Nieuwsbrief

18 april 2024

GeMEEnteLEVEN

Deze week heb ik geen bijzonderheden uit het kerkelijk leven meegekregen. Daarom hier dit keer een lege rubriek. Als je voor komende week iets hebt voor deze rubriek, laat het mij (Benne) weten.

Zondag 21 april

Wie heeft het nog over engelen? Ze zijn verdwenen uit onze geloofservaring. We hebben last van de handicap dat onze antennes voor wat er wel is maar wat we niet zien, verroest zijn. We geloven wat we kunnen snappen, wat we kunnen zien. Harrie Jekkers zong ooit: ‘ Sinds ik niet meer geloof dat engelbewaarders bestaan, ben ik bij gebrek aan engelen maar achter mezelf gaan staan’. ‘Engelbewaarder’ is het rooms-katholieke woord voor ‘beschermengel’. Laten we daarom de bijbel maar eens nagaan. Wat leren we over de geesten die met God in de hemel wonen en Hem dienen. Dit is het thema in de eredienst van 11.30 uur waar ds. Ruud ter Beek in voorgaat.

Om 19.00 uur is er “Alphacursus&Zo” een avond in de &Zo reeks. Dit keer kun je een typische cursusavond meemaken.

Verjaardagen:

Diane Pince van der Aa (21 apr); Liza Koppelaar (21 apr); Elias Leppink (23 apr); Abel Schreuder (23 apr) Christien Weerheijm (25 apr); Wilma van der Leer (26 apr)en René van Campenhout (27 apr).

Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte is deze zondag bestemd voor Het vergeten kind. Een stichting die zich inzet voor kinderen in ons land in kwetsbare situaties.

Liturgie

Lofprijzing met Liedboek 405 ‘Heilig, heilig, heilig’ en GK-2007 Gez. 71 ‘De lof en de heerlijkheid’ (canon,3 stemmen)
Welkom
Oproep tot eerbied / votum en vredegroet
Korte uitleg van het thema van de preek
Gebed
Kinderen uitnodigen voor hun club
Levensheiliging: lezen Heb.13,1-9.15-16.20-21
Lied: GK-2007 Gez.70 ‘Gij dienaars van Hem die alles regeert’
Lezen Mat.18,6-14 en Heb.1,1-14
Kindmoment (lied: ‘Engelen’, Elly & Rikkert)
Preek ‘Hemelse geesten’
Liedboek 249 ‘All night, all day’
Gebedspunten
Dankgebed / voorbede
Collecte
Lied: Opwekking 518 ‘Heer, U bent altijd bij mij’
Wegzending en zegen
lied: GK Psalm 16a ‘Ik val niet uit zijn hand’
Event. mededelingen