Nieuwsbrief

19 januari 2024

GeMEEnteLEVEN

De zorg voor Raphaël van Campenhout is nog niet voorbij; geregeld kampt hij met diverse klachten; hij heeft nu last van ‘roodvonk’, naast keel -en oorontsteking. Er is ook gestart met het dagelijks toedienen van groeihormonen, want er is bij hem geconstateerd dat hij onvoldoende groeit. al met al  is het voor hem geen pretje … Het valt allemaal niet mee voor de kleine man en ook het gezin is daar druk mee, Gelukkig mocht bij Rosa-Lynn  van de week het gips eraf, waardoor ze kan gaan oefenen met haar arm. We bidden of God hen allen voldoende de kracht wil geven om de kinderen goed te ondersteunen en dat Raphaël ook mag genezen en lekker onbezorgd kan spelen en leren.

Bij Dico en Corine Melisant konden de vlaggetjes opgehangen worden: zij mochten afgelopen week weer opa en oma worden van Samuël Nicolaï; hun tweede kleinzoon. Van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie daar veel van mogen genieten !

Ds anne rienk

ZONDAG 21 januari

Zondag : 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor: de tekst: Matteus 6: 25, 33-34 en Deut 18: 1-19; een preek in het kader van ons jaarthema: “Samen aan tafel”. Vanmorgen aandacht voor “brood”; daar zit meer in dan je denkt. Jezus leert het ons bidden” geef ons heden ons dagelijks brood”; en dat gaat vooraf aan het gebed om vergeving en om staande te blijven in verleidingen. Wat wil Jezus hiermee zeggen? Jezus plaatste dit gebed in het kader van het koninkrijk van de hemelen, dus dat moet ook iets betekenen voor ons dagelijks brood.

Om 16.45 uur  welkom in de Grote Kerk; start van de nationale gebedsweek :ds. H. Veldhuizen “onze liefde tot God”

Mededelingen:

In de nieuwe week zijn jarig: Raoul Boddeüs (23/1), Jeffrey van Malssen (23/1), Alet van Eijk (25/1), Martin Cornet (26/1) en Mason Hopman (27/1) Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte voor zondag: the Mall in Gorinchem : is vanuit geloof, hoop en liefde actief aanwezig in de Gorinchemse samenleving, zodat jongeren gezien, gekend en erkend worden en daardoor in de gelegenheid komen zich optimaal te ontwikkelen

WEEKAGENDA

Maandagavond 22 jan: 19.30 uur: Nationale Gebedsweek in het Oosterlicht o.l.v. NGK (zie voor de rest van het weekprogramma in Scipio, bij “Nieuwsberichten”)

maandagavond 22 jan: 20.15 uur: kerkenraadsvergaderin

DE LEERHUISDIENSTEN

LEERHUIS:  28 jan / 4 febr / 11 febr / 18 febr;  19.00-20.00 uur HET BOEK OPENBARING… altijd daar al meer over willen weten? De avonden hebben een eenvoudige liturgie, met gebed , een lied en bijbellezing. Welkom ! (neem svp je bijbel mee)

Ds. anne rienks