Nieuwsbrief

31 mei 2024

GeMEEnteLEVEN.

Goed nieuws voor Marc en Semantha de Hoop! De immuuntherapie slaat aan, zo bleek uit de punctie; er waren geen verdachte cellen meer te zien en de andere plekjes zijn kleiner geworden. Dat geeft hoop voor de toekomst: Marc zal tot het eind van het jaar deze therapie moeten volgen met een geregelde scancontrole. Laat het ons gebed zijn dat hij helemaal genezen mag worden!

Een hartelijk welkom aan Stefan en Roelinka Looij met hun zoontje Marijn van 9 maanden. Fijn dat jullie je willen aansluiten bij onze gemeente. We hopen dat jullie onze gemeente als een ‘thuis’ mogen ervaren om samen God te eren en te dienen. We zijn ook wel benieuwd waar jullie gaven en talenten liggen om de gemeente te ondersteunen. (op een later moment zullen zij zich zelf verder voorstellen)

Mocht je vermeldenswaardige feiten voor de nieuwsbrief hebben, laat het me weten (t/m vrijdag 12.00 uur in te leveren). Ds anne rienks

ZONDAG 2 juni.

In de eredienst van 11.30 uur gaat voor ds. Anne Rienks : thema: “Er is hoop: De schepping wordt bevrijd”.   Er is veel klimaatangst en er zijn de nodige natuurcatastrofes (veelal veroorzaakt door slordig en verkeerd handelen van de mens). Hoe ziet onze toekomst eruit, want we hebben geen reserve aarde.  We lezen in Romeinen 8 dat de schepping als in barensweeën zucht maar zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. Dat is aan de ene kant een pijnlijk scenario en aan de andere kant wordt er hoop geboden. Wat betekent dat voor ons als ‘beheerders’ van de schepping? Hoe zet jij je als christen in voor de natuur & het milieu? Hoe verantwoord is je ecologisch voetafdruk? En moeten we met de milieuactivisten ook de barricaden op?

 In deze dienst vieren we het heilig avondmaal

We zullen ook aandacht besteden aan het Ministryteam, die al een tijd in onze gemeente mag functioneren en waar we mee gezegend zijn.

Verjaardagen: Herman Wieringa (2 juni); Els van Dam (4 juni); Ruben de Kraker (5 juni) en Julia Verhaar (6 juni). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: de diaconie

De LITURGIE  2 juni  morgendienst

Lofprijzing NPB 19 vs 1 en 2 / LB 413: 1,2,3, Grote God wij loven U

Welkom

Votum en groet (SELA)

Gebed

Kinderlied; God kent jou

Kinderen naar de sterren en de parels

Romeinen 8:18-27

Preek

Luisterlied; Wat hebben we gedaan ? https://youtu.be/6-eKQbWZFb4

Ministryteam Gebed en zegenlied:

Lied; Wees gezegend (LEV)

Dankgebed / voorbede

Collecte

Viering HA

Geloofsbelijdenis  GK’17: 177: Heer u bent mijn leven

Gebed/ instelling/ nodiging

Tijdens rondgang: zingen: SELA: wie zal ons voeden? / LB 114:1,2,3; ik zag een nieuwe hemel zich verheffen/

OPW 748 Heer zegen ons met onverdiende liefde

Zegen

Mededelinge

AGENDA.

3 juni moderamen vergadering

JEUGDKAMP 7-9 juni.

Ha kids van 12 tot 16 en hun ouders!

We hebben al een boel aanmeldingen mogen ontvangen voor het jeugdkamp van 7 tot 9 juni, maar je kan je nog steeds aanmelden, uiterlijk dit weekend!  Het wordt hartstikke tof !

Vul snel het formulier in: https://forms.gle/r8yGbjKoTeirRyKJA   en dan is het geregeld! Wij hebben er zin in !!

namens de kampleiding, Klaas Wezema

GEMEENTEWEEKEND 7-8 september.

Ready, steady, go!!
De start van een nieuw seizoen! En wel tijdens het gemeenteweekend in het prachtige Helvoirt, waar we samen 2 dagen mogen doorbrengen in het klooster bij ‘Bezinningscentrum Emmaüs’. https://emmausbezinningscentrum.nl

Twee dagen die in het teken staan van verbinding, allereerst met God, maar ook met elkaar.
Op zaterdag komt een spreker en er zijn talloze activiteiten waar zowel aan jong als aan oud is gedacht! Op zondag zal de kerkdienst daar plaats vinden in plaats van in het Oosterlicht en zal er nog een gezellig middagprogramma zijn. Crèche  en kinderwerk voor de kinderen wordt geregeld op beide dagen.

Het weekend start op zaterdagochtend rond 9:00 uur en eindigt op zondagmiddag 15:30 uur.
Het klooster beschikt over diverse slaapkamers, variërend van privé  kamer tot familiekamers.
In de link kun je je aanmelden. De vraag is of je dit voor eind juni wil doen, aangezien dit de organisatie voor Emmaüs als voor ons veel makkelijker maakt. Snel daarna start namelijk de vakantie en is er weinig ruimte meer voor voorbereiding.

De kosten kun je ook in onderstaande link vinden.
Als deze kosten een probleem voor je zijn, kun je dat ook aangeven. We vinden het belangrijk dat dat geen reden voor je hoeft te zijn om niet mee te kunnen gaan! Dus geeft het gerust eerlijk aan. Als je meer te besteden hebt, dan kun je dat ook aangeven bij de aanmelding. Zo kunnen we elkaar helpen. (dit naar het zgn. Bijbels solidariteitsprincipe)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCH760EweOfF1bv68ooLzEXhhBgw4w_Lxm8tJVZKaBgLkCsA/viewform?usp=sf_link

We hebben een mooi voltallige commissie, dus heb je vragen, dan horen we het graag!
Hopelijk allemaal tot ziens in Helvoirt!

Rob IJsselstijn, Marieke Schenkel, Henriëtte en Steven van de Berge, Maarten Klapwijk, Elise en Bart Verhaar en Susanne Schoonderbeek