Nieuwsbrief

19 mei 2023

geMEEnteLEVEN

De operatie van de niertransplantatie tussen de ouders van Jolanda Dekker is goed gegaan. Dat is gebedsverhoring. Namens de familie Dekker bedankt voor al het meeleven en het meebidden. Nu breekt er een periode aan van herstel en op krachten komen en bidden dat de nier goed blijft aanslaan.

We danken samen met Randy Bikker voor een geslaagde behandeling aan zijn nek. Sinds zaterdag is hij weer thuis. We zijn dankbaar voor de Gods nabijheid en de nabijheid van de gemeente die hij heeft ervaren.

Aanstaande maandag vergadert de kerkenraad. Dan spreken we onder meer door over de Follow Me avond van afgelopen week. Wat ging daar mis en hoe kunnen we op een zorgvuldige manier de draad weer oppakken. Ook besluiten we dan over de invulling van de vacature voor diaken.

Zondag 21 mei

In de dienst van 11.30 zal Ds Haak voorgaan.

De jarigen komende week zijn: Noa Drewes, Sem Klapwijk, Freek Scholtens, Annemarie van Laviere, Lianne Bekkink en ik zelf.

De collecte op 14 mei is bestemd voor de stichting Het Vergeten Kind.