Nieuwsbrief

31 maart 2023

geMEEnteLEVEN

Rhodé de Haan heeft een tijdje geleden een ooroperatie ondergaan. Gelukkig is de operatie goed gegaan, maar nu zal nog moeten blijken of het ook voldoende resultaat heeft opgeleverd! Ook vader Harro moest onder het mes; er was bij hem weer een vorm van huidkanker geconstateerd en dat was best wel schrikken.  gelukkig was hij er op tijd bij en ze hebben het kunnen weghalen. De artsen zijn tevreden en de uitslagen van het verdere onderzoek waren niet verontrustend; God zij gedankt ! We wensen hen beiden een goede voortzetting van het herstel toe.

 Demi Macleane lijdt aan levercirrose (littekenweefsel in de lever, die de structuur in de lever aantast); in het afgelopen jaar heeft ze daar gelukkig weinig last van gehad en ook nu voelt ze zich goed. Regelmatig wordt ze onderzocht, want het is bij ieder persoon verschillend hoe het verloopt (en het kan nl. leiden tot tumoren bij de lever); Bij de laatste scan zijn er helaas toch meer weer tumoren ontdekt dan daarvoor; de artsen zijn in overleg over het verdere onderzoek dat nodig is, om te constateren of het om goedwaardige of kwaadaardig tumoren gaat. En dat is dus best spannend, allereerst voor Demi, maar ook voor de Leen en Ilse. Mag God hen de rust geven om het onderzoek af te wachten. Laten we biddend om hen heen staan in de hoop dat zij positief nieuws mogen ontvangen en ook hoe een verdere behandeling zal verlopen.

De vader van Henriëtte en Steven van den Berge de opa van Chris, Lizette en Luuk is dinsdag 28 maart overleden op de leeftijd van 78 jaar. Hij was al een tijdje ernstig ziek en de laatste twee weken ging het hard achteruit. Hij verlangde naar God en de heelheid van het leven. Tegelijk moest hij zijn dierbaren achterlaten, waaronder zijn vrouw die een jaar daarvoor moest worden opgenomen in een verpleeghuis. Hij was ervan overtuigd dat God ook voor haar en de anderen zal zorgen; dat gaf hem rust om zich toe te vertrouwen aan zijn hemelse Vader. Voor de familie een lege plaats en ook geen ouderlijk huis meer; dat is verdrietig en pijnlijke om afscheid te nemen van een geliefde. a.s. Woensdag is de begrafenis ; Over het graf mogen ze door Jezus Christus verder kijken en door Zijn Geest kracht ontvangen bij het afscheid. Mag God jullie omringen met Zijn liefde, met het vooruitzicht dat God eens alles zal vernieuwen. We bidden voor jullie om bemoediging en kracht om te rouwen; voor genezing van het gemis en Gods liefdevolle zorg.

Even een update van de tweeling Voorberg: Jens en Lev. De boys doen het nog steeds erg goed in hun omstandigheid, maar ze blijven nog wel kwetsbaar: Jens heeft nog wat last met zijn ademhaling; dat is wel normaal voor vroeggeboren kinderen, maar je schrikt er toch weer telkens van. Met iets meer ‘hulpmiddelen’  word gekeken of het hem helpt om zijn ademhaling op orde te krijgen. De verwachting is dat ze tot in de derde week van april in het ziekenhuis moeten blijven. Met vader en moeder gaat het uitstekend en ze genieten van hun twee boys! Dank aan God . Laten we  in onze gebeden ook Jens en Lev aan Hem opdragen

ZONDAG 2 APRIL

11.30 uur: ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst “Waar hoop jij op?” in het 40dagen thema “verander je mee?” Vanmorgen de geschiedenis van de intocht van Jezus bij Jeruzalem uit Johannes 12. De verwachtingen zijn gespannen: wordt het dan toch nog wat met die Jezus, als hun nieuwe koning en bevrijder?  Ze koesteren hoop, maar waar hopen ze eigenlijk op? Waarop is jouw hoop gebaseerd en hoe zie jij Jezus?

