Nieuwsbrief

17 november 2023

GeMEEnteLEVEN

We leven mee met onze broer en zus Gert en Tiny van de Nadort. De situatie van Gert gaat achteruit. Hoewel hij op dit moment redelijk pijnvrij is, is hij is enorm moe, door de lage bloedwaarden. Ze hebben besloten om geen verdere behandeling meer aan te gaan; het zou te veel energie kosten. Sinds vandaag staat er een bed in de woonkamer, zodat hij zich minder hoeft in te spannen. Ze weten dat zijn einde nadert en Gert is nieuwsgierig en verlangend naar het nieuwe leven; hij heeft daar een enorme rust over. Ze hebben in de afgelopen periode met de hele familie en andere betrokkenen uitvoerig kunnen spreken over het sterven en met elkaar kostbare momenten mogen hebben. Maar natuurlijk is er ook verdriet, want de dood is nog steeds onze vijand en afscheid nemen is zwaar. Goddank door Jezus Christus is de dood een doorgang geworden naar een nieuw hemels bestaan. Dat geeft vertrouwen en rust in de tijd van wachten. We staan om jullie heen, evenals om de kinderen en kleinkinderen. We leggen het in Gods hand in de wetenschap dat Hij bij jullie is en voor jullie zal zorgen.

Ds anne rienks

(ps. mochten er ‘zaken’ zijn die in deze rubriek thuishoren, laat het mij of de kerkenraad weten! We zijn niet overal van op de hoogte, maar we vinden het belangrijk om met elkaar mee te leven en vooral voor elkaar te bidden !)

ZONDAG 19 november

11.30 uur ds Anne Rienks; het thema van de preek: “een gave Hogepriester!” ; Priester en priesterdienst klinkt heel Oud Testamentisch , maar het is nog steeds super actueel! Op twee manieren: Jezus is onze ‘super Hogerpriester’ die dagelijks voor ons aan het werk is (wat een zegen…) en jij bent ook een priester. Wat betekent dat voor je als christen ? n.a.v. Hebreeën 4: 14-5:10.

In deze dienst zal Jantsje Jongsma worden bevestigd als ouderling.

Om 20.00 uur : Sing In !!

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig: Rob IJsselstijn (22 nov); Susanne Hamelink – van Houwelingen (24 nov); Maartje Schenkel (25 nov) 2002 en Lis de Hoop (25 nov) van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor jullie in het nieuwe jaar!

De  collecte voor deze zondag: st Woord & Daad

WEEKAGENDA

Maandagavond 20 november: kerkenraadsvergadering (kerk)

Dinsdagavond 21 november: Jeugdraad (Pastorie)

Woensdagavond 22 november: Gemeentevergadering

Woensdagavond 29 november: gemeentebrede toerusting in het kader van het thema “relaties&seksualiteit”