Nieuwsbrief

29 december 2023

GeMEEnteLEVEN

In de oudejaarsdienst laten we een overzicht zien van onze gemeente in 2023. Het was dit keer een aanzienlijke lijst van binnenkomers, gastleden, maar ook veel leden die gedoopt zijn en belijdenis hebben gedaan. Dat is echt een groot wonder in een tijd dat kerkelijke gemeenten worden opgeheven. Dat is geen verdienste van ons, maar alle eer aan God de Vader en Jezus Christus, die ons mensen op ons pad gaf om te ontmoeten. Afgelopen jaar mochten er veel gesprekken gevoerd worden met ‘zoekers’, ‘oriënteerders’, ‘aanhakers’ of welke benaming we daar ook voor hebben; het waren gave gesprekken en ontmoetingen. En er liggen ook nu aanvragen voor een gesprek. Wat een zegen dat we dit mogen ontvangen als gemeente!

Tegelijk willen we ook oog houden voor leden die niet meer aangehaakt zijn. Gelukkig weten we dat dat niet direct betekent dat men God kwijt is of dat men niet meer met God verbonden wil zijn. Maar het eerlijke verhaal is ook, dat geloven zonder verbondenheid met de gemeenschap van Christus (Zijn lichaam, waar Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt beleefd en beoefend), vaak niet bijdraagt aan een intensief geloofsleven met Jezus. (ik heb het niet over de leden die door mentale- en lichamelijk ziekte of andere omstandigheden graag zondags zouden willen samenkomen). Laten we hen niet uit het oog verliezen en hen blijven zoeken. Het gevaar van “uit het oog, uit het hart” ligt op de loer en dat mogen we als christenen niet laten gebeuren.

Het is ook fijn om te merken dat in het afgelopen jaar er meer wijken zijn, die activiteiten en ontmoetingen voor en met hun wijkleden organiseren. Het is een blijvend aandachtspunt hoe we voor elkaar kunnen zorgen vanuit een diaconale en pastorale bewogenheid. En het zou heel mooi zijn als we dat ook merkbaar en zichtbaar maken in de wijk waar we wonen, voor buren die God nog niet of onvoldoende kennen. Laten de wijkontmoetingen aantrekkelijke geloofsplekken mogen zijn, voor hen die zoeken naar zingeving en het ware geluk dan mogen ontdekken in Jezus Christus.

We zijn dankbaar dat er veel werk wordt verzet in de gemeente: diverse taakgroepen zijn weer bemenst en op projectbasis waren er altijd mensen voor de hand- en spandiensten. Voor de ambten van ouderling en diaken konden leden gevonden worden, met zelfs een uitbreiding van het team! Veel leden geven hun tijd en energie aan de jeugd van de kerk (één van onze speerpunten!). Ook wordt er veel achter de schermen werk verzet door de (hulp)kosters, de mensen van de techniek, de preekvoorziening, de social media, etc Het zou fijn zijn als we in 2024 ons voornemen , bij oproepen voor een taak of een project om iets meer spontaniteit tonen, in plaats dat er veel energie gaat zitten in het vragen, nabellen (leuren) voor medewerkers. We hebben veel ambities en misschien moeten we die bijstellen…… Maar als iedereen een kleine bijdrage levert, dan kunnen we de lasten verdelen.

Ik kijk in grote dankbaarheid terug op Gods rijke liefde en genade die we als gemeente mochten ontvangen in het afgelopen jaar. Elke zondag mochten er diensten zijn en was er alle vrijheid om God te eren.  Dat geeft hoop voor de toekomst, waar we ons veilig weten in Gods handen, hoe het ook zal gaan.

Ds anne rienks

ZONDAG 31 december

Zondag : 11.30 uur leidt ds Anne Rienks de dienst ; de laatste zondag van het jaar en ook de oudejaarsdag. We luisteren die morgen naar de wijze woorden van Prediker. ‘Vier het leven’ is zijn motto, maar niet als consument, maar als een afhankelijk ontvanger van Gods goedheid. Wij hebben geen zicht op onze toekomst en hebben geen grip op ons leven, behalve dat we weten dat het in Gods hand is. En dan mag je in een verwarde wereld van onrecht, geweld en onzekerheid toch het leven vieren. Hoe? Prediker geeft ons adviezen. We lezen Prediker 9: 1-12

Volgende week hopen we ook in het nieuwe jaar het heilig Avondmaal met elkaar te vieren

Mededelingen:

In de nieuwe week zijn jarig: Immer-Jan van der Lee (31/12) ; Boaz de Haan (3/1); Naomi Verhaar (3/1); Merith Mulder (4/1), Saar de Hoop (4/1), Louise Verhaar (5/1), Hannah Fokkema (5/1) en Susanne Schoonderbeek (6/1)  Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte zondag voor: st Hulp aan Curacao

NIEUW IN SCIPIO

In de scipio app, onder menu, staat nu een item  “fotoalbums”. Hier kun je ook het fotoalbum van het Kerstwandeltheater vinden met foto’s gemaakt door Huub IJzerman en Hetty de Hoop.