Nieuwsbrief

17 mei 2024

GeMEEnteLEVEN

De familie Pince van der Aa is met de zieke Manouk gelukkig weer veilig in Nederland teruggekomen. Na onderzoek is vastgesteld dat ze de ziekte van Pfeiffer heeft. Manouk merkt dat het best goed met haar gaat. Het is vooral dat ze als gevolg van de ziekte erg weinig energie heeft en daar dus flink rekening mee moet houden. Met Manouk en het gezin zijn we God dankbaar voor zijn zorg en we wensen haar een voorspoedig verder herstel.

In deze rubriek dit keer ook aandacht voor Jeanice. Wat een pech heeft ze met haar woningen. Net als in haar vorige woning heeft ze te maken met ernstige overlast van buren. En wat is het dan fijn dat er voor haar toch weer een nieuwe woonruimte beschikbaar is en dat er hulp is bij het verhuizen. We bidden dat ze nu een plekje heeft gekregen waar ze met rust en plezier kan wonen.

In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat we met verschillende gemeenteleden in gesprek waren over de beschikbaarheid voor het ambt van ouderling. We zijn dankbaar dat Charlotte Scholtens zich bereid heeft verklaard en we hebben haar als kerkenraad daarop benoemd als ouderling. Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal haar bevestiging op een later moment plaatsvinden (dus niet tegelijk met de andere ambtsdragers op 26 mei). We bidden voor haar en de andere nieuwe ambtsdragers voor een goede voorbereiding op het ambt.

Als kerkenraad gaan we het proces van talstellen, kiezen en benoemen de komende tijd evalueren. Als je zelf nog dingen opvallen of je suggesties hebt, geef ze dan door aan je wijkouderling. Dan kunnen we dat meenemen in de evaluatie.

Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf vliegt Anne de oceaan over om zich dit weekend weer bij ons te kunnen voegen. Komende zondag hoopt hij weer bij ons voor te gaan dienst. We bidden voor een behouden reis en een goede omschakeling naar ons eigen Gorinchem.

Pinksteren Zondag 19 mei

Op deze pinksterdag gaat onze eigen predikant Anne Rienks voor. Het thema van deze dienst is Pinksteren, het feest van fundamentele waarden! De collecte in deze dienst is bestemd voor De Verre Naasten.

De jarigen van deze week zijn Hilda Oosterhuis (19 mei); Anne Hamelink (19 mei); Wijnand Klein (20 mei); Noa Drewes (22 mei); Sem Klapwijk (23 mei); Isa Visser (23 mei); Freek Scholtens (24 mei); Annemarie van Laviere (24 mei); Lianne Bekkink (24 mei) en op de valreep van de week mag ik zelf op 25 mei mijn verjaardag vieren.

Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

Liturgie

 • In vuur vlam zet ons de Geest (Gezang 105)
 • Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen (Liedboek 242)
 • Welkom
 • Votum en Groet
 • Heilige Geest van God (Opwekking 343)
 • Gebed
 • Kinderlied: Ik moet weggaan (Elly en Rikkert)
 • Lezen: Handelingen 2: 1-21 en Romeinen 8: 14-17 en Galaten 4: 4-7
 • Kindmoment
 • Preek
 • Abba Vader U alleen (Opwekking 136)
 • Levensheiliging
 • Geest van waarheid en genade (Sela, luisterlied)
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Als de hemel openbreekt (Opwekking 766)
 • Zegen
 • Vervuld van Uw zegen (Liedboek 425)

Agenda

Dinsdag 21 mei : taakgroep Jeugd

Donderdag 23 mei: regiovergadering in Sliedrecht