Nieuwsbrief

16 juni 2023

GeMEEnteLEVEN

Bij de examenkandidaten, Brian Groenenberg, Esther de Haan , Anne de Kraker , Iris Mulder en Ruchil Ramdas hing afgelopen woensdag de vlag uit ! van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma en het afsluiten van een schoolperiode. De één deed dat misschien met “twee vingers in de neus” de ander moest er hard voor blokken… maar wat telt is het dat deze eindstreep gehaald is. We gunnen je een ontspannende periode toe, om daarna de volgende stap te maken naar het vervolgonderwijs.

Donderdag a.s. viert Jari Ivens (de jongeman met passie voor de brandweer) zijn 25ste verjaardag; en natuurlijk elke jarige is bijzonder! Toch wil ik hem hier apart even noemen. Wat velen misschien niet weten is dat hij in Leerdam, via een kennis, in aanraking kwam met onze zusterkerk en met het geloof. Vrij snel daarna verhuisde hij naar Gorinchem waar hij een prachtig appartement heeft in een huis voor begeleid wonen vlakbij het Oosterlicht. Hij is niet opgegroeid met het christelijk geloof en zijn achtergrond is best ingewikkeld; elke zondag zien we hem trouw in de dienst en hij wil ook graag helpen: zijn gulle lach en enthousiasme werken aanstekelijk;  Ondertussen krijgt hij bij Michel (v L) en mij bijbels onderwijs op zijn niveau en we werken toe naar zijn belijdenis op zondag 1 oktober; daar kijkt hij helemaal naar uit! Laten we Jari merken dat we ook van hem houden en hem verrassen met verjaardagspost; daar zal hij ontzettend blij mee zijn !! Zijn adres: p/a Laag Dalemseweg  70-1, 4208 DA

ZONDAG 18 juni

11.30 uur ds. Anne Rienks; het thema: “geloof het en je gaat ‘t zien!” n.a.v. de tekst uit 1 Petrus 1 (spits vs 8 en 9) Gemiddeld genomen gaan we uit van ‘eerst zien, dan geloven….!’ toch nemen we veel beslissingen niet op basis van wat we gezien hebben, maar wat we hebben gehoord of gelezen hebben. En hoe betrouwbaar is dat? geloven blijkt niets mensens vreemd i…. alleen wie of wat vertrouw je? Petrus wil ons daarbij helpen.

Het wordt een feestelijke dienst want Joëlle Kers zal de doop ontvangen en haar ouders Erik en Christine leggen belijdenis van hun geloof af.  Doop en belijdenis liggen in elkaars verlengde en dat betekent dat we de vragen niet afzonderlijk gaan stellen (zoals ze beschreven staan in de beide formulieren), maar dat we de vragen ineenschuiven tot één passend geheel.

Mededelingen:

De jarigen van deze week:  Teunis   de Roover (19 juni 1962); Truus Holwerda (20 juni 1979); Elma van Heukelum (21 juni 1956) ; Esther de Haan (21 juni 2007); Jari Ivens (22 juni 1998) ;Patrick van der Plas (23 juni 1971) ; Samantha de Hoop  (23 juni 1986) en Noah van de Nadort (24 juni 2008) ; allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar

Collecte voor deze zondag is voor st Gave; opvang en begeleiding van vluchtelingen in Nederland.

WEEKAGENDA

Maandag 19 juni :  kerkenraadsvergadering (de agenda is weer aardig gevuld met oa bespreking over plannen voor het volgende seizoen (vergaderroosters, thema besprekingen, preekroosters, jaarthema)

Zondagmorgen 25 juni:: viering heilig avondmaal; in die dienst zal ook Marika van Heukelum van haar geloof belijden en we nemen ‘afscheid’ van de jongeren die op de bijbelklas zitten en een vervolgstap gaan maken na de zomervakantie ; deze dienst is samen met deze jongeren voorbereid en wordt door hen ook deels ingevuld. We zien er naar uit!   De avondsamenkomst van 25 juni komt te vervallen

Van de jeugdraad

In de jeugdraad heeft Harro de Haan te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen. Dat vinden we heel jammer, maar we bedanken Harro heel hartelijk voor het vele werk dat hij voor onze jeugd heeft verzet.Het betekent ook dat we een vervanger voor hem zoeken: iemand die achter de schermen meedenkt met het jeugdbeleid en zich in het bijzonder (samen met Daisy)  wil richten op de jongeren (12+) in onze gemeente.Als dit past bij jou horen we het graag. Meld je (ook voor meer informatie) bij Erik Pince van der Aa.