Nieuwsbrief

3 november

GeMEEnteLEVEN

Vorige week zondag hebben we in de dienst God gedankt voor de geboorte van Hannah Marie Smit, dochter van Heimen en Annemieke, zusje van Jonah & Sophie en Casper & Elise. Ze is geboren op donderdag 26 oktober. We zijn met hen, God dankbaar dat de geboorte goed is verlopen en ik sprak de vader vanmiddag nog die zei, dat vergeleken met het krijgen van de tweelingen, zij een ‘makkie’ is…. 😊Vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd en dat jullie veel van haar mag genieten ! Gods zegen om jullie kinderen te laten groeien in de liefde en de genade van God.

Een aantal gemeenteleden hebben zich gemeld voor de vacatures in de kerkenraad. Er zijn ondertussen gesprekken met hen gevoerd. Baukje van Dam is bereid om de kerkenraad te dienen als notulist. Zij is geen ambtsdrager en hoeft dus niet voorgedragen worden aan de gemeente; zij heeft wel geheimhoudingsplicht. Jantsje Jongsma wil de gemeente dienen als ouderling, waarbij zij vooral het taakveld pastoraat overneemt van Benne Holwerda. a.s. Zondag zullen we dit voorstel aan de gemeente voorleggen en vragen om met hartelijke instemming haar te benoemen als ouderling. Wij zijn blij met de aangeboden inzet van deze zusters!  De bevestiging zal na instemming van de gemeente ergens in november plaatsvinden

Ondertussen ben ik ook weer in Gorinchem beland. Het was een mooie tijd om daar te mogen werken voor de Geref. Kerk Curaçao. Ik had o.a. bijzondere ontmoetingen met jongeren die willen groeien in hun geloof en ik heb hen bijbelles/ catechese mogen geven. Ook heb ik het een en ander kunnen doen voor de NL. stichting “Hulp aan Curaçao” (waar ik vz van ben) : vrijwel alle projecten die wij ondersteunen heb ik kunnen bezoeken of daadwerkelijk meegewerkt om de grote nood van armoede te bestrijden. Verder was het daar de hele maand erg warm….(warmer dan normaal) en gelukkig ligt er dan veel oceaanwater in de buurt om even af te koelen 😊.  En het is weer fijn om hier terug te zijn en verder te mogen meebouwen aan de gemeente! Dank nog voor de vele felicitaties die ik digitaal mocht ontvangen voor mijn verjaardag !!

Ds anne rienks

ZONDAG 5 november

11.30 uur ds Anne Rienks.; het thema van de preek: “Het wonder van het leven” n.a.v. Psalm 139: 13-16 Bestaanszekerheid is het ‘modewoord’ in deze politieke verkiezingsstrijd. Maar wat is de bestaanszekerheid van het ongeboren leven? Hoe verhouden we ons als christenen daartoe? Dit n.a.v. de “Week van het leven” 4-11 nov 2023.

In deze dienst vieren het heilig avondmaal. En het is mooi dat ook onze br. Gert van de Nadort het avondmaal thuis, in verbondenheid met ons, kan ontvangen. Een afvaardiging van de kerkenraad en enkele gemeenteleden zullen bij hem thuis dit meevieren.

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig:  Robin Bakker (5/11), Willemijn van de Minkelis (5/11), Yvonne de Wit (5/11), Hetty de Hoop (6/11), Wim Verhagen (7/11), Marika van Heukelum (7/11), Edwin Martheze (8/11), Thijs de Kraker (8/11) en Renske Mulder (11/11). van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: International Justice Mission: Strijd mee tegen slavernij en geweld; De collecte bij het avondmaal is voor de diaconie

van de TAAKGROEP JEUGD

De taakgroep jeugd (voorheen jeugdraad) is weer op volle sterkte. Na het vertrek van Harro de Haan zijn we op zoek gegaan naar een vervanger en die hebben we gevonden in de persoon van Martin Cornet. Hij zal zich samen met Daisy gaan ontfermen over de jongeren in onze gemeente. Dat deed hij al als mentor, met deze stap gaat hij dat voor alle jongeren doen. Het mentorschap van de Belong-groep van Martin en Maarten komt helemaal bij Maarten te liggen. We zijn dankbaar voor de tijd, ruimte en gaven die zowel Martin als Maarten geven bij deze ontwikkeling en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Vz. Erik Pince van der

WEEKAGENDA

Maandagavond  6 november vergadert het moderamen  en de taakgroep missionair