Nieuwsbrief

16 juni 2024

GeMEEnteLEVEN

Van de week hingen op alle adressen van de middelbare scholieren VMBO, HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM uit onze gemeente de vlag uit!! Voor de één was het nog heel spannend en voor de ander relaxed vanwege vermoede resultaten. Maar iedereen heeft het gehaald, zonder ‘herren’ …. Van harte gefeliciteerd: Luuk van den Berge, Esmee Dekker, Chanika Klein, Ruben de Kraker, Julien Leppink, Laura van der Plas, Marit Rozendaal en Tieme Streefkerk. De middelbare schoolperiode kunnen jullie afsluiten: ik wens jullie een mooi examenfeest en een ontspannende vakantie, ter voorbereiding op de volgende stap in de vervolgstudie.

De MBO leerlingen: Gerlinde van Eijk, Leon Hamelink en Darrisha Ramdas, zijn nog bezig met hun afronding, al begreep ik dat daar de vlag over enige tijd ook uit kan hangen…. ik wens jullie succes met de laatste lootjes!

En voor alle andere leerlingen die voor hun overgang staan: zet h’m op en hopelijk mag je inzet beloond worden met een volgende klas of groep.

Dat geldt zeker voor de groep ‘achters’, die van de basisschool naar de middelbare school gaan. Een grote overgang, met nieuwe uitdagingen! Ik wens jullie veel plezier als je nog op kamp gaat en de afsluiting met een musical of eindfeest mag vieren.

We zijn blij dat met de komst van Charlotte Scholtens als ouderling, de kerkenraad weer compleet is. Zondag 16 juni zullen we haar bevestigen. We wensen jou veel arbeidsvreugde, wijsheid en onderscheidingsvermogen in deze bediening van de ‘wijngaard’ van onze Heer.

Onze jeugd heeft een geweldig kampweekend gehad in het Limburgse Well; (we krijgen er a.s. zondag er iets van te zien en het wordt ook gepost in Scipio) Het weer werkte fantastisch mee! Grote dank aan de enthousiaste leiding voor het gevarieerde programma. Mag het een aansporing zijn voor het jeugdkamp volgend jaar !

Mocht je vermeldenswaardige feiten voor de nieuwsbrief hebben, laat het me weten (t/m vrijdag 12.00 uur in te leveren)

Ds anne rienk

ZONDAG 16 juni.

In de eredienst van 11.30 uur gaat voor ds. Anne Rienks : thema: “Ga voor GO(U)D!”. De oranjekoorts begint weer op te lopen met allerlei sportevenementen voor de deur: EK voetbal, Wimbledon, Tour-de-France, TT, etc. In het NT vinden we enkele teksten over wedstrijden, winnen, erekrans, afzien, toejuichen en aanmoedigen. Vanmorgen staan we stil bij de woorden van Paulus over het behalen van de hoofdprijs. Wat vergt dat van je als atleet / sporter? Je moet je inspannen, terwijl je de overwinning al op zak hebt ! is dat niet vreemd? En waarom zou je je dan nog inspannen? We gaan het bezien vanuit 1 Kor 9: 24-27.

Deze dienst is voorbereid met de jongeren van de ‘Bijbelklas” en krijgt dus een sportief, eigentijds tintje!

In deze dienst zal ook Charlotte Scholtens worden bevestigd als ouderling. Gezien de focus van de dienst en in overleg met Charlotte heeft het moderamen besloten om dit keer niet het hele “formulier” te lezen, omdat zij zelf 3 weken geleden in de kerkzaal zat toen de andere ambtsdragers werden bevestigd. Zij krijgt uiteraard wel de vragen gesteld.

Verjaardagen:

Yentel Verschoor (15 juni); Loïs de Haan (16 juni); Marijke Aij (18 juni); Ilse Koelewijn (18 juni); Teunis de Roover (19 juni); Truus Holwerda (20 juni); Jonathan  den Toom (20 juni); Elma van Heukelum (21 juni) ;Esther de Haan (21 juni); Nathan Fokkema (22 juni) en Jari Ivens (22 juni). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: 1. Voor de Voedselbank in Gorinchem en 2. Voor de noodhulp in Noord-Oost India (Korte toelichting: op 26 mei is in het noordoosten van India een zware cycloon overgetrokken, waarbij mensen zijn omgekomen en veel mensen hun spullen, huizen, hun onderneming zijn kwijtgeraakt. De organisatie TEA (Transform East Aliance) waarmee Verre Naasten samen werken, coördineert de hulp aan 120 getroffen gezinnen. Laten we hen helpen, met geld, maar ook in onze gebeden hen opdragen aan God.

De LITURGIE  16 juni.

