Nieuwsbrief

18 augustus 2023

GeMEEnteLEVEN

De schoolvakanties zijn bijna aan het eind; volgende week starten de scholen. Voor sommigen is het de start van het laatste schooljaar, voor anderen de start van een nieuwe school. En dat laatste is best spannend om voor het eerst naar school te gaan, of op een nieuwe opleiding te starten in het middelbaar- en hoger onderwijs. Vind je aansluiting in de groep of klas en hoe maak je nieuwe vriend(en)innen ? Is de lesstof wel jouw niveau? ….. Ik hoop dat jullie een mooie schooltijd hebben (ook al is niet alles even leuk…); dat je ook veel nieuwe dingen mag ontdekken en leren (ook al zie je daar misschien niet direct het nut van in, maar wat later wel bruikbaar blijkt…) en dat je er ook plezier in hebt! En de eindexamenkandidaten: veel succes met de afronding! Ik wens jullie allen Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar! En vergeet niet: God is ook bij je, als je het even niet ziet zitten, als je te maken hebt met tegenslagen of als je niet lekker in je vel zit! Je mag alles met Hem delen; God zal je niet afwijzen.

Ook het kerkelijk seizoen begint weer op te starten; “achter de schermen” wordt er al het nodige overlegd (bv. werkgroep “startweekend”, jeugdraad, kerkenraad, werkgroep ‘jaarthema’, etc) Mag God onze plannen en verlangens zegenen voor het komende seizoen en ons wijsheid, inzicht, organisatievermogen en ook veel plezier geven in de doordenking en uitvoering daarvan, om onze liefhebbende Vader te eren en tot ‘groei’ van de gemeente.

Bij de familie Maclean is in spanning de uitslag afgewacht van een onderzoek bij Demi. God zij gedankt dat de tumor in haar lever niet kwaadaardig blijkt te zijn. Dat is een grote opluchting !!  Maar daarmee is het nog niet klaar, want verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat het dan wel precies is en wat eraan gedaan kan worden. Met iets meer geruststelling wachten zij het vervolg af.

Mocht ik gemeenteleden vergeten hebben, die hier wel genoemd hadden moeten worden, laat me het svp weten.

ds. Anne Rienks

ZONDAG 20 AUGUSTUS

11.30 uur ds. Wim Schaaij; (een ruildienst met Leerdam) het thema van de preek: ”Houden van God”; nav Deut 10:12-13; maar wat betekent ‘liefhebben’ eigenlijk? En dan met ‘heel je hart en ziel’….hoe doe je dat? Liefhebben van God heeft ook gevolgen voor de omgang met je naaste en met jezelf; op welke manier?

Nog even over ‘mijn’ driedelige serie over Mozes: Ik had kennelijk niet het goede preekrooster, want ik dacht dat ik  drie keer achter elkaar zou preken, maar niets bleek minder waar (helaas). Wanneer ik de derde preek uit de deze miniserie ga houden is nog de vraag, want in september staan er weer verschillende andere ‘items’ op de rol.

We mogen in ieder geval ons verblijden in enkele aanvragen voor doop en belijdenis in de komende weken. Dat is een grote zegen van onze goede God, die harten opent en waar de Heilige Geest werkzaam is, om een keuze te maken voor het leven met Jezus. Ik zie er naar uit!

Mededelingen:  

De jarigen van vorige week en deze week:    Lars Pince van der Aa (13 aug) ; Marieke Schenkel – Vogelaar  (16 aug) ; Hanneke Zoetekouw (16 aug); Mirjam Schreuder – Visser (17 aug) ; Thea  Jongsma – Westra (20 aug) ; Darrisha Ramdas (20 aug); Erik Dekker (22 aug); Leander Bor (23 aug); Daisy van Loon – Storteler (26 aug); Marc van der Lee (27 aug) en Teun Schenkel (27 aug). Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: st de Hoop

Herhaald bericht (voor degene die door de vakantie het gemist hebben): Gebed in de erediensten:

Bij het liturgisch onderdeel “voorbede en dankzegging” proberen we zo zorgvuldig mogelijk allerlei mensen en zaken te benoemen die onze gemeente, onze stad, ons land en onze wereld raken. Daarbij leggen we accenten omdat nu eenmaal niet alles in één gebed genoemd kan worden. De gebedspunten worden meestal vooraf aangedragen door kerkenraadsleden en soms door gemeenteleden. Maar daarmee is niet gegarandeerd dat we mensen of dingen die spelen niet vergeten.

Daarom zouden we ook graag interactie willen vanuit de gemeente, die voorafgaand aan het tweede gebed, gebedspunten kunnen inbrengen. Een gebed voor jezelf, of voor een ander of voor een bepaalde situatie (groot of klein), die wij niet gezien hebben of weten. Wellicht moet je wat schroom overwinnen, maar hoe mooi zou het zijn als we elkaar nog meer meenemen in het gebed, dat volgens de Bijbel immers een krachtig wapen is en steun biedt in je geloofsleven. En samen bidden versterkt ook de onderlinge geloofsband en geeft gelegenheid tot liefdevol meeleven. Je kan ook voorafgaand in de dienst bij de kerkenraad een gebedspunt opgeven, als je lastig vindt om het in de dienst te zeggen.

Voor een persoonlijk gebed is er altijd na de dienst gelegenheid bij het ministry gebedsteam

WEEKAGENDA

Zaterdag 2 september: start van het gemeenteweekend; vanaf 13.00 uur in en rondom het kerkgebouw (vergeet je niet op te geven voor de avondmaaltijd!!)

Zondag 3 september: 11.00 uur openluchtdienst (het Lingebos) 10.30 uur inloop met koffie  Zie verdere berichtgeving in scipio app of andere communicatiekanalen.