Nieuwsbrief

24 maart 2023

geMEEnteLEVEN

Lennard en Eilne Voorberg mochten in de nacht van 18 maart het nieuwe leven ontvangen in Jens Lennard en Lev Christiaan. God is groot en zeer te prijzen! Een vroeggeboorte die ingeleid is, om schade aan hun jonge kwetsbare hartjes te voorkomen. De tweeling doet het naar omstandigheden goed, maar ze zullen voorlopig nog wel een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven totdat ze voldoende zijn aangesterkt. Wij wensen hen van harte geluk met de tweeling! Mag God jullie helpen om hen te laten groeien in de liefde van Christus en zijn gemeente.

We heten als gast van de gemeente hartelijk welkom Wout van Gelder; hij is de vriend van Nayomi van der Worp. Hij komt al een tijdje met Nayomi mee in de kerk en wil zich als christen verder oriënteren op het geloof en onze gemeenschap. We hopen dat je je thuis mag voelen in onze gemeente en dat we tzt ook van je gaven mogen genieten!

Correctie : Eric en Christiene Kers, hebben geen zoontje Joël , maar een dochtertje Joëlle ; excuus dat ik het kennelijk ergens verkeerd genoteerd had

ZONDAG 26 

11.30 uur: ds. Anne Rienks gaat voor: Thema van de dienst “kom!”; in het 40dagen project “verander je mee?” Vanmorgen de geschiedenis van de dode lazarus die weer te leven komt ; uit Johannes 11;

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Mark de Hoop (26/3)  Bernice vd Minkelis (26/3), Eveline v Weerheijm (27/3) , Petra vd Minkelis (29/3), Chanika van den Bergh (29/3), Thijs Verhagen (30/3), Aline Streefkerk (31/3), Jolanda Mulder (31/3) en Erik Vink (2/4 .

We zijn blij dat Gerrit Leppink zich beschikbaar heeft gesteld als scriba. De kerkenraad is blij met zijn beschikbaarheid en wij achten hem geschikt om dit te doen; jullie hartelijke instemming laat je als gemeente blijken wanneer er binnen 2 weken er geen gegronde bezwaren zin ingebracht.

Ook zijn we blij dat een van de kandidaten voor de vacature van diakenen, zich beschikbaar heeft gesteld; we zullen de naam noemen, zodra er ook andere kandidaten beschikbaar zijn.

Nick en Marjolein Dees hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Daniël;

Collecte voor deze zondag: st Bartimeüs : het Fonds Bartimeüs wil  blinden en slechtzienden ondersteunen en hen voorzien van hulpmiddelen voor een betere kwaliteit van hun bestaan.

19.30 uur Themadienst over Martin Luther King 
Op 4 april is het 55 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord. Wereldwijd kreeg hij bekendheid met zijn inzet voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Wie kent niet zijn toespraak ‘I have a dream’!
Zondagavond luisteren én kijken we naar wat Martin Luther King te zeggen had én heeft voor deze tijd. De themadienst over deze moderne profeet wordt geleid door Johan van de Minkelis.
De bijeenkomst wordt niet gestreamd; dus tot ziens in het Oosterlicht

WEEKAGENDA

Zaterdag 1 april : jeugdsoos activiteit (zie verder: eigen berichtgeving)

OVERIGE BERICHTEN

Op weg naar Pasen ….In de stille week zullen er 2 vesperavonden zijn: maandagavond 3 april en woensdagavond 5 april

Op Goede Vrijdag is er een kerkdienst, waar de evangelielezing uit Johannes centraal staat, afgewisseld met koorzang, gemeentezang en luisterliederen. We zullen Jezus dood gedenken door samen het avondmaal te vieren. Dat doen we dit keer met een kringviering. De avonddienst begint om 19.30 uur

Op Pasen vieren we het feest van de opstanding : die dienst begint om 12.00 uur !!  (om ruimte te geven voor de PKN gemeente Oosterlicht)

IDEE: Na de Paasdienst zouden we met elkaar het feest kunnen voortzetten met een ‘aangeklede’ lunch: hartige taarten, soep, brood & smeersels, cupcakes, etc … …… zou uit elke wijk wat kunnen worden bijgedragen???…. wie uit de wijk neemt het initiatief  bv. via de wijkapp ?)  laten we er een feestelijke maaltijd van maken!!