Nieuwsbrief

14 maart 2024

GeMEEnteLEVEN

Vorige week berichtte ik al over een bloedpropje achter het oog van Ernst. Aan dat oog is hij veel zicht verloren. Dit is ook nog eens de start gebleken van een periode vol met onderzoeken. Ook de komende week volgen er nog een aantal. Inmiddels is duidelijk dat ook zijn slagader vernauwd is. Het vooruitzicht is op dit moment dat er binnenkort medische ingrepen nodig zijn. Veel ingrijpend nieuws voor Ernst en zijn gezin. We bidden voor kracht, vertrouwen en genezing.

Namens de kerkenraad wil ik jullie bedanken voor alle namen die zijn aangeleverd voor nieuwe ouderlingen en diakenen, ook dat is een vorm van meeleven met de gemeente. Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad de lijst met namen doorgenomen en de komende dagen worden gemeenteleden benaderd die zijn genoemd en die de kerkenraad ook geschikt acht. Willen jullie mee bidden voor wijsheid en openheid om deze vraag te overwegen?

Vorige week meldde ik al dat je je nog tot 20 maart kunt aanmelden voor de Sedermaaltijd op 27 maart. Er zijn al genoeg aanmeldingen om het door te laten gaan maar er is nog ruimte aan tafel, dus meld je aan!

Anne Rienks zal deo volente komende week de nieuwsbrief weer schrijven.

ZONDAG 17 maart

In de eredienst om 11.30 hoopt ds Gijs Zomer voor te gaan. De collecte is deze zondag voor Woord en Daad.

Om 19.00 uur is ook iedereen welkom in de kerk, de jongeren bij hun Belong avond en alle anderen bij de God zoeken &Zo. God zoeken &Zo heeft als thema: Waar ga je naar toe als je God zoekt? Welke rol speelt rust of stilte daarbij? En, ben je op zoek naar God of juist jezelf? Bij de nieuwsberichten in de Scipio app vind je meer informatie.

We mogen ons deze week verheugen met veel jarigen: Stijn Wieringa (17 mrt); Corry van Malssen (18 mrt); Erik Pince van der Aa (18 mrt); Jan de Kraker (19 mrt); Willem-Jan de Vos (19 mrt);  Paul van Westerlaak (19 mrt); Demi Macleane (19 mrt); Judith de Roover (21 mrt); Jonathan van Westerlaak (21 mrt): Marte Streefkerk (21 mrt) en Jacquelina Kortleve (22 mrt). Allen van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar gewenst onder Gods zegen.

WEEKAGENDA

Op maandag vergadert de kerkenraad. Naast onze reguliere bijbelstudie willen we onder andere doorspreken over het jeugdwerk en over hoe het gaat in de wijkteams. Willen jullie bidden voor een goede avond?

Op woensdag 20 maart hebben we een gemeentevergadering. Traditiegetrouw leggen we als kerkenraad verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar. Daarnaast gaan we met de gemeente in gesprek over de mogelijkheid om ds Anne Rienks ook na oktober 2025 als onze predikant te behouden.