Nieuwsbrief

23 juni 2023 verbeterd en actueel

GeMEEnteLEVEN

Donderdag 22 juni is de moeder van Michel en Annemarie van Laviere en de oma van Wout overleden; drie jaar geleden is bij haar kanker geconstateerd en was daarvan ook weer genezen. Afgelopen oktober is de kanker teruggekomen in een ongeneeslijke fase; begin mei kwam ze terecht in het hospice. In vrede vertrouwde zij zich toe aan haar hemelse Vader. Voor de achterblijvers is zij veel te jong gegaan; ze mocht 62 jaar worden. Laten we in ons gebed om hen heen staan en ook bidden voor haar man en de jongere broer van Michel die nu alleen achterblijven. Moge zij kracht ontvangen voor het verwerken van het gemis: dat God hen ondersteunt, het verlies draaglijk maakt en hen perspectief biedt over het graf heen, op weg naar de Nieuwe Toekomst.

Donderdag 22 mei is Nathan geboren; zoon van Nieko en Evelien Fokkema en broertje van Lucas, Levi en Hannah; een prachtig en gezond Godsgeschenk mochten ze ontvangen om ervoor te zorgen en hun liefde voor hem te delen. We prijzen God die alles zo wonderlijk heeft bereid en we danken Hem voor het jongste gemeentelid. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie een mooie kraamtijd en veel vreugde dat Nathan Gods genade en liefde door jullie leert kennen.

Afgelopen week heeft Chris van den Berge zijn MBO opleiding “onderwijsassistent” afgerond; hij heeft na wat tegenslagen er hard voor geknokt…en het is gelukt: van harte gefeliciteerd ! Hij is zich nu aan het voorbereiden op vertrek in augustus naar Noorwegen  (in de voetsporen van Jonathan Scholtens). Geniet van je vrije tijd!

Lars Pince van de Aa heeft zijn MBO opleiding “sport en bewegen” kunnen afronden: fijn dat je de eindstreep hebt gehaald ; proficiat! Helaas is dat nog niet gelukt bij Rachel van der Lee; ze hoopt over een half jaar haar MBO diploma “onderwijsassistent” te hebben; hou nog even vol … het gaat je lukken !

In de afgelopen maanden zijn er aantal gemeenteleden verhuisd: Bertus en Ankie, met Jonathan; Randy en Daniëlle, Nayomi en Wout, Jeanice, Bart en Elise met Louise, Julia en Naomi; ik denk niet dat ik compleet ben, maar dit is wat ik gehoord heb. Het is vaak een intensieve periode, met de nodige stress en verwachtingen… we wensen jullie (en de niet genoemde verhuizers) op je nieuwe plek veel woon en leefplezier toe en rust om op adem te komen ! We hopen dat je ook op die plek van betekenis mag zijn voor je buren/ buurt. Het is mooi om te zien dat er in gemeente de nodige ‘handen en voeten’ aanwezig zijn, om te helpen: ook dat is “gemeenschap der heiligen!”

Voor onze jongeren op de basisschool en het middelbaar onderwijs: succes nog met de laatste loodjes! Voldoende energie om de proefwerken, werkstukken, presentaties of tentamens van het schooljaar af te hechten, met de hoop op een mooie overgang. De groep “achters”: jullie veel plezier met de musical en andere feestelijke activiteiten bij het afscheid van de basisschool!

En voor hen die een jaartje over moeten doen: dat is flink balen, maar ik hoop dat je geniet van je vakantie om straks met nieuwe energie (en de opgedane kennis) er weer tegen aan te kunnen voor een herkansing !

Voor de a.s. vakantiegangers: ik wens jullie een relaxed tijd en een veilig terugkomst voor wie op pad gaan! Ik hoop zelf vakantie te hebben vanaf 28 juni t/m 20 juli en aansluitend ben ik nog een week op “New Wine” te vinden.

Ds Anne Rienks

ZONDAG 25 juni

11.30 uur ds. Anne Rienks; het thema “”bij Jezus kom je nooit te kort”. Jezus voedt op een wonderbaarlijke wijze +/- 10.000 mensen met maar 5 broodjes en 2 visjes; we lezen dat in Johannes 6: 1-15. Wat betekent dit wonder voor ons dagelijks leven? wat kunnen we leren van de verschillende mensen die in dit verhaal voorkomen? Op grond waarvan volgen wij Jezus eigenlijk? een paar vragen waarover je al mag nadenken!

Opnieuw een feestelijke dienst: Marika van Heukelum zal van haar geloof belijden; En die belijdenis is uiteraard aangepast op haar niveau.

We nemen ‘afscheid’ van de jongeren die op de bijbelklas zitten en die een vervolgstap gaan maken na de zomervakantie ; deze dienst is samen met de jongeren voorbereid en wordt door hen ook deels ingevuld. We zijn benieuwd en zien er naar uit!

Ook zullen we met elkaar de ‘Maaltijd van de Heer’ vieren.

De avondsamenkomst komt te vervallen.

Mededelingen:

De jarigen van deze week:  Koos Weerheijm, Randy Bikker, Dick Wassink, Flore Brussee, Jantsje Wind-Jongsma, Richard Mak, Kees van der Leer en Saar de Vos. Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Collecte voor deze zondag is voor leefgemeenschap Zilt

WEEKAGENDA

Woensdag 27 juni vergadert het moderamen. Op die vergadering zal er ook met ds Anne Rienks worden teruggekeken op zijn functioneren als predikant van onze gemeente.

Van de jeugdraad

Herhaalde oproep :  we zijn dringend op zoek naar iemand die achter de schermen meedenkt met het jeugdbeleid en zich in het bijzonder (samen met Daisy)  wil richten op de jongeren (12+) in onze gemeente.

Als dit past bij jou horen we het graag. Meld je (ook voor meer informatie) bij Erik Pince van der Aa.