Nieuwsbrief

29 september 2023

GeMEEnteLEVEN

Chris van de Berge is afgelopen woensdag vertrokken naar Noorwegen voor de discipelschapstraining DTS. (het is dezelfde school die Jonathan Scholtens vorig jaar heeft gevolgd en op een andere plek ook zijn zus Lizette) Chris, gaaf dat je dit avontuur aangaat en we wensen je heel veel zegen en een mooie tijd in het Noorse land. We zijn benieuwd waar je straks je outreach mag gaan doen ….. Ga met God en Hij zal met je zijn!

Nayomi van der Worp moest helaas haar werk tijdelijk neerleggen, aangezien zij alle tijd nodig heeft om innerlijk te herstellen van zaken uit het verleden die haar nu parten spelen. “Het is”, zo schrijft ze “een worsteling met mijzelf en haar verleden”. Uit de gesprekken die ze heeft, komt veel naar boven en dat kost haar de nodige energie. Zij heeft veel steun aan Wout haar vriend, maar bovenal aan God, die dwars door alles heen, haar lichtpuntjes laat zien en haar kan laten genieten van de mooie dingen die God geeft. “Hij is er ook bij, als het leven pijn doet”. Nayomi : we zullen je meenemen in onze gebeden en om jullie heen staan, voor kracht, uitzicht en heling van het verwonde leven. Mag daarin Wout je ook tot grote steun zijn!

Ds anne rienks

ZONDAG 1 oktober

11.30 uur ds Anne Rienks.; het thema van de preek: “versta je God tekens?” nav Daniël 5: de derde preek in de miniserie over Daniël; Koning Belsassar was nog brutaler dan de koningen daarvoor. Hij dacht de goden in de hand te hebben, maar één vingerwijzing van God, liet niets van hem over. Vandaag lijkt het of God alles maar over Zijn kant laat gaan; gaf God vandaag maar een duidelijk teken dat Hij bestaat en dat er niet met hem te spotten valt ! Maar zijn er dan geen tekens???

In deze dienst zal Jari Ivens belijdenis doen en worden gedoopt

We vieren ook het heilig avondmaal

Zondagmiddag 15.00 uur : interkerkelijke aangepaste dienst in de Immanuelkerk (CGK); voorganger; ds Anne Rienks; thema : “Jozef alleen? …. ook jij bent nooit alleen!”

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig:  Marit Rozendaal (3 okt); Sarah Blootens (3 okt); Jordy Kooyman (4 okt) ;Annette Wonderman (5 okt); Arinka Jongsma (5 okt); Raphaël van Campenhout (5 okt); Kevin en Mike Groenenberg (6

van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

oproep van de kerkenraad:

–                een extra ouderling voor pastoraat, zodat Benne Holwerda zich volledig kan richten op het voorzitterschap en beleidswerk. Wat houdt dit ouderlingschap in? Je maakt deel uit van de kerkenraad en denkt en besluit mee over vragen en gespreksthema’s die op tafel liggen. Je voornaamste taak is om met  de gemeenteleden in je twee wijken contact te hebben. Dat kan door middel van bezoek, telefonisch contact of via social media, om zo mee te leven met haar/zijn/ hun situatie. Maar ook om elkaar te helpen in geloofsontwikkeling en geloofsgroei. Je maakt actief deel uit van een wijkteam, die een paar keer per jaar bij elkaar komt en je voelt je betrokken op de wijkactiviteiten. En wanneer je gaven hebt om een deel van de eredienst te leiden, dan is daar ruimte voor.

–                een notulist van de vergaderingen die Gerrit als scriba kan gaan ondersteunen (de notulist is geen ambtsdrager, maar heeft wel geheimhoudingsplicht). De notulist maakt een verslag van de kerkenraads vergaderingen. Gemiddeld is dat 1 x per maand.

Wil je svp meedenken? Misschien is het wat voor jou? De namen kun je doorgeven bij de scriba: scriba@ngkgorinchem.nl    graag vóór 9 oktober

De  collecte voor deze zondag: het Passion en de collecte bij het avondmaal is voor de diaconie.