Nieuwsbrief

17 maart 2023

geMEEnteLEVEN

Lennard en Eilne Voorberg zitten in een spannende tijd. Hoewel Eline zich heel goed voelt, waren er voor de gynaecoloog toch wat aanwijzingen om de “kleine klachten” serieus te nemen. En dat was terecht, want bij onderzoek bleek dat er een gevaar is voor de twee kinderen in de moederschoot, waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Het heeft iets te maken met de waarden in het bloed, waardoor mogelijk de tere hartjes van de kinderen ernstige schade zou kunnen opleveren, als de zwangerschap zou worden uitgedragen. Daarom is er voor gekozen om de kinderen eerder te gaan halen, met ook een risico die een vroeggeboorte met zich meebrengt. Al met al was en is het een behoorlijke rollercoaster waren ze plotseling in terecht zijn gekomen. Ze voelen zich gedragen door God en door de mensen om hen heen. Laten we biddend om hen heen staan, in de hoop dat God het jonge leven wil sparen, waar ze zou naar uitkijken.

Eric en Christiene Kers, met hun zoontje Joël hebben aangegeven dat zij graag lid willen worden van de gemeente. We heten hen van harte welkom! Ze wonen sinds een jaar in Gorinchem, komend vanuit Dordrecht waar zij kerkten bij de NGK. In de oriëntatie naar kerken zijn ze bij ons terecht gekomen en ze voelen zich bijzonder thuis. Christiene is als volwassene gedoopt in een Evangelische gemeente en dat betekent dat we haar als belijdend lid inschrijven en Eric is als kind gedoopt in de PKN; hij wil graag belijdend lid worden van de gemeente en beiden verlangen ook naar de doop van Joël. We wensen jullie een zegenrijke tijd in ons midden!

ZONDAG 19 MAART

11.30 uur: ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst “Open je ogen”; in het 40dagen thema “verander je mee?” Vanmorgen de geschiedenis van de genezing van de blindgeborene uit Johannes 9; zijn ogen worden geopend; maar als je ziet, kan je toch blind zijn. Blind voor wie Jezus is; blinde vlekken hebben voor wat Christus van je vraagt en hoe je ernaar leeft. Mag de Heilige Geest je de ogen daarvoor openen! En durf je te veranderen, ‘blind’ te vertrouwen op Hem?

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Jan de Kraker (19/3); Willem-Jan de Vos (19/3) ; Paul van Westerlaak (19/3) ; Demi Macleane (19/3);  Jonathan en David van Westerlaak (21/3) ; Marte Streefkerk (21/3) ; Jacquelina Kortleve (22/3) en Gerlinde van Eijk (24/3)

Op de GEMEENTEVERGADERING willen we naast de financiële zaken, stil staan bij de aanstaande fusie tussen de twee kerkverbanden van de GKV en NGK, per 1 mei 2023. De kerkenraad wil je meenemen waarin de nieuwe KerkOrde verschilt met de oude KO en wat dat betekent voor de plaatselijke kerk. Uiteraard is er ook gelegenheid om over andere zaken te spreken die de gemeente opbouw betreffen. We hopen van harte dat je komt ; we starten om 19.45 uur met koffie.

Nick en Marjolein Dees hebben de doop aangevraagd voor hun zoontje Daniël; volgende week zondag hopen we hem te dopen.

We heten van harte welkom in ons midden als gasten van de gemeente: Eric en Christine Kers, met hun zoontje Joël. (Dikkertje Dap 19, Gorinchem)

Collecte voor deze zondag: st. Woord en Daad, de christelijke organisatie die werkt aan duurzame verandering van mensen in armoede

WEEKAGENDA

woensdagavond 22 maart: GEMEENTEVERGADERING !!  koffie klaar om 19.45 uur