Nieuwsbrief

17 september 2023

GeMEEnteLEVEN

René, de oudere broer van Kees en Wilma van der Leer is van de week overleden aan de ziekte ALS. Verlost van zijn beperkingen en tegelijk een lege plaats achterlatend bij zijn vrouw en kinderen, maar ook bij de broers en zus. Willen jullie in gebed hen meenemen en God vragen om kracht voor de begrafenis van zaterdag, kracht om het gemis te dragen en of zijn vrouw en kinderen rust mogen vinden; geborgenheid mogen ervaren bij God, die nooit ver weg is.

Gelukkig gaat het met Ad Wondergem goed. De medicijnen voor de jicht (dat bleek het uiteindelijk te zijn), hebben een goede uitwerking.

Ds anne rienks

ZONDAG 17 september

11.30 uur ds Anne Rienks.; het thema van de preek: “christen in vijandelijk gebied” nav Daniël 1; in de komende 3 zondagen hoop ik te preken uit het boek Daniël. Hoe blijf je als christen overeind in een omgeving die niet gelovig is (of niet kerks)? waar ligt de grens om wel of niet mee te doen? Ook voor ons actuele vragen, ook al zitten we niet in ballingschap zitten….. hoewel ????  dat gaan we zondag zien!

In deze dienst zal de doop worden bediend aan Jens en Lev Voorberg.

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig: Bertus den Toom  (17 sept)  Marlene Loor (17 sept); Rachel van der Lee  (17 sept); Claudia Wassink (18 sept); Diederick van Westerlaak (18 sept) en Leon Hamelink (19 sept)  alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: HIP HELPT in Gorinche

WEEKAGENDA

Zondagavond 17 sept.: 19.30 uur: ouders van de jeugd die BELONG volgen (voorheen FollowMe) over de nieuwe methode

Maandagavond 18 sept. kerkenraad

JAARTHEMA

Op het eerste weekend in september hebben we de aftrap gehad van het jaarthema “Samen aan tafel”. De folder is uitgedeeld (ligt ook in de hal van de kerk). Elke maand is er een activiteit bedacht in het kader van het jaarthema, naast 4 themapreken. Misschien was het voor sommigen overweldigend en we hoorden al geluiden… “moeten we dat allemaal doen??” Allereerst:  niets ‘moet’ ! Ten tweede het zijn ideeën die uitgevoerd zouden kunnen worden als er voldoende belangstelling is en wanneer er ook mensen zijn die zo’n subthema/ activiteit zien zitten en het leuk vinden om het te organiseren. Daarnaast zijn sommige activiteiten voor een doelgroep bedacht. “Of er ook ruimte is voor andere activiteiten in het kader van het jaarthema.?” was de vraag;  Zeker; graag zelfs ….!! kom maar op met de ideeën.

Wat de werkgroep zoekt zijn gemeenteleden (jongeren / ouderen) die een van de activiteiten zou willen organiseren in die maand. We hebben bij elke activiteit een korte omschrijving en onze gedachte erbij beschreven om je op weg te helpen; maar je hebt de vrijheid om het naar eigen inzicht te doen! Dus ; bekijk svp de activiteiten en geef je op bij Marian Verhagen wat jou leuk lijkt om te doen! En mocht je er eerst iets meer over willen weten: klop gerust aan bij de leden van de werkgroep ! We zijn benieuwd wat voor moois er allemaal uit voort komt; want we doen het samen !!

De werkgroepleden: Marian Verhagen, Margreet de Kraker, Christine Kers, Kees van der Leer, Anne Rienks

Taakgroep Eredienst

Sinds deze week hebben we weer een taakgroep “eredienst” ! Deze taakgroep is deels een uitvoerend orgaan, als het gaat om de organisatie van de ‘bijzondere’ erediensten en kerkelijke feestdagen. Maar ze zal zich ook bezighouden met het nadenken hoe we de erediensten vorm kunnen geven. In de taakgroep zitten: Teresa Wild, Rachel van der Lee, Claudia en Dick Wassink, Diane Pince vd Aa en Anne Rienks. We hebben er zin in en wanneer je ideeën hebt, laat het ons weten !

Kennismakingsavond “nieuwkomers NGK”

Afgelopen vrijdagavond hebben we voor het eerst een kennismakingsavond georganiseerd voor de nieuwe leden en gasten van de gemeente. In het afgelopen jaar zijn we gegroeid met 70 leden en gasten!! Er was een mooie vertegenwoordiging van de nieuwe leden aanwezig, die ontvangen werden met het nieuwe “vestingsgebakje” bij de koffie/thee. Na een voorstelronde werd er informatie gedeeld over de drive, activiteiten, organisatie en uitdagingen van onze gemeente. Het werd afgesloten met een ‘borrel met hap’. Een geslaagde avond, zo vonden de deelnemers. Het was goed om elkaar zo te ontmoeten !