Nieuwsbrief

23 februari 2024

GeMEEnteLEVEN

In de NGK -w-app hebben we al kunnen lezen dat Eline en Lennard Voorberg met hun kinderen Lev en Jens, onze gemeente gaan verlaten. Die beslissing is niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn op wederzijds verzoek meerdere gesprekken gevoerd en uiteindelijk is het voor hen duidelijk geworden dat zij zich ter plaatse aan willen sluiten bij de Christengemeente. Ook daar willen zij zich inzetten voor Gods Koninkrijk. Natuurlijk vinden het jammer als (betrokken) gemeenteleden vertrekken, want je bent toch op één of andere manier familie van elkaar in Jezus Christus. En zoals ze schreven: afscheid nemen doet ook pijn. Ze bewaren mooie herinneringen aan onze gemeente. Dank voor jullie inzet in de afgelopen jaren en we wensen jullie Gods zegen in jullie nieuwe kerkelijke plek. We komen elkaar vast nog wel eens ergens tegen !

Aline Streefkerk heeft al jaren te kampen met klachten waarvan de oorzaak niet duidelijk was. Het leven met onverklaarbare klachten is onzeker, wat zich kan uiten in schuldgevoelens als je werkomgeving of je medische behandelaars je niet of weinig serieus nemen. Uiteindelijk hebben de professionals haar klachten gelabeld als Post-COVID/ ME/cvs omdat de symptomen daar heel sterk naar wijzen. Er wordt nog verder onderzoek gedaan, maar het geeft in ieder geval nu meer duidelijkheid.  In de media hebben we kunnen lezen dat deze ziekte nu ook eindelijk erkend is en aandacht krijgt in de vorm van geld en adequate hulp, want de symptomen waren niet altijd even goed te duiden en ook nogal verschillend van uiting. Bij Aline uit zich dat in ieder geval in een laag energielevel, hoofdpijn en prikkelgevoeligheid. Dat betekent dat ze keuzes moet maken wat ze wel en niet kan doen en dat is best confronterend; je wil meer dan je lijf en hoofd je soms aangeeft. Gelukkig heeft ze ook goede momenten want ze is gelukkig niet uitgeschakeld! We wensen je kracht en geduld in het omgaan met de beperkingen, ook al is het onzeker of en hoe lang de weg naar herstel mogelijk zal zijn. Mag God jou en jullie gezin dragen en hoop blijven geven in de aanvaarding en genezing.

Dat wens ik ook toe aan alle gemeenteleden die te kampen hebben met vage, onverklaarbare kwalen die impact hebben op hun leven.

Annete Wonderman ging afgelopen woensdag uit het niets in de winkel onderuit; met de ambulance naar de spoedeisende hulp en direct door de MRI. Voor zover nu bekend was het klein bloedpropje in haar hersenen geweest en heeft dat, Goddank (!), geen verdere schade aangericht. Maar wel een enorme schrik en consternatie, ook voor haar kinderen. Ineens word je met de kwetsbaarheid van het leven geconfronteerd. Ze mocht gelukkig vandaag weer naar huis. Wij wensen en bidden dat de angst je niet in beslag neemt en dat je tot rust mag komen, met de beschermende aanwezigheid van onze hemelse Vader.

Chris van den Berge en Jonathan Scholtens zijn, volgens mijn gegevens onze enige buitenlandse broers. Beiden verblijven momenteel in Noorwegen en druk met zich in te zetten voor de DST. Laten we hen niet vergeten !

Ds anne rienk

 

ZONDAG 25 februari

De eredienst om 11.30 uur gaat ds Ronald Elzinga voor:  Tijdens deze dienst staan we stil bij een bekend verhaal, of eigenlijk, een bekende gelijkenis: de Barmhartige Samaritaan. Lucas 10:25-37. Jezus leert ons door die gelijkenis wat naastenliefde is, dat is niet nieuw. Maar hij is ook scherp. Scherper dan u of jij je waarschijnlijk realiseert. Daar kom je tijdens de preek achter.

Leerhuisdienst om 19.00 uur : ds. Anne Rienks : De laatste (extra) avond van de serie over het boek Openbaring. Vanavond over het Nieuwe Jeruzalem H21 en 22 ; We blikken ook kort terug en we sluiten af met koffie ,etc.

Verjaardagen:  Anniek de Hoop (25 feb), Mathilde Brandsma (25 feb), Marijke Wieringa (26 feb), Wout van Gelder (26 feb), Henriëtte Kooyman (28 feb), Isan de Boon (28 feb), Remon van Rijswijk (1 mrt), René Vink (1 mrt) en Tineke Folkers (2 mrt). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: is voor st De Hoop, opvang en begeleiding van verslaafden

De LITURGIE  25 februari

ZINGEN              Opwekking 767 Hoe mooi en hoe heerlijk familie en Lied 985: 1 t/ 3 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven; …maker van de sterren; …bron van alle leven

WELKOM

AFHANKELIJKHEID BELIJDEN & ZEGENGROET (gezongen amen)

KORTE UITLEG THEMA

GEBED

KINDEREN UITNODIGEN VOOR HUN CLUB 

KINDERLIED      E&R 286 Een priester is doof voor zijn naaste in nood

LEVENSHEILIGING (1 Korintiërs 13)

ZINGEN              DNP Psalm 142: 1 t/m 4 Wanhopig schreeuw ik tot de HEER; Toen ik geen kracht meer over had; Vertwijfeld kijk ik om mij heen; Ik roep tot U, ik blijf erbij

LEZEN Lucas 10:25-37

KINDERMOMENT

PREEK 

ZINGEN              Opw. 428 Genade zo oneindig groot

DANKEN & BIDDEN

COLLECTE

ZINGEN              Opw. 832 Waar U verschijnt (Jezus Overwinnaar)

ZEGEN

WEEKAGENDA

Maandagavond 26 februari: kerkenraadsvergadering

Op zondag 3 maart : hoopt ds. Lawr uit India een deel van de dienst te leiden, in het kader van onze binding met “Indian Mission”. (elke NGK regio heeft een gebied of werelddeel onder haar ‘hoede’ om contacten te onderhouden met onze zusterkerk aldaar). Onze broeder die al vaker bij ons te gast was zal  de preek houden  (deze zal worden vertaald); We zullen veel engelstalige liederen zingen en hij zal ook iets vertellen over de situatie in India; We heten bij deze, hen alvast van harte welkom in ons midden! In deze dienst vieren we ook met elkaar het heilig avondmaal.

DIAKONIE

Waar ga jij dit jaar naar toe op vakantie?

Een vraag die vaak gesteld wordt, uit interesse en enthousiasme. Als je niet de financiele middelen hebt om op vakantie te gaan kan dit een pijnlijke vraag zijn. 

Stichting “zo’n vakantie” wil mensen, met name uit de christelijke kerken, die door financiële omstandigheden niet op vakantie kunnen, een kosteloze vakantie bezorgen. 

“Zo’n vakantie” kan dit doen doordat ze een aantal caravans op campings in Nederland heeft staan. Ook wordt gebruik gemaakt van vakantiehuisjes en caravans die door particulieren worden aangeboden. Op die manier kan vraag en aanbod met elkaar worden verbonden.

Wil jij hiervan gebruik maken, of ken je iemand waarvan je denkt dat die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen; neem dan eens een kijkje op de website: www.stichtingzonvakantie.nl

Mocht je zelf in het bezit zijn van een stacaravan of vakantiehuisje en wil je dit ter beschikking stellen aan mensen die het zich niet kunnen veroorloven op vakantie te gaan? Meld je dan via bovenstaande website aan.

De diakenen