Nieuwsbrief

16 februari 2024

GeMEEnteLEVEN

Aanstaande zondag mogen we weer 2 nieuwe leden begroeten; Reneé Prenger en Wout van Gelder. Ze zijn weliswaar al een tijdje in ons midden, maar nu dan ‘volwaardig’ lid. Met elk van jullie is God een bijzondere weg gegaan en hebben jullie Jezus Christus mogen leren kennen. God heeft je vriend(in)/ partner ingeschakeld om Hem te leren kennen. Dat is overigens geen verdienste van hen, want we kunnen alleen maar bruikbare ‘instrumenten’ zijn in Gods hand, als we ons ook willen laten inschakelen. En dan mag juist misschien wel door ons lek en gebrek heen, Jezus zichtbaar worden. Dat is het werk van de Heilige Geest vanuit de basis dat God mensen zoekt, die Zijn liefde leren kennen. Jullie beiden hebben Gods genade mogen ontdekken in de gesprekken en/of via de Alphacursus, dat je onverdiend een geliefd kind van God bent. Dat willen jullie elk op eigen manier ook uitdragen en zondag laten horen. We prijzen God voor zoveel zegeningen!  En mag God jullie ook samen met je levensparter Boaz en Nayomi helpen om het leven met Jezus te leven en te vieren, in gehoorzaamheid en uit liefde voor de hemelse Vader.

En voor onze jongeren in onze gemeente die een gemengde verkering hebben is het een mooie les, dat jij een instrument kan zijn in Gods hand, om jouw identiteit als christen te laten zien aan je vriend(in) , zodat ook hij of zij het evangelie van de verlossing  door jou mag leren kennen. Dat is spannend, omdat er ook weerstand kan komen en afwijzing en dat kan echt pijn doen. Wanneer je worstelt met vragen hoe je dat het beste kan doen, of wat je moet doen bij afwijzing, ga naar iemand toe in de gemeente die je vertrouwt, want je staat er niet alleen voor! Ons gebed is er ook voor jullie om het goede te doen, wat Christus je wil schenken.

Raphaël van Campenhout en zijn familie willen jullie graag allemaal heel erg bedanken voor de aandacht die hij kreeg via lieve kaartjes, kleine cadeautjes, heerlijk fruit, etc. Met elk dingetje fleurde hij steeds een beetje op! Wat een lieve aandacht vanuit de gemeente. Raphaël gaat nu weer halve dagen naar school, maar hij is nog wel moe en kwetsbaar. Maar vergeleken wat het geweest is, lijkt het voorzichtig de goede kant op te gaan en daar zijn ze God zeer dankbaar voor.

Mark de Hoop heeft enkele weken te horen gekregen dat er bij hem (opnieuw) huidkanker is ontdekt. Van de week is bij verder onderzoek gebleken dat er uitzaaiingen zijn in de longen. Dat is een behoorlijk tegenvallend bericht. Hij krijgt sinds vandaag een immuumtherapie die om de zes weken herhaald moet worden in de hoop dat de kankercellen worden vernietigd. We bidden voor hem en Samantha en hun kinderen, dat God hen nabij is en dat Hij het traject van de therapie wil zegenen en tot herstel wil leiden. Ook voor Arie en Hetty is het een schok; mag God ook jullie draagkracht geven om je zoon en zijn gezin te ondersteunen.

We leven ook mee met gemeenteleden die de nodige zorg geven aan hun ouders, vader of moeder wanneer zij bij het ouder worden gebreken of beperkingen ervaren.  Zo weet ik van diverse gezinnen waar er Alzheimer of dementie speelt en als je dan ook nog niet om de hoek woont om geregeld aandacht te geven die je zou willen, dan is dat best lastig en soms ook verdrietig. Mocht je in de wijk van elkaar weten dat er zorg is in de familie, dan hoop ik dat daar aandacht voor is. Misschien dat je je broer of zus of gezin kan ontzorgen door bv. een keer voor hen te koken of een ander ontspannend moment te geven. En laten we vooral niet vergeten voor elkaar te bidden!

Ds anne rienk

ZONDAG 18 februari

De eredienst om 11.30 uur gaat ds Anne Rienks voor: het is een feestelijke dienst met belijdenis en doop. Vanmorgen staat een zeer bekend ontroerend verhaal centraal. Maar het is ook confronterend, want Jezus vertelt met gelijkenissen altijd een dieperliggende boodschap, die de hoorders en lezers aan het denken of tot actie moet zetten. Het is de gelijkenis uit Lucas 15: ‘de Vader met de twee zonen’. Over het verloren zijn en gevonden worden; maar wat is nu de clou van het verhaal?

In deze dienst zullen Reneé Prenger en Wout van Gelder hun geloof belijden en Reneé zal ook gedoopt worden.

Leerhuisdienst om 19.00 uur : ds. Anne Rienks : De vierde avond van het boek Openbaring. Vanavond H17-20. De antichrist wordt definitief verslagen, maar hoe zit dat met het duizendjarig rijk ? Daar zijn de nodige theorieën over:  is dat al geweest, zitten we er middenin of moet dat nog komen……?  Mocht je de andere drie  avonden gemist hebben ; in scipio vind je de pp-presentaties met de toelichting. Op 25 februari komt er nog een 5de deel met de laatste hoofdstukken van Openbaring; we sluiten dan ook af met koffie o.i.d.

Verjaardagen:

Chris van den Berg (19 feb), Wout van Laviere (20 feb), Esmee Dekker (22 feb), Jasper Sijbrandi (22 feb) en  LeviFokkema (22 feb) vieren van de week hun verjaardag. Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

De collecte: is voor Tear Fund

De LITURGIE  18 februari

Een nieuw rubriekje is de liturgie; verschillende verzoeken worden hopelijk hiermee ingewilligd. (waarmee nog niet gezegd is dat er op zondag geen wijzigingen kunnen voorkomen of dat dat elke keer in de nieuwsbrief lukt)

Lofprijzing  OPW 733: 10.000 reasons (bless the Lord)  &  SELA” Ik al er zijn”

Welkom Votum en vredegroet / GK: GZ 243 GK Heer ik kom tot U

Gebed

Doop en belijdenis uitleg / Gebed en de vragen

Luisterlied: U bent de God die roept https://youtu.be/Tno1BvR8AdQ

Getuigenis en belijdenis van Wout   LB’73: 487: vs 1 en 2 De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Getuigenis, belijdenis doop van Reneé. OPW 630 Vader u bent goed

Felicitatie / Kinderen  van Steren en Parels  vertrekken

Lezen Lucas 15:1-2, 7,10-32

Preek  /  Opw 399: Vader God ik vraag me af (2x)

Levensheiliging. / Sela “Heer wijs mij uw weg”

Dankgebed / voorbede / Collecte

Sela “ een toekomst vol van hoop”

Zegen / OPW 123 Groot is uw trouw o Heer

Mededelingen

WEEKAGENDA

22 februari: de Regiovergadering van de kerken in de Regio “Gorinchem”  in Leerdam.