in haar lever zit. Er volgt dan een spannende tijd van wachten. Mag God haar en hen nabij zijn en vertrouwen geven dat ze in goede handen van de hemelse Vader zijn, hoe het ook zal gaan.

Laten we ook Gert en Tiny vd Nadort in onze gebeden niet vergeten. Gert volgt nog wel steeds een kuur, maar zijn vermoeidheid lijkt niet af te nemen, waardoor hij weinig energie heeft. Dat maakt hem ook wel wat mismoedig, ook al heeft hij van nature een blijmoedig karakter.

Er gaan in deze periode ook een aantal jongeren naar het buitenland om te werken, stage te lopen of te studeren: Het zijn voor zover mij bekend drie, die allen naar Noorwegen gaan: als eerste is vertrokken Jonathan Scholtens die voor een onbepaalde tijd gaat werken bij de organisatie waar hij vorige jaar de Bijbelstudie heeft gedaan. Daan Riemens en Chris van den Berge volgen later. We wensen jullie een goede voorbereiding en een mooie tijd in Noorwegen en mag Gods zegen jullie omringen.

Mocht ik gemeenteleden vergeten hebben, die hier wel genoemd hadden moeten worden, laat me het svp weten.

Ds anne rienk

ZONDAG 6 augustus

11.30 uur ds. Anne Rienks; het thema “Gods zorg voor Mozes; lessen van Jetro ”.Ik ben vorige week een driedelige serie gestart over Mozes, als de grote leider van het OT.Mozes moest behoorlijk wat afleren, voordat hij pas een goede leider kon worden. Toen de Heer hem riep, vond hij zich totaal niet geschikt en was hij ook niet beschikbaar. Wanneer ben je eigenlijk geschikt voor je taak? En als je dan geschikt bent, ben je dan ook beschikbaar om in het koninkrijk van God te dienen? Daar ging de eerste preek over n.a.v. Exodus 3.   De vragen die ik toen meegaf om over door te denken:

  1. Hoe speelt leeftijd bij jou een rol als het gaat om je inzet van gaven?
  2. Wat voor betekenis heeft Gods naam bij je roeping?
  3. Welk teken van God heb jij ontvangen als een bevestiging om je gave in te zetten? Of welk teken verlang je van God om bevestiging te krijgen?
  4. Welke belemmering ervaar jij om je in te zetten en is dat onoverkomelijk?
  5. Wie kan jouw ondersteunen om je gaven in te zetten?

De preek van as zondag gaat over het gevaar van ‘burn-out van de leider en wat goed leiderschap dan wel inhoudt’ n.a.v. Exodus 18: Een niet-Israëliet (Jetro zijn schoonvader) geeft wijze raadgeving, die ook vandaag nog steeds actueel zijn. Durven wij (de kerk) zaken anders te organiseren, dan dat we gewend waren, om daarmee beter tot ons doel te komen, in het volgen van Jezus ?  Wat is daarvoor nodig en wat moeten we dan durven los te laten?

Ook zullen we in deze dienst met elkaar de ‘Maaltijd van de Heer’ vieren. We doen dat dit keer in een kringopstelling.

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Johan van de Minkelis (6/8); Henk-Jan van Eijk (6/8); Brian van Malssen (7/8); Rhodé de Haan (7/8) ; Manoa Knol (7/8); Jan Kortleve (8/8); Colin Klein (9/8); Julien Leppink (9/8); Marcus Brussee (9/8) ; Nieko Fokkema (11/8); Haaye Jongsma (12/8); Bob de Vos (12/8);    Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Er zijn twee collecten voor deze zondag: voor Trans World Radio  en de collecte bij het avondmaal voor de Diaconie.

Gebed in de erediensten:

Bij het liturgisch onderdeel “voorbede en dankzegging” proberen we zo zorgvuldig mogelijk allerlei mensen en zaken te benoemen die onze gemeente, onze stad, ons land en onze wereld raken. Daarbij leggen we accenten omdat nu eenmaal niet alles in één gebed genoemd kan worden. De gebedspunten worden meestal vooraf aangedragen door kerkenraadsleden en soms door gemeenteleden. Maar daarmee is niet gegarandeerd dat we mensen of dingen die spelen niet vergeten.

Daarom zouden we ook graag interactie willen vanuit de gemeente, die voorafgaand aan het tweede gebed, gebedspunten kunnen inbrengen. Een gebed voor jezelf, of voor een ander of voor een bepaalde situatie (groot of klein), die wij niet gezien hebben of weten. Wellicht moet je wat schroom overwinnen, maar hoe mooi zou het zijn als we elkaar nog meer meenemen in het gebed, dat volgens de Bijbel immers een krachtig wapen is en steun biedt in je geloofsleven. En samen bidden versterkt ook de onderlinge geloofsband en geeft gelegenheid tot liefdevol meeleven. Je kan ook voorafgaand in de dienst bij de kerkenraad een gebedspunt opgeven, als je lastig vindt om het in de dienst te zeggen.

Voor een persoonlijk gebed is er altijd na de dienst gelegenheid bij het ministry gebedsteam

WEEKAGENDA

er staan nog geen activiteiten gepland vanwege de vakantie