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Erik Vink (2 april) , Brian Groenenberg (3 april), Jan Wind (4 april) en René Rozendaal (4 april)

We zijn blij dat Gerrit Leppink zich beschikbaar heeft gesteld als scriba; jullie hartelijke instemming laat je als gemeente blijken wanneer er voor 8 april geen gegronde bezwaren zijn ingebracht. De bevestiging van Gerrit als ouderling/scriba staat gepland op 23 april.

We hebben een brief ontvangen van Mark en Martine van de Gaarden; enthousiast kwamen ze een paar maanden geleden in onze gemeente binnen en sloten zich aan als lid. Maar nu hebben ze besloten om terug te gaan naar hun oude charismatische gemeente LWG in Rotterdam, waar ze zich qua leer en beleving meer thuis voelen. We wensen hen alle goeds toe in hun oude gemeente om daar dienstbaar te zijn in Gods koininkrijk.

Er is vanwege de verlate ochtenddienst en de aansluitende lunch, op Paaszondag (9/4) geen middagdienst.

Collecte voor deze zondag: Gevangenenzorg

WEEKAGENDA

Maandagavond 3 april : 19.30 uur vesperdienst in Oosterlicht

Woensdagavond 5 april: 19.30 uur vesperdienst in Oosterlicht

Vrijdagavond 7 april : 19.30 uur: Goede Vrijdag avonddienst met viering HA (in de kring)

Zondag 9 april: vieren we het feest van de Jezus opstanding: die dienst begint om 12.00 uur !!

Aansluitend; de lunch

PAASLUCNH

Na de Paasdienst zetten we het feest voort met een ‘aangeklede’ lunch: hartige taarten, soep, brood & smeersels, cupcakes, etc … ……We zijn benieuwd wat elke wijk aan een ‘creatieve’ smakelijke bijdrage levert…. (via de wijkapp kun je elkaar op de hoogte houden wie wat doet of maakt)

Verder de oproep of er zondag een paar mensen beschikbaar zijn om het buffet ‘op te bouwen’ en ook om op te ruimen en het weer netjes achter te laten. (geef gewoon je ogen de kost en kijk wat je kan doen !

GODS ‘DROOM’ VOOR RELATIES & SEKSUALITEIT

Één van de thema’s voor gemeente-brede toerusting voor dit en volgend jaar is “relaties & seksualiteit”.Er gebeurt veel in de wereld om ons heen als het gaat om identiteitsontwikkeling (bv. genderdiscussie, LHBTIQ+), seksuele voorlichting op basisscholen en middelbare scholen (bv. lentekriebels) en verschuivingen in seksuele moraal (waarden en normen). Hoe verhoud je je als christen tot deze thematiek? Welke bijbelse boodschap kan je helpen om weerstand te bieden? Wat is Gods verlangen en hoe wil Hij je beschermen? Een klein groepje is al een tijdje achter de schermen bezig om hiervoor een plan uit te werken. Dat ziet er nu als volgt uit:

Zondag 16 april: eerste preek over “seksualiteit: Gods geschenk aan de mens’”

Zondagavond 14 mei: een jeugdavond met als spreker / ervaringsdeskundige : Richard Oostrum

Zondagavond 4 juni: een toerustingsavond voor heel de gemeente: spreker: ds. Dick Westerkamp

Zondag 18 juni: tweede preek over dit thema (afh, van de input van de avonden)

Na de zomervakantie willen we nadenken hoe we een veilige kerk zijn voor onze LHBTIQ+ broers en zussen. De kerkenraad hoop daar samen met de gemeente over te spreken en een pastorale notitie te schrijven.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben, of wil je meedenken? Wees welkom !                  De werkgroep: Jopie Koole, Susanne Schoonderbeek en Anne Rienks