Nieuwsbrief

29 juni 2023

geMEEnteLEVEN

Vanaf deze week geniet Anne van een welverdiende zomervakantie. Daarom neem ik (Benne Holwerda) de komende weken de nieuwsbrief weer even over. Overigens hadden we als moderamen afgelopen woensdag een evaluatiegesprek met Anne, ook met input vanuit de kerkenraad. De rode lijn is dat we blij en dankbaar zijn met hoe Anne zijn plaats en rol als predikant in onze gemeente heeft opgepakt. Aansprekende diensten waarin Anne op een authentieke en begrijpelijke manier het evangelie brengt. De kennismakingsbezoeken, de aandacht voor het pastoraat in de gemeente, het begeleiden van vooral jongeren in geloofsgroei en de goede samenwerking met de kerkenraad. We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen seizoen.

Christiaan Streefkerk moest deze week een paar dagen naar het ziekenhuis vanwege een longembolie. Inmiddels is hij gelukkig weer thuis. Hij zal nog een tijdje rustig aan moeten doen om weer volledig te kunnen herstellen. We bidden voor herstel en rust in de komende periode.

Afgelopen dinsdag is de vader van Patrick van der Plas overleden. Patrick, Annette en de kinderen kijken met dankbaarheid terug op alle liefde en steun die hij zijn kinderen en kleinkinderen heeft gegeven. Ze zijn blij met de wetenschap dat hij rust heeft gevonden bij de God waar hij zo rotsvast in geloofde. Laten we bidden voor kracht en troost voor de familie van der Plas.

ZONDAG 2 juli

Komende zondag gaat Maarten Klapwijk voor. Het is een dienst waarin we in dankbaarheid terugkijken op al het werk dat in het afgelopen seizoen is verzet.

Mededelingen

De jarigen deze week zijn Tiny van de Nadort, Harro van Heukelum, Goos Helder, Cecile Deconinck, Jojanneke van den Berg, Bodey Brandsma, Josephine de Vos, Charlotte Scholtens en Levi Rozendaal. Van harte gefeliciteerd allemaal en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte is deze week voor de Verre Naasten

WEEKAGENDA

De weekagenda neemt alvast een voorschot op de zomervakantie en is leeg.