Nieuwsbrief

21 april 2023

geMEEnteLEVEN

Maurits Wild heeft de operatie goed doorstaan; dank aan God ! . Maurits mocht dezelfde dag alweer naar huis; de naweeën van de narcose zijn nog wel merkbaar. We wensen hem een goed en volledig herstel toe.

De tweeling Jens en Lev Voorberg mochten na de Pasen voor het eerst naar huis. Een hele verandering na jaren met z’n tweeën te zijn geweest; nu met z’n vieren ; een blije gebeurtenis ! Ze willen eerst wat  tijd nemen voor rust en gewenning, hoewel het goed gaat met de jongens, zijn ze nog wel kwetsbaar.

Welkom:

In de gemeente mogen we verwelkomen. Dick en Claudia Wassink, met hun twee kinderen Joy en Bodhi; in het nieuwsbericht “nieuwe leden” stellen ze zich voor; jullie bezoeken al enige tijd onze diensten en Dick draait al mee in de Alpha-groeigroep !

Ook verwelkomen we Ilse en Gijsbert Koelewijn, als gasten van de gemeente. Zij zijn zich aan het oriënteren en ondervinden bij ons een warm ontvangst. Ook zij zullen zich in de nieuwsbrief “nieuwe leden” een keer voorstellen.

We heten jullie allemaal hartelijk welkom en we hopen dat jullie een goede en fijne plek mogen hebben om met ons te groeien in Gods liefde en genade en dat we ook van jullie gaven en talenten mogen genieten!

Ds. Anne Rienks is vanaf 25 april t/m 31 mei afwezig ivm zijn werkzaamheden op Curacao . (zie verdere info in een nieuwsbericht)

ZONDAG 23 APRIL

11.30 uur ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst: “ben je geschikt of beschikbaar” n.a.v. het gesprek dat Jezus met Petrus had, na zijn opstanding. Was Petrus nu wel zo geschikt voor zijn roeping? Misschien heeft hij daar zelf ook wel erg aan getwijfeld; toch stelt hij zich beschikbaar vanwege zijn liefde voor de Heer! “Volg Mij” was het antwoord van Jezus ; we lezen  Johannes 21; 1-19

In deze dienst zal Gerrit Leppink worden bevestigd als ouderling / scriba

 Mededelingen:

De jarigen van deze week: De jarigen van deze week:  Elias Leppink (23/4) en  Abel Schreuder (23/4) ; Christien Weerheijm (25/4) ,  Wilma van der Leer 26/4) , René van Campenhout 27/4) , Saakje Elzinga (28/4);  Thirza Schreuder (28/4) ; Michel van Laviere (29/4)

Erik Pince van de Aa zal iets over het jeugdwerk vertellen met de oproep voor nieuwe jeugdleiders

Lisette van de Berge zal in de dienst kort iets vertellen over haar ‘geloofsreis’ en haar reis naar Zuid Afrika

Bart Verhaar geeft namens de kerkenraad een terugkoppeling van de onze oproep tav vacatures een maand geleden.

Collecte voor deze zondag is voor de Voedselbank