Nieuwsbrief

15 december 2023

GeMEEnteLEVEN

Arco en Marjolein van Genderen hebben aangegeven onze gemeente te verlaten. Het besluit en het gevoel dat ze zich niet meer helemaal thuis voelen in onze gemeente stemt ons verdrietig. Dankbaar zijn we echter voor hun aanwezigheid in onze gemeente, hun miniwijk en speciaal voor hun inzet als mentor in het jongerenwerk ook tijdens de moeilijke corona jaren. Ze geven aan zich al enige tijd te oriënteren op een andere gemeente waarbij ze zichzelf beter thuis voelen. Ze zijn dankbaar voor een warm welkom, goede tijd en goede vriendschappen die zijn ontstaan in onze gemeente. Wij wensen Arco en Marjolein Gods rust, vreugde en onmisbare zegen toe.

Verheugend nieuws van Mirjam en Rob IJsselstein: zij mogen een nieuwe fase beleven van  oma en (bonus)opa ! en Robin, Dylan en Inge als oom/ tante van het kleinkind/ nichtje Lucía Carina Mirjam; zij is op vrijdag 9 dec in goede gezondheid geboren. Ze is de dochter van Bart en Florincia en het is hun eerste kindje. Altijd weer het wonder van nieuw leven! Van harte gefeliciteerd en dat jullie maar veel van haar mogen genieten!

Graag zou ik aandacht willen vragen voor onze gemeenteleden die juist in deze tijd zich eenzaam kunnen voelen. Waar met elkaar de tafel in gezelligheid en vrolijkheid gedeeld wordt, maar niet bij hen die er alleen voor staan. Een klein gebaar in de vorm van een kaartje, maar ook een vraag of ze zin hebben om samen kerst of oud&nieuw te vieren kan een uitdrukking zijn van samen-gemeente-zijn. En die vraag kan natuurlijk ook gelden voor mensen in je straat of buurt.

Ds anne rienks

ZONDAG 17 december

11.30 uur leidt ds Anne Rienks de dienst ; de derde preek uit het thema “weet je hoe laat het is?” gaat niet letterlijk over klokkijken, maar in wat voor tijd leven we en waarop moeten we letten om ‘gereed’ te zijn voor de Dag van de Heer. Het is de derde advent : ook wel de zondag van “Gaudete” genoemd: “Verheug U” ; in de donkere dagen voor Kerst, gloort een licht….de nieuwe dag is aanstaande. (de paarse kleur wordt lichter en kleurt naar oud-roze). Vanmorgen aandacht voor blijdschap en vreugde. Paulus roept ons zelfs daartoe op bv. in Fil 4: 4 “wees altijd verheugd!”, maar wat bedoeld Paulus daarmee? Ook bij Jesaja lezen we over de vreugde in de toekomst en Johannes de Doper is blij dat hij getuige is dat de bruid (kerk) en de bruidegom (Jezus) bij elkaar komen. We lezen uit de brief aan de Filippenzen 3: 1-11 (en uit Jesaja 65 en Johannes 3)

Mededelingen:

Volgende week zijn jarig: Christoph Brussee   (17 dec); Michiel Schoonderbeek (18 dec); Quincy Grondhoud (20 dec); Henriëtte van den Berge – Timmer (21 dec); Linda Oosterhuis (22 dec) en Nathan van Campenhout (22 dec)  Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

De collecte deze zondag voor: de Voedselbank Gorinche

WEEKAGENDA

Maandag 18 dec. vergadering van de kerkenraad

Zondag 24 dec. kerstnachtdienst: PKN gemeente organiseert een samenkomst om 19.30 uur

Maandag 25 december: eerste Kerstdag: 12.00 uur

MEDEWERKERS GEVRAAGD

Het nieuwe jaar nadert snel. Dat betekent dat er nieuwe roosters gemaakt worden voor het lezen in de dienst en het verzorgen van de bloemen.  Vind je het fijn om in het komende jaar een keer de schriftlezing tijdens de dienst te verzorgen? Geef dit dan door aan Jojanneke van den Berg  Wil jij komend jaar een broeder of zuster met een mooie bloemengroet verrassen? Neem dan contact op met Daisy van Loon.  Reacties graag voor 22 december.