Nieuwsbrief

5 april 2024

GeMEEnteLEVEN.

In het gezin van Erik en Christine Kers is op tweede Paasdag Anna geboren, zusje van Joëlle. Weer een mooi wonder door God prachtig bedacht en aan hen geschonken om voor te zorgen! God zij gelooft dat het nieuwe leven in gezondheid geboren mocht worden en dat ook goed gaat met de moeder (en ook met de vader….). Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie veel vreugde toe met jullie dochters; liefde en wijsheid om hen te laat groeien in de genade van God, die door Jezus Christus ook hun Redder is.

Er is altijd veel voor te bidden en te danken; ik zou graag aandacht vragen voor twee ‘zaken’ om in je gebed mee te nemen; 1. Gebed voor relaties; spanningen binnen het huwelijk en vriendschappen zorgt veelal voor verdrietige situaties, eenzaamheid, onbegrip en andere emoties. Laten (beginnende) breuken geheeld mogen worden en dat men mensen om hen vindt voor een luisterend oor, een bemoedigend woord en een krachtig gebed. 2. Er worden diverse gemeenteleden benaderd met de vraag of men bereid is één van de ambten te vervullen. Laten we bidden voor vrijmoedigheid bij hen die het overwegen;  voor rust en vrede bij hen die geen mogelijkheid zagen om de gemeente in dit ambt te dienen en God danken voor hen die zich bereid hebben verklaard voor een periode van ambtsdrager.

Donderdag 11 april hoop ik richting het verre Westen te vliegen en mijn werk voor de Gereformeerde Kerk Curaçao weer op te pakken. Ook daar staan een paar mooie gebeurtenissen te wachten zoals een belijdenis / doopdienst en een feestelijke Hemelvaartsdienst samen met de Papiamentstalige gemeente. Het is op dit moment op Curaçao wel een beetje spannend vanwege de “dengue” die is uitgebroken en waar heel veel mensen behoorlijk ziek van zijn. (Ik hoop dat de besmette mug mij niet weet te vinden……)  Op 16 mei vlieg ik weer terug en ben de volgende dag in Gorinchem (KuDioskè) . Tussentijds ben ik gewoon via de mail en whatsapp bereikbaar (zij het met een tijdsverschil van 6 uur) en voor het overige kan je je wenden tot de wijkouderling. Ik wens jullie allen een gezegende tijd toe. Bendishon !

Ds anne rienks

ZONDAG 7 april

In de eredienst van 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor: thema: “Gooi het over een ander boeg“ n.a.v. de tekst uit Johannes 21: 1-14. De leerlingen van Jezus pakken hun gewone leventje weer op na een enerverende tijd met Hem. En ook na het enorme wonder van Jezus opstaan uit de dood, kan je toch weer terugvallen in oude patronen. Jezus leren vertrouwen blijft een levenslange les, juist als Jezus vraagt het over een andere boeg te gooien!. Durf je dat aan? En wat belemmert je?

Om 19.00 uur is er een leerdienst, waarin ds. Lucas van der Veen ons meeneemt in het thema “geluk” ; n.a.v. de “Gewone Catechismus” v/a 1 en 2:  Waarin vind jij je geluk? Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld. Ga jij niet zelf over je geluk? Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.

Verjaardagen:

Lukas Fokkema (11 apr); Dico Melissant (11 apr) en Boaz Scholtens (13 apr). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: de diaconie.

De LITURGIE  7 april  morgendienst

Lofprijzing:  NPB 145: 1 en 3 Mijn God en Koning, ik wil toegewijd uw naam verhogen tot in eeuwigheid

OPW 580 Jezus Hij kwam om ons leven te geven

Welkom

Votum en vredegroet

Op toonhoogte 478: Ben je groot of ben je klein

Gebed

Kinderen naar hun eigen club

Bijbellezing: Lucas 5:1-11 ; Johannes  21: 1-14

Kindmoment

Preek

SELA: wij volgen U Heer   (https://youtu.be/C414irTzWms)

Levensheiliging

Lied van verootmoediging en genade: NPB 119: vs 1,8 en 44 als je de weg van Gods geboden gaat

Dankgebed / voorbede

Collecte  Diaconie

Op toonhoogte 350: Ga nu heen in vrede (Joh de Heer 929)

Zegen

Mededelingen

JEUGDKAMP.

Jeugdkamp 12 – 16 jaar Je hebt er misschien al via onze Paaseitjes actie van gehoord, maar ook dit jaar gaan we weer met de jeugd van 12 t/m 16 jaar op kamp. Dat is dit jaar in het weekend van 7 tot 9 juni! Samen met de NGK in Leerdam organiseren we dit voor ongeveer 55-60 kids uit beide gemeenten. Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar goed hout voor het kampvuur ’s avonds! Dus heb je nog onbewerkt hout liggen die u op onze camping kan komen brengen dan hoor we dat graag, dat mag bij Klaas op 0627395299. Alle betreffende jeugd wordt binnenkort uitgenodigd om zich op te geven voor het kamp. Dus ouders: stimuleer je dochter of zoon om dit festijn niet te willen missen!