Nieuwsbrief

27 oktober 2023

GeMEEnteLEVEN

Gert van de Nadort heeft van zijn arts te horen gekregen dat verdere behandeling niet meer mogelijk is. Naar de mens gesproken betekent dit dat hij nog tot enkele maanden hier op aarde heeft. Een intense boodschap. Gert kijkt vol vertrouwen uit naar de nieuwe hemel en aarde. Tegelijk is het voor hem en zijn familie en voor andere naasten een periode van naderend afscheid en verdriet. Gert en Tiny waarderen alle meeleven die ze al van jullie hebben ontvangen. Willen jullie voor hen blijven bidden en danken?

Christien Weerheijm liet weten dat haar operatie goed is verlopen. De eerste stapjes zijn gezet. Met haar zijn we dankbaar voor het slagen van de operatie en bidden we voor verder herstel.

Voor Leon Hamelink hebben we de laatste weken regelmatig gebeden. Zijn herstel gaat in kleine stapjes. De basisdingen zoals eten, praten en lopen gaan weer normaal. Maar het gaat nog wel een periode duren voordat hij weer helemaal de oude is. Iets waar we met elkaar voor blijven bidden.

De jarigen komende week zijn: Annette van der Plas, Evine Brussee, Marieke Sonneveld, Vince Maclean, Karlijn Boddeüs, Elin Bekkink en Annemijn Schoonderbeek. Alvast van harte gefeliciteerd!

Zondag 29 oktober

In de dienst van 11.30 hoopt Cees Oosterhuis voor te gaan. De collecte in deze dienst is voor The Mall in Gorinchem.

Om 19.30 hebben we weer een avondbijeenkomst in de nieuwe stijl. Deze keer Gebed &ZO. Deze is voorbereid door het ministry gebedsteam. Een mooie gelegenheid om als gemeente ons te ontwikkelen in een van de belangrijkste aspecten van het christelijk leven: het gebed.

Verder in deze week

Dankdag

Kerk in de wijk: Op dankdagmorgen verzorgen onze predikant Anne Rienks en dominee Dirk Ophoff van PKN Oosterlicht gezamenlijk de dankdagviering van basisschool het Kleurenlint. Mooi dat we zo ook kerk in de wijk kunnen zijn.

Om 19.30 is onze eigen dankdagdienst. Anne Rienks is dan weer terug uit Curaçao en hoopt voor te gaan. De collecte is dan bestemd voor de voedselbank.

Vrijdag 3 november is er een ‘samen aan tafel’ avond. Zie het eerder scipio bericht voor meer informatie.