Nieuwsbrief

3 februari 2023

geMEEnteLEVEN

Afgelopen zondag hebben we gebeden voor de kinderen van Jasper en Esther Cornet; de kleinkinderen van Martin en Arda Cornet. De tweeling Nate en Rox zijn begin januari na 26 weken zwangerschap geboren. Hun kwetsbaar leven is tot nog tot door God gespaard, waar ze heel dankbaar voor zijn, maar er zijn nog wel steeds zorgen. Mag God hun levens sparen en sterk maken en de (groot)ouders kracht geven om de spanning aan te kunnen en tegelijk ook te genieten van het jonge leven.

Marieke en Teunis Schenkel werden onverwachts geconfronteerd met het overlijden van een zorgcliënt waar Marieke al jaren verantwoordelijk voor was. De vrouw met een meervoudige handicap werd door haar en dochter Maartje dood in huis gevonden, nadat iemand alarm had geslagen. Dat heeft behoorlijke impact en zorgde daarna ook voor de nodige werkzaamheden, aangezien zij ook de begrafenis moesten regelen. Mag God hen sterken bij het regelen en verwerken van dit afscheid.

ZONDAG 5 FEBRUARI

(viering Heilig Avondmaal)
11.30 uur: ds J.J. Schreuder
Thema ’Wat een Koning!’ n.a.v. de tekst uit Jesaja 11:1-10

MEDEDELINGEN:

De jarigen deze week:
Truus, Alianne, Rosa-Lynn, Shimei, Marjan, Junita, Tirza, Ernst en Lennard : van harte gefeliciteerd!!

Collecte: ‘Dit Koningskind’

Avondmaalscollecte: Diaconie

WEEKAGENDA

7 februari:
KLIK bijeenkomst in CGK kerkgebouw

9 februari:
De laatste classisvergadering in H’-Giessendam, voor de definitieve fusie van de GKV / NGK

EO JONGERENDAG

De oproep om mee te gaan naar EO jongerendag heeft als resultaat dat er 25 jongeren met begeleiding daar naar toegaan! Er zijn nog een paar stoelen vrij in ’ons’ vak op de tribune (mooie plaatsen! ): snel opgeven bij Erik Pince vd Aa!

VACATURES

Eén van de vacatures is inmiddels vervuld (werkgroep ’liturgisch bloemschikken’)!

Wie volgt? Meld je aan!
· Coördinator middag leerdiensten
· Taakgroep “liturgie & eredienst”
· Contactpersoon HIP
· Lid audioteam
· Mentor Follow Me