Nieuwsbrief

22 maart 2024

GeMEEnteLEVEN

Wat mooi dat we weer nieuwe (gast)leden in onze gemeente mogen begroeten !

We heten van harte welkom Gerrit en Willie  Verschoor met hun kinderen Vince en Yentel. Zoals ze schreven; “we zijn nog lid van de Geref.Kerk in Boven-Hardinxveld, maar we komen regelmatig in de NGK”. Door hun verhuizing naar Gorinchem, is het fijn om een kerk in de buurt te hebben waar de kinderen ook makkelijker  hun vriendjes en vriendinnetjes van de kerk hebben. Ze ervaren dit als een overgangsperiode, om de goede contacten die zij nog hebben in Boven-Hardinxveld nog te koesteren, al merken ze ook bij ons een hartelijke verbondenheid.

Daan van der Linden is al langer bekend in onze gemeente; hij komt vaak mee met de vriendengroep; Daan is nu nog lid van de CGK “Immanuël” en het ligt in de lijn van de verwachting dat zijn ouders op enig moment gaan verhuizen en dan wil hij hier graag volledig lid worden.

Jelle en lisa Timmer zijn vorige jaar in Dalem komen wonen en komen uit de buurt (Goudriaan) ; zij waren daar lid van de PKN Hervormde kerk. Jelle was al eerder in contact gekomen met onze GKV gemeente, via de Alphacursus (+/- 10 jaar geleden). Voor beiden is onze gemeente een ‘feest van herkenning’. Ze voelen zich er thuis en ook warm opgenomen.

Ik hoop dat jullie allen een mooie en gezegende tijd mogen ervaren in onze gemeente en we zijn uiteraard ook nieuwsgierig wat jullie gaven en talenten zijn om onze groeiende gemeente te ondersteunen.

Ds anne rienk

ZONDAG 24 maart

In de eredienst van 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor: thema: “Geloven is doen ?!“ naar aanleiding van Jacobus 2: 14-26. Deze dienst is samen met de jongeren voorbereid; ze hebben de tekst gelezen en daar vragen en opmerkingen bij gemaakt. Ook de liedsuggesties zijn van hen. In de gemeente-app zijn een aantal vragen vooraf gedeeld, met het verzoek om deze t/m zaterdag in te vullen; de antwoorden zullen in de dienst worden gebruikt.

Verjaardagen:

Gerlinde van Eijk (24 mrt); Mark de Hoop (26 mrt); Bernice van de Minkelis (26 mrt); Eveline Weerheijm (27 mrt); Petra van de Minkelis (29 mrt); Chanika Klein (29 mrt) en Thijs Verhagen (30 mrt). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: st Bartiméus Fonds : hulp aan mensen met een visuele beperking

De LITURGIE  24 maart.

PvNu 84 – wat hou ik van uw huis

Opwekking 733 – 10000 redenen

Welkom

Sela – Votum en Groet

Gebed

Kanjers en Bijbelklas

Levensheiliging

Opwekking 347 – Ik geloof in God de vader

Bijbellezing: Jacobus 2:14-26

Kindmoment

Preek

Our god is an awesome God

Gebedspunten/ Dankgebed / voorbede

Collecte

Luisterlied: Kari Jobe – The Blessing

Opwekking 334 – heer uw licht en uw liefde schijnen

Zege

WEEKAGENDA

Goede Vrijdag dienst : 19.00 uur waarin we ook het heilig avondmaal hopen te vieren (in de kring)

Op Paaszondag: begint de dienst om 11.30 uur : in die dienst zal Levi de Wit , zoon van Daniël en Yvonne gedoopt worden.