Nieuwsbrief

24 mei 2024

GeMEEnteLEVEN

Dank Benne dat je de afgelopen periode de nieuwsbrief wilde verzorgen ! ik neem het nu weer van je over.

Zondag 26 mei willen Erik en Christine Kers, hun dochter Anna laten dopen. Prachtig om dat machtige teken van de reiniging en vernieuwing te mogen ontvangen; een bevestiging van Gods genadige liefde en trouw aan haar leven.

Ook mogen we op die zondag vier nieuwe ambtsdragers ontvangen; het ‘team’ is weer compleet met Charlotte Scholtens en Jaap Weerheijm als oudsten en Hilda Oosterhuis en Goos Helder als diakenen. (Charlotte zal op 16 juni worden bevestigd) Dat is niet vanzelfsprekend; heel wat gemeenten worstelen met het invullen van vacatures; in die zin zijn we rijk gezegend! Tegelijk merken we ook op dat de gemiddelde leeftijd van de kerkenraad, niet helemaal matches met de gemiddelde leeftijd van de gemeente. We hebben ons best gedaan om juist ook jongere leden te vragen, maar de gevraagden hadden goede redenen om dit jaar nog niet te kunnen instappen. (en daarmee hebben we hoop voor de komende jaren….) Maar we zijn heel blij met de mensen die zich geroepen voelden en waarmee we ook een stuk ervaring (en wijsheid) in huis krijgen.

Vanaf deze plaats grote dank voor de afgetreden ambtsdragers ; Willem Bekkink, Bart Verhaar, Michiel Mak en Jojanneke van den Berg (van haar hebben we al eerder afscheid genomen); In hun periode zijn er de nodige veranderingen geweest: een nieuwe predikant; een nieuw kerkgebouw, het weer optuigen van taakgroepen  (voorheen commissies) en een nieuwe invulling van het wijkwerk. Fijn dat jullie, elk op eigen manier, een steen hebben kunnen bijdragen aan het geestelijk bouwwerk van de kerk. Mag God jullie nu ook een ‘rustperiode’ geven om deze verantwoordelijkheid los te laten en ruimte te scheppen voor je gezin en wellicht andere taken binnen Gods Koninkrijk.

De examens zijn deze week nog aan de gang; voor alle eindexamenleerlingen: hou nog even vol….. en daarna lekker ontspannen in afwachting van de uitslag op 12 juni.

En verder ben ik weer heelhuids teruggekeerd uit Curaçao. Jullie krijgen de hartelijke groeten van de gemeenteleden daar! Het was goed om daar weer te zijn (ik heb er al eerder wat over geschreven) ;Dit keer was het een relatief drukke periode, omdat naast de aandacht voor de GKC en de bijzondere diensten, ik ook op andere terreinen druk was. Direct na Pinksteren hadden we een prachtig tweedaags Predikantencongres, waarvan ik mede organisator was. En bij terugkomst had ik gelijk twee begrafenissen waarvoor ik gevraagd ben om die te begeleiden (Zaltbommel op 18 mei en Breda op 25 mei) van gemeenteleden die ik ken. Dus geen tijd voor een jetlag 😉. Gelukkig heeft de Dengeemug mij niet gevonden (de uitbraak was op z’n retour) en kon ik mijn werk in gezondheid doen. Het is weer fijn om thuis te zijn en het werk hier weer op te pakken of voort te zetten: ik heb er zin in en er staan nog een paar mooie dingen te gebeuren voordat de zomervakantie start!

Mocht je vermeldenswaardige feiten voor de nieuwsbrief hebben, laat het me weten (t/m vrijdag 12.00 uur in te leveren). Ds anne rienk

ZONDAG 26 mei

In de eredienst van 11.30 uur gaat voor ds. Anne Rienks : thema: “voedsel voor de groei,… aan de borst!”; Petrus heeft het over verlangen als een zuigeling naar borstvoeding; verlangen naar goed en groeizaam voedsel. Waar haal jij je voeding vandaan? Naar welk voedsel verlang jij ? Wat voed jou en bouwt je geloof? Ben je tevreden met hapklare brokken, of mag het ook stevige kost zijn, die je misschien moet ‘herkauwen’ om het goed te verteren? We lezen het in 1 Petrus 2: 2

Om 19.00 uur leerdienst: voorganger: ds. Geert van Dijk (NGK Sliedrecht) ; thema: “Koninkrijk van de hemel” dit kan je op het verkeerde been zetten, want het gaat niet zozeer om de hemel, maar Gods koninkrijk op aarde! Hoe zit dat precies ? We lezen: Matteüs 13:44-50 en 16:13-20

Verjaardagen: Annelie  Sijbrandi (28 mei); Jeanice Stallinga (30 mei); Mirjam IJsselstijn (30 mei); Jasper Cornet (31 mei) en  Myrthe Knol (31 mei) Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: leefgemeenschap Zilt  (bestaat binnenkort 25 jaar, zie bericht hieronder

De LITURGIE 26 mei

Lofprijzing: Heer wij zijn bijeen gekomen (Zingend gezegend  218)

Welkom

Zingen votum: OPW 842: er is hoop die groter dan de dood is en vredegroet

Gebed

Bijbelse toelichting over de Doop

Zingen NLB 348: 1, 2,3,5 Heer van uw kerk

zingen : je hoeft niet bang te zijn

Zingen ; SELA de doop

De kanjers en de bijbelklas

Schriftlezing 1 Petrus 1: 3-5, 13-16 , H2: 1-3

Preek

Zingen: SELA: het Woord van God brengt goede vruchten voort

Bevestiging van de ambtsdragers

zingen; OPW 27: Leid mij Heer, o machtig Heiland vs 1,2,3

zingen : zegenlied: OPW 710 vs 1

Gebedspunten

Dankgebed / voorbede

Collecte doel

Zegen

AGENDA

Vrijdag 31 mei: welkom avond voor de nieuwe (a.s.) leden ; in de kerk: 20.00 uur

Vrijdag 31 mei: nacht van het gebed voor de vervolgde kerk: plaats: “de Ark”, Kennelweg 14;; van 20.00-01.00 uur  ; uitgaande van de st. Open Doors

van de DIAKONIE

Misschien hadden jullie de bijgaande uitnodiging al gezien in de hal van de kerk? Leefgemeenschap Zilt viert op 1 juni a.s. haar 25 jarig bestaan! Als diaconie willen we de uitnodiging even extra onder jullie aandacht brengen. Iedereen is hartelijk welkom, je komst wordt door de bewoners gewaardeerd!  Misschien ben je er nog nooit geweest?  Dit is een kans om even de sfeer te proeven en een kijkje te nemen. Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten! Vanaf de beginfase tot nu toe zijn een aantal mensen uit onze gemeente daadwerkelijk betrokken bij dit mooie project!  Bertus & Ankie en Johan& Petra met hun gezinnen hoorden zelfs bij de pioniers, de kernbewoners van het eerste uur.  Wie had kunnen dromen dat 25 jaar later Zilt nog steeds een warme plek van gastvrijheid is? Dit moet wel een door God gezegende plek zijn!