Nieuwsbrief

3 juni 2023

GeMEEnteLEVEN

Er zijn nog zorgen bij de kleine Jasmijn van Campenhout , dochter van René en Sharon. Het leek een tijdje goed te gaan, tot dat ze het erg benauwd kreeg en zij moest worden opgenomen in het ziekenhuis ; ze blijkt het rs-virus te hebben! Ze krijgt zuurstof toegediend en de hoop is, wanneer ze 2 dagen zonder apparatuur kan, dat ze dan binnenkort weer naar huis mag; het is best behoorlijk spannend voor het gezin. Ze krijgen gelukkig goede hulp en medeleven vanuit de wijk / gemeente. Laten we Jasmijn en het gezin blijven opdragen aan God.

Gelukkig gaat het met Mila Bekkink goed. De puftjes etc. hebben haar weer ruimte gegeven om te functioneren en ze is weer helemaal de ‘oude’. God zij gedankt !

Gert van de Nadort heeft van de week weer de eerste van de vervolgserie chemo bestraling gehad) Zijn psa waarden waren in korte tijd dusdanig omhoog gegaan dat ingrijpen nodig was. Het was de keuze tussen ‘niets doen’ uitlopend op palliatieve zorg en pijnbestrijding, of toch nog weer een kuur ondergaan. Ze hebben voor het laatste gekozen. Elke drie weken volgt er een bestraling, waarbij na de derde keer wordt gekeken, of het ook effect heeft op de waarden. Volgens artsen zouden de naweeën van deze chemo iets minder heftiger zijn dan de vorige kuur en zoals het er nu naar uitziet lijkt dat ook zo te zijn. We bidden voor Gert en Tiny en voor hun (klein)kinderen, dat zij zich gedragen mogen blijven weten door hun hemelse Vader en dat God deze kuur wil gebruiken voor een verlenging van een kwaliteit van leven. Maar ook daarin weten zij zich afhankelijk van God.

Er is nog best wel zorg over de ouders van Jolanda en Erik Dekker. Haar moeder had haar nier afgestaan aan haar man. De operatie van beiden is goed gegaan, maar haar moeder heeft een behoorlijke terugval gekregen met de nodige pijn.  Haar man moest weer terug naar het ziekenhuis, omdat de nier onverwacht niet goed aanslaat; er zijn nu onderzoeken gaande om te achterhalen waar dat vandaan komt. Gelukkig mocht hij vrijdag weer thuiskomen. Om beide ouders is er nu zorg. Mag God jullie en jullie kinderen omringen en nabij zijn in deze spannende en onzekere situatie en laten we in onze gebeden God vragen om herstel en vertrouwen

ZONDAG 4 juni

11.30 uur ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst: “werken als akkerbouwers en. bouwmeesters”. N.a.v. 1korinte 3: vs 9. Zondag mogen we als gemeente 2 nieuwe diakenen ontvangen; het werk mag doorgaan, na het aftreden van 2 zittende diakenen. Maar hoe geef je als ambtsdrager nu leiding aan de gemeente? welke inzet wordt er verwacht en met welke houding? Dat wil ik met jullie gaan ontdekken vanuit het onderwijs van Paulus over zijn eigen functioneren als een bijzondere apostel.

In deze dienst zullen Saakje Elzinga en Jan Kortleve worden bevestigd als diaken;   Ook vieren we met elkaar het heilig avondmaal.   

Mededelingen: De jarigen van deze week:  Els van Dam, Ruben de Kraker, Julia Verhaar, Arda Cornet, Lizette van den Berg. Voor nu en later van harte gefeliciteerd!

Collecte voor deze zondag is voor de Voedselbank Gorinchem

WEEKAGENDA

Maandagavond 5 juni is er een avond voor alle kinderwerkers en jeugdleiders, waar Anko van Oussoren van “Kerkpunt” ons zal meenemen in de nieuwe leermethode die we volgend jaar gaan gebruiken. De avond start om 20.00 uur. Ook voor belangstellenden is er plek !
Donderdagavond 8 juni is er de tweede Regiovergadering (voorheen classis)  ; dit keer in Langerak: we nemen een mooie traditie over van onze vroegere zusterkerk NGK: nl. we starten voortaan met een maaltijd om daarna te vergaderen. Op de agenda staan: het vaststellen van een nieuw reglement, het benoemen van  afgevaardigden voor de Generale Synode Deventer, 2023 en het aanvaarden van de roeping ds G. Oosterhuis als predikant voor Langerak.
Vrijdag 9 – zondag 11 juni  JEUGDKAMP!
een bericht van de kampleiding :
Beste gemeenteleden,    Je hebt het misschien al gehoord, maar het is echt waar; we gaan weer op kamp dit jaar!Van 9 tot 11 juni gaan we met de kids tussen de 12 en 18 jaar een weekend met elkaar weg. We zijn al een poos druk bezig om dit te regelen, en volgende week is het zover.!Nu zijn nog op zoek naar hout voor het altijd gezellige kampvuur. Heeft u toevallig nog wat mooi brandhout over? Dan horen we het graag, reacties mogen naar Klaas Wezeman (06-27395299).Alvast hartelijk bedankt en wij hebben er ontzettend veel zin in! Groeten van de Kampleiding;Marieke Sijbrandi, Bart & Elise Verhaar, Daniël de Wit, Klaas Wezeman, Jonathan Scholtens, Lars Pince van der Aa, Boaz de Haan, Leon Hamelink