Lofprijzing OPW 733 : de zon komt op

Welkom

Votum en vredegroet

Gebed

SELA: Ik zal er zijn

Levensheiliging “de tien woorden”

OPW 807 My Lighthouse

Schriftlezing 1 kor. 9:19-27 en Hebr 12: 1-3

Kindermoment & lied : “onder, boven, voor en achter, God is altijd bij je”

Sterren Parels naar hun eigen verwerking

Preek

LB’73: Gz 296: 1 en 3 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem

Bevestiging ouderling Charlotte Scholtens

Zegenlied OPW 378 ; ik wil jou van harte dienen

Afscheid jongeren van de Bijbelklas

Zegenlied OPW 746: de God van de vrede

Gebedspunten; Dankgebed / voorbede

Collecte

 Zegen : OPW 189

AGENDA.

Maandag 17 juni kerkenraadsvergadering (afscheid vertrekkende- / welkom nieuwe ambtsdragers; jaarthema 24-25; preekbespreking; voortgang bespreking HA en nodiging; invulling zondagavonddiensten; verlenging ambtsperiode periode predikant.

AFSLUITING  JAARTHEMA  23 JUNI.

Slotfestijn ‘Samen aan tafel’

Zondag 23 juni een openlucht dienst. We starten om 10.00 uur met koffie/thee/limo en traktatie (door familie Martheze vanwege hun 50 jarig huwelijk)

Aansluitend start om 10.30 uur de dienst.

Afsluitend is er de door ieder meegebrachte lunch.

Locatie: familie Klapwijk A.M.A van Langeraadweg 14, Giessenburg

Verder info vind je in de scipio app en NGK Gorinchrem app.

Marian Verhagen, Margreet de Kraker en Anne Rienk

SPORTWEEK OOSTERLICHT 15-19  JULI.

Ja… nog even en dan is het zover, de Sportweek Oosterlicht! Van 15 juli t/m 19 juli zijn we als kerk zichtbaar en actief op en rond het kerkplein en Dalemplein met verschillende sportactiviteiten en evangelisatie. Een grote groep sporters uit onze gemeente staat te springen om te beginnen en alle voorbereidingen zijn in volle gang. Het is heel fijn om te zien dat er al verschillende gemeenteleden hebben aangegeven mee te willen helpen deze week. Tegelijkertijd hebben we nog best wat dingen waar we nog bemensing voor zoeken. Heb je tijd deze week? Dan is er zeker iets wat je kunt doen. Geef je op via het formulier wat in de kerk ligt, via het online formulier welke gedeeld wordt in de app of via een van ons; Erik Drewes, Erik Kers, Anne Rienks, Nick Dees, Henriette vd Berge, Jonathan den Toom of Bart Verhaar.

We zoeken nog:

Gastgezinnen. Een slaapplek en ontbijt voor 2 sporters per gezin.

Kokers voor de avondmaaltijden

kerkschoonmakers overdag (tijdsinvestering: 1 uur)

Opbouwers om 12.00 uur van ma-vrij; ongeveer (tijdsinvestering: 1 uur)

Afbouwers om 21.00 uur van di-vrij; ongeveer (tijdsinvestering: 1 uur)

Koffieschenkers middag (tijdsinvestering: 2,5 uur)

Koffieschenkers avond (tijdsinvestering: 2 uur)

Boodschappers voor de sporters elke dag (tijdsinvestering: 1 uur)

Meer informatie nodig? Vraag gerust na bij een van de eerder genoemde personen

GEMEENTEWEEKEND 7-8 september.

Ready, steady, go!!
De start van een nieuw seizoen! En wel tijdens het gemeenteweekend in het prachtige Helvoirt, waar we samen 2 dagen mogen doorbrengen in het klooster bij ‘Bezinningscentrum Emmaüs’. https://emmausbezinningscentrum.nl

Twee dagen die in het teken staan van verbinding, allereerst met God, maar ook met elkaar.

Het weekend start op zaterdagochtend rond 9:00 uur en eindigt op zondagmiddag 15:30 uur.
Het klooster beschikt over diverse slaapkamers, variërend van privé  kamer tot familiekamers.
Vergeet je niet AAN te MELDEN voor 30 juni  voor dit fantastische en unieke weekend!!!

De kosten kun je ook in onderstaande link vinden.
Als deze kosten een probleem voor je zijn, kun je dat ook aangeven. We vinden het belangrijk dat dat geen reden voor je hoeft te zijn om niet mee te kunnen gaan! Dus geeft het gerust eerlijk aan. Als je meer te besteden hebt, dan kun je dat ook aangeven bij de aanmelding. Zo kunnen we elkaar helpen. (dit naar het zgn. Bijbels solidariteitsprincipe)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCH760EweOfF1bv68ooLzEXhhBgw4w_Lxm8tJVZKaBgLkCsA/viewform?usp=sf_link

Hopelijk allemaal tot ziens in Helvoirt!

Rob IJsselstijn, Marieke Schenkel, Henriëtte en Steven van de Berge, Maarten Klapwijk, Elise en Bart Verhaar en Susanne Schoonderbeek