Nieuwsbrief

14 april 2023

geMEEnteLEVEN

Afgelopen woensdag Thijs Verhagen geopereerd aan zijn gehemelte: deze operatie stond in het teken van zijn schisis. Wim en Marian zijn dankbaar (en wij met hen) dat de operatie goed gegaan is en dat ze hem vrijdag weer mee naar huis mochten nemen. We danken God en we bidden om een goed herstel.

Maandag 17 april zal  Maurits Wild onder het mes gaan; hij heeft al een tijd lang last van een verstopte neus en daarom worden er een paar poliepen weggehaald, waarmee hopelijk dit euvel is verholpen. We bidden om een geslaagde operatie en om een goed herstel daarna.

ZONDAG 16 APRIL

11.30 uur ds. Anne Rienks gaat voor: thema van de dienst “Seksualiteit een geschenk ven God” we lezen delen uit Gen 2, Hooglied 5 en Efeze 5

Mededelingen:

De jarigen van deze week: Jan van Loon (16/4), Iris Mulder (17/4), Erik Drewes (19/4), Suze Boon (20/4) , Diane Pince vd Aa (21/4) en Liza Koppelaar (21/4)

Collecte voor deze zondag: Redt een Kind

Er vanmiddag geen middagdienst.

WEEKAGENDA

Maandag 17 kerkenraad ; we gaan het o.a. hebben over : Hoe zijn we een veilige gemeente voor iedereen?” in het kader van het thema “relaties en seksualiteit”;  pastoraat in de wijk; openstaande vacatures;