Nieuwsbrief

26 januari 2024

GeMEEnteLEVEN

We hebben afgelopen zondag Wijnand Klein (belijdend lid) , met zijn partner  Marijke Aij (gastlid) vervelkomd in de dienst. Wijnand was lid van onze zustergemeente in Breda en Marijke komt uit een evangelische kerk in de omgeving van Hillegom, waar zij deels nog woont. Beiden mochten na het overlijden van hun partner elkaar ontmoeten en zijn nog in een zoekproces hoe zij hun leven samen willen vormgeven. Zij voelen zich thuis in onze gemeente. We hopen dat jullie een goed ‘thuis’ bij ons mogen vinden en dat jullie ook een weg mogen vinden om samen het geluk en het leven te vieren in Christus.Wij wensen jullie daarin Gods zegen !

Het is geweldig nieuws dat de Alphacursus  afgelopen week weer van start kon gaan met maar liefst 26 deelnemers ! Mag het weer een mooie trektocht opleveren, om in de schatkamers van de Bijbel het nodige te ontdekken. We wensen de cursusleiders, andere vrijwilligers en de cursisten veel plezier en Gods zegen!

Ds Anne Rienks

ZONDAG 28 januari

Zondag : 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor:; het is de nationale Bijbelzondag, met extra aandacht vandaag voor het geschenk van de Bijbel. Bijna over heel de wereld is de Bijbel beschikbaar en in vele talen te lezen, om God te eren en Hem lief te hebben. Psalm 113 is een prachtig lied, die ons wil leren waarom onze God alle lof en eer waard is. Het thema is: “ Worship to our God”

In het kader van de Nationale Bijbelzondag wil ik je vragen om jouw ‘dierbare’ bijbel mee te nemen, een bijbel waar je wat mee hebt,  of die je dagelijks gebruikt (trouwbijbel, familiebijbel, kinderbijbel, tienerbijbel, groene bijbel, bijbel in straattaal, etc..) In de dienst is er ruimte om daar kort iets over te vertellen (voor wie dat wil) , waarbij je ook je favoriete Bijbelboek / Bijbelhoofdstuk / Bijbelvers mag delen; ik kijk er naar uit wat iedereen meeneemt  en wat je met ons wil delen!!

Om 19.00 uur leerhuis over het boek Openbaring deel 1: een algeheel overzicht van het boek, met een leessleutel en aandacht voor de betekenissen van getallen

Mededelingen:

In de nieuwe week zijn jarig: Roos Boom (29/1); Jaap Weerheijm (1/2); Linde Schoonderbeek (1/2) en Inge Mostert (2/2) Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte voor zondag: EO Jongerendag: een groots evenement voor duizenden jongeren; dat is nog steeds een bijzonder fenomeen en waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn. Vele jongeren worden daar telkens weer door geraakt. Om da toegang voor hen laagdrempelig te houden is de entreeprijs relatief laag, maar de kosten zijn daarmee niet gedekt; laten we als “ouderen” eraan bijdragen dat zij dit evenement kunnen blijven bezoeke

WEEKAGENDA

 Woensdag 31 januari: gezamenlijk moderamen overleg PKN – NGK