Nieuwsbrief

2 februari 2024

GeMEEnteLEVEN

Vol blijdschap mocht de kerkenraad horen van het verlangen van Renee Prenger om gedoopt te worden en openbare geloofsbelijdenis te doen in het midden van onze gemeente. Renee is de vriendin van Boaz Scholtens. In de gesprekken die daarvoor en daarna met haar en Boaz zijn gevoerd mochten we getuigen zijn van haar liefde voor God, haar verlangen om Hem steeds dieper te leren kennen en haar diepe verlangen deze liefde te beantwoorden.

Ook van Wout van Gelder mochten wij vol blijdschap horen van zijn verlangen om openbare geloofsbelijdenis te doen in het midden van onze gemeente. Wout is de vriend van Nayomi van der Worp en al enige tijd zichtbaar als muziek techinicus achter in de kerk. In het traject vooraf en de gesprekken erna mochten we getuigen zijn van zijn omgang met God, zijn liefde voor God, de dankbaarheid voor Zijn trouw en het verlangen deze trouw en liefde te beantwoorden.

Na gezien en gehoord te hebben van hun liefde voor God en na hun verlangen besproken te hebben om in onze Nederlandse Gereformeerde Kerk voor God en zijn gemeente openbaar hun geloof te belijden en wat dit betekent stemmen wij als kerkenraad vol vreugde in met hun verlangen. We willen dit vormgeven in een feestelijke dienst op 18 februari aanstaande.

Gijsbert en Ilse Koelewijn maken al een tijdje deel uit van onze gemeente als gastleden. Ze hebben onze gemeente en onze diensten ‘geproefd’ en ze willen graag nu als belijdende leden staan ingeschreven. Ze waren lid van de ICF gemeente in Rotterdam; vorige week hebben ze daar een mooi afscheid gehad na 15 jaar lidmaatschap. We zijn blij met jullie komst en we hopen jullie ook te kunnen ondersteunen in de ziekte van Gijsbert. God zegene jullie in ons midden en laten we elkaar tot zegen en vreugde mogen zijn!

Omdat Raphaël van Campenhout opeenvolgende ziektes onder leden had en hij telkens hoge koorts kreeg, is er verder onderzoek gedaan en de artsen hebben nu de oorzaak ontdekt: de ziekte van Kawasaki. (heeft niets met het motormerk te maken, maar met een Japanse arts) De ziekte van Kawasaki (vaak kinderen onder de 5 jaar) zijn ontstekingen in de bloedvaten. Ook de bloedvaten van het hart (de kransslagaders) kunnen ontstoken raken en dat is behoorlijk spannend, zo niet gevaarlijk. Onderzoek aan zijn hart heeft gelukkig niets bijzonders opgeleverd; hij krijgt bloedverdunners en ze houden hem de komende tijd medisch in de gaten. We bidden voor hem en zijn familie in deze pittige tijd om kracht en vertrouwen.

Laten we in ons omzien naar elkaar en in je gebed voor elkaar, ook aandacht hebben voor de alleengaanden, die bewust, of ongewild, of door overlijden of echtscheiding, er alleen voor staan. Alleengaand is zeker niet per definitie zielig, alsof getrouwd zijn een hogere of betere levensvorm is. Maar het wel waar dat God twee-saamheid voor de mens bedacht heeft als een hulp en maatje tegenover. En als je dat mist, dat mag dit bij tijden gevonden worden in het unieke gezin van Jezus Christus waar we als broers en zussen elkaars gelijken zijn. En in die gemeenschap mag je elkaar aanvullen, corrigeren en ondersteunen, om het leven samen in Christus te vieren. Daar zijn al mooie voorbeelden van en misschien zijn er met elkaar nog betere vormen voor te bedenken (ik denk bv. aan ons Jaarthema).

Ds anne rienk

ZONDAG 4 februari

De eredienst om 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor.  Vanmorgen aandacht voor een gedeelte uit Lucas 5: de roeping van Levi (vs 27-32). We staan vooral stil bij de ergernis van de Farizeeën dat Jezus en zijn leerlingen omgaat (aan tafel zit) met zondaren. Jezus zoekt zondaren op, niet om zich met hen te identificeren, maar dat ze Hem leren kennen, met de oproep om Hem te volgen. Dan zullen zondaren het nieuwe leven ontdekken en beseffen dat het Gods genade en liefde is die hen heeft geroepen. Maar je moet wel genezing willen ontvangen, en beseffen dat ook jij en ik het niet verdiend hebben. Hoe zit jij vanmorgen in de kerk en “aan tafel”?  We vieren vanmorgen het heilig Avondmaal.

Leerhuisdienst om 19.00 uur : tweede deel van het boek Openbaring. H4 t/m H11  (in de Scipio-app, onder “documenten” vind je de ppp van de eerste avond)

Verjaardagen:

Truus van der Leij (6 Feb); Alianne  van Eijk (7 Feb); Rosa-Lynn van Campenhout (7 Feb); Shimei Smith (8 Feb);  Marjan de Boon (9 Feb) Juanita van den Bergh (9 Feb); 2004 Tirzha van der Lee (9 Feb) en Ernst Loor (10 Feb). Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecten:

de reguliere collecte is voor “dit Koningskind”  ; een christelijke organisatie die mensen met een beperking en hun familieleden ondersteunt, in onderlinge ontmoetingen en in aangepaste fantastische vakanties.  de avondmaalscollecte voor de Wicliff Bijbelvertalers, die wereldwijd de bijbel vertalen en verspreiden.