Nieuwsbrief

22 september 2023

GeMEEnteLEVEN

Teunis Jan en Marieke Schenkel vieren zondag 24 september hun 25 jarig huwelijksjubileum. Ze schrijven daar zelf over: “onze trouwtekst was: ‘als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden’” en dat hebben we ook in al die jaren zo mogen ervaren. We zijn heel dankbaar!”  Ze vieren dit weekend dit feest samen met hun kinderen op het water (nee niet hun woonark, maar met een schip op het Wad….) in de stijl van het lied “de rivier”: Leid mij steeds weer naar het water, ‘k wil U daar ontmoeten Heer.” Van harte gefeliciteerd met jullie zilveren jubileum en we bidden met jullie, of God nog vele jaren daaraan toe mag voegen, met alle dierbaren om jullie heen!

Op zondag 1 oktober zal Jari Ivens lid worden van onze gemeente; Wij kennen hem in de gemeente als de “brandweerman”. Hij heeft een tijdje bij de vrijwillige brandweer in Asperen gezeten en hij is helemaal gek van de brandweer….. Jari werkt overdag bij SBB in het Lingebos.Hij is niet christelijk opgevoed, maar God is met hem een hele bijzondere weg gegaan. Hij is op enig moment in aanraking gekomen met leden van de “Graankorrel” in Werkendam, met de verhuizing naar Leerdam , met leden van de GKV Leerdam en sinds hij in Gorinchem is komen wonen komt hij al geruime tijd trouw elke zondag in onze gemeente. Jari heeft een heel bewogen geschiedenis achter de rug en hij woont in een huis met begeleiding voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, vlakbij het Oosterlicht. Jari heeft een groot hart, een gulle lach en hij beschouwt de kerk als “zijn familie”, en dat is voor hem heel belangrijk! In de afgelopen tijd zijn Michel van Lavière en ik met hem de bijbelse verhalen aan het doornemen en dat zal na zijn belijdenis ook doorgaan. Wij hebben als kerkenraad gemeend hem een volwaardige plek te mogen geven in onze gemeente, ook al zal hij niet alles kunnen begrijpen. Hij weet de kern van het geloof. Er zal rekening worden gehouden met wat hij aankan t.a.v. zijn belijdenis en doop. Wij zijn blij met hem en dat hij bij ons een ‘thuis’ heeft gevonden.

Onze broeder Gert van den Nadort heeft besloten om na overleg met artsen en familie, de chemokuur te stoppen. De chemo doet niet wat men ervan verwacht had; de pijn blijft, evenals de enorme vermoeidheid. Medicijnen worden nu ingezet om de pijn te verlichten en voor een betere kwaliteit van leven. Dat is een harde boodschap na jarenlange strijd tegen de prostaatkanker. Toch blijft hij blijmoedig en is dankbaar voor wat hij nu nog krijgt, door Gods genade en zijn liefde. Daar getuigt hij ook volop van. We bidden voor jullie om kracht, rust en vertrouwen.

De familie Macleane kreeg van de week goed nieuws t.a.v. Demi: de artsen zijn unaniem van mening dat het om een goedaardig tumor gaat. Dat is een hele opluchting, wat nog niet wil zeggen dat er dan niets aan de hand is. De artsen houden de tumor in de gaten, maar er is geen direct gevaar. God zij gedankt!

Levi Boddeus is een maand geleden geblesseerd geraakt aan zijn knie bij de voetbal. Van de week is uit het onderzoek gebleken dat zijn kruisband volledig afgescheurd is. Dat is een grote tegenvaller, want dit betekent voor hem een behoorlijke beperking in zijn bewegingsvrijheid. Het voetbalseizoen kan hij dit jaar vergeten en ook zijn bijbaan moet hij voorlopig laten schieten. Flink balen dus! We hopen dat de fysiotherapie hem mag helpen om weer wat mobieler te worden. We wensen hem veel geduld en uithoudingsvermogen, naast een goede genezing.

In de maand oktober hoop ik de kerk op Curaçao weer te dienen door op 4 zondagen te preken, de kerkenraad te helpen in beleid, pastoraat en de gemeente met de hernieuwde aandacht voor kringen. Verder liggen er al een aantal vragen en zal ik (nieuwe) gemeenteleden bezoeken. Ook hoop ik als voorzitter van de st “Hulp-aan-Curacao” (doel de grote armoede te bestrijden), een aantal werkzaamheden te doen en projecten te ondersteunen. Het is er op dit moment erg heet (ook voor Curaçaose begrippen); hopelijk verdrijft de wind binnenkort de hitte, maar ik ga het zien… want ook daar zijn de gevolgen van de klimaatcrisis merkbaar. Op 2 oktober vlieg ik naar de West en op 31 oktober hoop ik weer terug te zijn. Ik ben overigens gewoon bereikbaar via de mail of w-app! (telefonisch mag ook, maar houdt rekening met 5 uur (zomer- ) 6 uur (winter-) tijdsverschil.

Ds anne rienks

ZONDAG 24 september

11.30 uur ds Anne Rienks.; het thema van de preek: “geloof maakt je ‘fireproof’” ‘ we gaan verder in de miniserie over Daniël en deze morgen de geschiedenis uit Daniël 3. De 3 vrienden van Daniël; waar staan ze voor? Hoe buigzaam kan je zijn? wat doe je als christen het je te heet onder voeten wordt? Jezus is voor je door het ‘vuur’ (hel) gegaan; hoe kan je dat helpen om staande te blijven in onze samenleving?

In deze dienst zal Sharon van Campenhout- Brijbag belijdenis van haar geloof doen en zullen Jasmijn van Campenhout en Luxx van Rijswijk de doop ontvangen. Het belooft weer een mooie dienst te worden, met veel gasten!

19.30 uur Bart Visser, directeur van New Wine Nederland en was NGK predikant van De Lichtboog in Houten, spreekt over “aanbidding”. De centrale tekst is wat Jezus zegt in Johannes 4 over aanbidden. Aanbidding klinkt voor sommigen als een evangelisch woord. Het roept de associatie op van een bepaald soort liedjes die je zingt met je ogen dicht en je handen in de lucht. Bijbels gezien is aanbidding echter meer. Ja, het omvat zingen, maar het gaat over heel ons leven. Niet voor niets loopt het onderwerp als een rode draad door de Bijbel heen. Johannes 4 is de enige plek waar Jezus zelf onderwijs geeft over aanbidding. Jezus spreekt over aanbidden in geest en waarheid. Wat betekenen geest en waarheid? En wat zegt dat over ons leven, onze liturgie en onze liederen?

Mededelingen:

Deze en volgende week zijn jarig: excuus, ik was dit vorige keer vergeten te noemen: Gerrit Leppink (23 sept); Elke van den Berg (23 sept) die morgen jarig zijn; Mariska Knol (24 sept); Ankie den Toom (26 sept) van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De collecte voor deze zondag: st de VBOK en de extra collecte voor noodhulp Marokko door Tearfund.

WEEKAGENDA

Zondagvond 24 sept. 19.00 uur BELONG groepen: Kennismaken met de nieuwe methode “BELONG”

Donderdag 28 sept. Regiovergadering in NGK Leerdam, “de Hoeksteen”